Waterslager Kanaryaların Hastalıkları ve Tedavileri - Kuşlar Ve Özellikleri
SAĞLIK SORUNLARI

Herhangi bir kuş türü hemen hastalanabilir, insanlardan daha hızlı yaşarlar bize kötü tesir edecek şeyler ancak yıllar sonra tesirin! gösterirken onlara günler ve saatlerde hemen tesirin! gösterir Bunlara ek olarak aşağıdaki sayılacaklardaki hayvanlara çok zarar verecektir Bunlar: Kapalı alanlarda sigara içilmesi tutarsız diyet veya bakım diğer hayvanlar ve etrafındakiler tarafından rahatsız edilmeleri ve stresli olayların onun bulunduğu yerlerde oluşması çok fazla ışık yukarıda belirtilen önemli noktaların anlaşılması kolaydır ancak ışık hakkındaki işaret edilen husus iyi açıklanmamış görülmekte olup ancak iyi bilinmelidir ki kuşlar hayatı ışıkla birlikte yaşarlar Gece boyunca saat 9 veya10 sularında kışın kanaryalar en hoş sesler çıkarak öterler ve bu aylarda bekleme durumu denen bir durumda bulunurlar yazsonu tüy dökme işlemi bitirmiş ve henüz yumurtlamaya hazır değillerdir bu çağ ses yanaşmaz yapıldığı sırada olacaktır)

Günün saatleri ilerleyişi 1 veya12 ye varınca kuşların sesi daha tiz olarak çıkmaya başlar ve dişi kuşlar bu sırada etraftan küçük ot ve kırpıntı hatta kağıt parçaları kemirmeye başlarlar Günün ilerleyen saati 3 sularında olduğunda çıkardıkları sesler aşağı düşerek haşin ve üzüntülü olmaya başlar ve dişi kuşlar bu sırada yumurtlarlarSaat14 de gün ışığının en çok olduğu anda kanaryalar tekrar tüy dökecekleri zamandır Devamlı olarak yeniden tüylenirlertüylerini dökerken bütün enerjilerini kullanırlar Eğer kanaryanın bulunduğu odada daha çok suni ışıkla aydınlatma yapılıyorsa günde12 saatten fazla bu ışığı almaması için 12 saatten sonra siyah bir bezle kafesi kapatılmalıdır

Yakın takibi olarak güneş ışığında kanaryaların daha uzun süre bırakılarak tüy dökmelerim oluşması sağlanmalıdır

Erkek kuşlar tüy dökme çok sesli veya sessiz olurlar Tüy dökmeden sonra her kanarya seslerini ayarlayacaklardır İlk defa plastik gibi ses çıkararak ayarlanmaya başlarken gittikçe sesini ayarlama tecrübelerini devam edip sesinin ayarım bulur, özellikle anlatılan ilk yasa yetişkin olarak tüy dökülen içindir Söylendiğine göre kanaryalar çok taklit eder ve ancak yukarıda anlatılan safhada kanarya yetiştiricileri ufak tefek veya vahşi kuş seslerin! taklit etmeye başlarlar, işte bu safhada kanarya yetiştiricileri iyi öten kanaryaların seslerini teybe kaydederek bu sesleri kendi kuşlarına öttükleri melodileri güzel olup ona benzesin diye dinletirler

Bununla beraber bir erkek kanarya kendi soyundan kalıtımsal olarak olmamışsa hiç bir zaman tam tipik bir yapamayacaktır

Her cins çeşide göre (ve bazen de soy) kendisine has melodisinin ötüşünü yapar Her kuş kendi gelişme safhasında, bir (waterslage) su kanaryanın melodisinin mavi kuzguna veya su kanaryasının timblado kuşunun melodisini kapmasını sağlayabilir

Sonra bu erkek kuşun kendisinin şarkı örneklemesi notalar halinde dönüş turlarında gelecek yıl kullanılmaya hale gelecektir Hiç kimse gerçek kuştan alınmayan sesleri kullanmak yerine bir teybe kaydedilen şarkılar kullanarak kuşların eğitimine teşekkür etmemelidir Aşağıda kuşların hastalandıklarım anlamak için gösterdikleri bazı belirtilerden ne gibi bir hastalığa yakalandıklarım anlatan hatırlatmaları bulacaksınız Tüylerin kabarık olması, hırıltı, aksırmak, uzun süre hareketsiz kalış, iştahında görülen değişikler hastalık çok çabuk ilerleyebileceği için bir veteriner hekime danışmak gerekir Bu veterinerin kuşlardan anlayan bir profesyonel olması tercih edilmeli veya iyi bir kuş kitabından istifa edilmelidir

Eğer gerekli dikkat ve ihtimam gösterilirse bir kanarya 10-15 yıl yaşayabildiği gibi yaşlanıncaya kadar ötmesini sağlayacaktır

Birden fazla kuş olursa?

2 Erkek kuş bile birlikte yetiştirilirken oyun kafesi konmamalıdır, ilk günlerde iyi geçinseler de ilerleyen günlerde onların çarpışmaları kaçınılmazdır İki erkek kanaryayı en iyi yetiştirme usulü onları aynı evde ayrı odalarda ancak birbirilerinin sesini duyacak şekilde birbirilerini görmeyecek şekilde olmalıdır

Bu metot kanaryanın iç güdüsünde bulunan bölgeyi savunmak ve sahip olmak suretiyle karşısındaki ile refakat etmeyi sağlayacaktır Vahşi ormanlık alanda kuşlar öter kendi bölgelerinde oturarak karşı taraftaki bölgedeki sahiplerine seslenirler bu sayede bütün günleri bu faaliyetler bu siz kuşların daha fazla öttüklerini duyarsınız

Bir erkek \ dişi çift bütün yıl boyunca birbirilerine iyice alışıncaya kadar bir kafeste yetiştirilebilirUnutmayın ki ,bir kuş kafese yerleştirildiği zaman kafesi kendi bölgesi olarak o zaman savunulması gerektiğini düşünür dolayısıyla kafese kuşu koyanlar hattında tutulmalıdır Kuşları bir kafeste yetiştirmek için ilk önce iki kuşu ayrı ayrı iki kafeste bir süre tutulduktan sonra aynı kafese alınmalıdır Bu işlem çabuk da olabilir veya epey sürer günlerce devam edebilirler Kuşların durumuna göre bu yapılır Bu arada kuşların ötmesinin sebebi de eş aramalarından kaynaklandığı unutulmamalıdırBu yetiştirme metodunda bu ihtiyacı giderildiğinden dolayı erkek kuş daha az ölecektir

Bir aradaki çiftlerin yavruları da olacak ancak dikkat edinmesi gereken çiftlerinin her birinin aynı cins ve ırktan olmasının gerektiğinden çünkü yeni yavrularının iyi kalitede dünyaya gelmesi buna bağlıdır küçükleri alana sıkıştırılmadıkça kanaryaların grup olarak yerleştirmeleri iyi olacaktırBunların arasında ufak tefek kavgalar çıksa da bunlar küçük olup hem de geçici olaylardırSosyal etkileşmenin tesiri ile veya daha fazla kuş ( bu gruptan ) içlerinden birinin öne geçmesini önlese de ekseriya bir dominat daha çok ötekileri bu karışıklık önlenmesi için ötme tünekleri örtü ile kapatılmalıdır Kuşların ötme tünekleri 3 veya 4inç aralıklarla seperatörlere ayrılarak aynı zamanda birkaç kuşun aynı tünekte seperatörlerde ayrılmış yerlerde birbirlerini görmeden tünemeleri sağlanmış olacaktırAncak böyle bir kafes kuşların rahatla tüneyebileceği kadar geniş olmalıdır

Tüy dökme, ötme:

Ötmeyen bir kanaryaya ne yapılabilir
Yazan: sebastian vallelunya

Kanaryaların tüy dökmeleri ve ötmeleri ile ilgili sorulan cevaplardan alıp ta tutulacak en önemli kanaryalarında fotoğraf filmleri ne kadar haşhaş kuşlarında o kadar ışığa karşı hassastırlarAşağıdaki tavsiyelerdeki istisnai haller dışındaki kanaryalara gündüz ışığı ne kadar devam ediyorsa o kadar ışık vermek gerekir Her zaman evde beslenen kuşları tabii olarak gün bitip karanlık başlayınca onlarda bazı değişikler yapmayacaksınız bir karanlık odada bulundurun

Eğer kanaryalar sağlıklı olduğu olup ta ötmüyorsa o zaman kanaryanın yeterli derecede ışığa maruz bırakıldığı düşünülecektirAynı noksanlık kuşların tüy dökmeleri ve tünemelerinin sebebi olabilir Tüy dökme ve yumurtalamalarını teşvik etmek için kuşların güneş ışığına maruz kaldığı saatleri artırınız(14ve 16 saatleri arası her gün )tüy dökme veya yumurtlama başlatınca günlük ışığa maruz kalma saatleri yarı yarıya ayarlanmalıdır, yumurtlayan kuşlar sessizliği ve loş ışığı çok severler Yumurtlayınca tüy dökme safhaları yaklaşık 2 ay süre bakımdan sabırlı olmak lazımdırTüylerin tekrar büyümesini Sağlamak için yüksek proteini olan bazı yiyecek verilmelidir Kuş besleyenlerin petaminenin tüylerinin yeniden gelmesinde harika başarılı yardımlarından bahsettiklerini çok duydum

Tüy dökme mevsiminin sonunda kuşun ötmesini teşvik etmek için (yukarıda tüy dökme ile ilgili tavsiye uygulanıyorsa burada şimdi anlatılması gerekli değildir)bir ötme dersi eğitimine ihtiyaç vardır Şarkı eğitimini bütün yetiştiriciler öyle veya böyle bir şekilde yapmaktadırlar Bu eğitim kuşu günün çoğu saatinde karanlık veya loş bir odada bırakarak başlayabilir ( bunun için kara bir kumaştan bir örtü ile kafesin kapanması da bu görevi görecektir) Bazı günde, hafta veya daha fazla süre içinde karanlıkta bırakılma zamanın artırabilir Buda uygun bir uygulamadır Bu işte gerek yoğunluk gerekse müddet olarak uygulama yapılır

Kuşu kapatan kumaş parçasını ve karanlık odayı sabah kahvaltısını kusa verenler açınız veya odanın pencere perdelerini açarak ışıklandırın aynı şekilde öyleden sonrada aynı işlemi tekrarlayın Daha sonra kuş bu defa 1 hafta süre ile tam olarak karanlık odada bulunduktan sonra ışık açılınca ötmeye şarkı gibi ses vermeye başlayacaktır (Ama yinede malum elden bırakmayın bazı kuşlar için bu süre biraz daha uzun sürebilir)Bu safhada kuşu bir kaç hafta daha uzun süren aynı işlemde bulunduktan sonra tatlı bir melodi ötüş sesini elde etmek için bu eğitim verilmelidir ve bu eğitim onu şarkı söyler gibi ötmeye başlama havasına güvencesini sağlamak için yapılırEğer kurunuz inat ve isteksiz bir şarkıcı ise o zaman onun için kanarya ötüş şarkıları çalarak çalışılmalıdır

Bir kuş tüy dökmede tünekte bulunuyorsa orada loş bir ışık sağlayın ve sessiz bir noktada işlem bitinceye kadar bulundurun ve daha sonra eğitime başlayabilirsiniz Eğer kuşun ötmesini beğenmiyorsanız o zaman ona kendi soyundan kuşların sesini ötmesini dinlettirin ve bunu (Teypler,cd'ler ve çeşitli internet sitelerinden faydalanarak yapabilirsiniz)

Bu yardım işlemi kuşların ötme (şarkı söylemesi) başlayıp onu denemeye başladığı anda yararlıdır O zaman onun şarkılar daha tesirli olacaktırSırası gelmişken dişi kuş haricinde(şarkı gibi öten kanaryaların bazı cinslerinde)aynı erkek kuşlar gibi onlarda tüy dökme sessizliği isterler Bu tabiatın bize sunduğu bir fırsat olup kanaryanın sesi olmadığı yerde her şeyinizin tam olmadığını söyleyemeyiz

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 854
favori
like
share