Saray Mücevher Ve İktidar - Arzu Terzi - Kitap Özet

Kitap Özet

'Pertevniyal Valide Sultan, oğlunun kanlar içinde yattığını görüp feryat ederken bir zâbit küpesini ve yüzüğünü çekerek alır.'

•Sultan V. Murad ve annesi nasıl bir borç girdabındaydı?
•Sultan V. Murad'ın borçlandığı özel bankeri kimdi?
•Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişi sırasında haremi nelere maruz kalmıştı?
•Sultan Abdülaziz hanedanının mücevherlerine ne şekilde ve kimler tarafından el konuldu?
•Osmanlı Sarayı'nda İki Valide Sultan'ın iktidar ve mücevher mücadelesi nasıl cereyan etti?
•Sultan V. Murad'ın borçlarına karşılık Abdülaziz Hanedanı mücevherleri
hangi Bankere rehin verildi?
•Rehin edilen mücevherlerin çeşitleri ve kıymetleri ne idi?
•Mücevherler banker tarafından niçin Paris'e götürüldü?
•II. Abdülhamid, V. Murad'la alakalı cevaplamaları için devlet meclisine hangi üç soruyu yöneltti?
•Padişahın V. Murad'a özel olarak gönderdiği mektubun içeriği neydi?
•Sultan Abdülhamid neden mücevherlerin peşine düştü?
•Bir Osmanlı Padişahı ile bir Galata Bankeri'nin uzun süren mücevher pazarlığı nasıl gerçekleşti?
•II. Abdülhamid'in mücevherlere karşı rehine verdiği padişah mülkleri hangileriydi?
•II. Abdülhamid'in binbir zorlukla İstanbul'a getirttiği mücevherlerin sonu ne oldu?

Sultan Abdülaziz, V. Murad ve Sultan Abdülhamid üçgeninde, yukarıdaki sorular SARAY MÜCEHER İKTİDAR'da cevap buluyor.

Mücevherler dünya kurulduğundan bu yana insanoğlu için ihtişam ve gücün sembolüdür. Kitapta ele alınan dönemde ise mücevherler iktidar mücadelesinin kahramanlarından biridir. Zira XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra iktidarı ele geçirmek veya elde tutmak için paradan başka hiçbir şeyin işe yaramayacağını kabul etmek gerekir. Birikmiş iç ve dış borçların olduğu ve paranın bulunmadığı bir ortamda dönemin tahvilleri ve hisse senetlerinden çok daha kıymetli olan mücevherlerin gücüyse tartışılamaz.

Bu çalışma, çok kısa ve gizemli zaman diliminde tarih sahnesinde gizli kalmış pek çok önemli detayı içermekte ve bugüne kadar bilinen bazı yanlışları da düzeltmektedir.
Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu Arşivleri'nde bugüne kadar saklı kalan belgeler ışığında Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan, Sultan Murad'ın kısa saltanatıyla devam eden ve Sultan II. Abdülhamid'in taht'a çıkışının ilk yıllarına kadar süregelip nihayetlenen, şimdiye kadar ele alınmamış, mücevher ve iktidar ekseninde bir saray trajedisi Doç. Dr. Arzu Terzi'nin akıcı diliyle okurunun karşısına çıkıyor.

Kitap KapakSaray Mücevher ve İktidar
Arzu Terzi
· Timaş Yayınları
· Basım Tarihi : 10 - 2009
· ISBN : 978-605-114-023-7
· Sayfa Sayısı : 234
· Etiket Fiyatı : 13.00 TL

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 377
favori
like
share