Yeryüzünde hiçbir sistem,hiçbir din ,İslam dini kadar
Okumaya,öğrenmeye ve kısaca ilme önem vermemiştir..
“Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir”(Ahmet,Tirmizi)
buyuran sevgili Peygamberimiz(s.a.v.)in,Medine de yaptırdığı
ilk mescidin yanında bir okul açtırması,Bedir harbinde
alınan esirleri,onar çocuğa okuma-yazma öğretmek şart ile
bırakması “OKU” emrinin en güzel tatbikatları arasındadır..
“Yaratan Rabbinin adı ile oku.Rabbin nihayetsiz Kerem Sahibidir.
Ki O,kalemle yazı yazmayı öğretendir.insana bilmediğini
O(c.c.) öğretti.” (Alak,1-15)
“Sakın cahillerde olma” (En’am,35)
“Cahillerden yüz çevir.”(Araf,199)
“De ki: Bilenlerle,bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipleridir ki hakkıyle düşünürler.” (Zümer,9)
Evet,hayatla ölüm arasında en sağlam köprü ilimle kurulur…
Hak,hakikat,ahlak,fazilet ve iman ilimle bulunur..
Allah korkusu ve sevgisine,Kur’an ve Peygamber (s.a.v.) yoluna
İlimle olur..
Bu gerçeklere ,Yüce Rabbimiz ,Kur’an-i Kerim’in çeşitli Ayetlerinde
Şöyle temas eder..
“Allah içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir.” (Mücadele,11)
“De ki: Ya Rabb,ilmimi artır.”(Taha,114)
Evet,bu ilahi beyanlar gösteriyor ki,Nübüvvet mirası olan ilim,
Hangi çeşit olursa olsun,imanla iman birbirinden ayrılamaz..
Gerçekten manada ilim,insanı imana götürür.
İmanı buldurur,ve yüce Allah’ın Kudreti önünde secdelere vardırır..
Gerçek müminler,ilimle imanı hiçbir zaman birbirinden ayırmamışlardır..
İmanları ilimlerine,ilimleri imanlarına ışık tutmuştur..
Mutlak yaratıcı olan Allahımız’ın Kudretini daha iyi tanımak,
Onu büyüklüğünü karşısında secdelere kapanmak,O’nun sayısız
Nimetlerinden en güzel şekilde istifadeyi sağlamak için
Yapılan ilim tahsilinin,ne kadar önemli ve ne kadar şerefli
Bir vazife olduğunu,sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in şifa unsuru
Olan beyanlardan dinleyelim…
“İlim Çin’de de olsa talep ediniz.Zira ilim öğrenmek her müslümana
farzdır.” ( Beyhaki)
“İlim(nafile olarak yapılan) ibadetten daha hayırlıdır.”(İbni Asakir)
“İlim tahsil için sefere çıkan kimse evine dönünceye kadar
Allah yolundadır.”
O halde kardeşler,okuyalım,öğrenelim ve öğretelim…
İlmimizi,iman ve fazilet aynası yapalım…

Selam ve dua ile

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 563
favori
like
share