Evlilik Çeşitleri - Evlilik - Evlilik Nedir
Evlilik Türleri
Modern toplumlarda evlilik eşlerin özgür iradesiyle sevgi bağıyla ve
hukuksal olarak onaylanmayla gerçekleşir ve devam eder.
Toplumların tarihsel gelişim sürecinde çeşitli evlilik türleri gözlenmiştir.
fiimdi evlilik türlerini görelim.

Eşin seçildiği gruba Eş sayısına göre Oturulan yere göre
göre evlilik türleri evlilik türleri evlilik türleri

a. Eşin Seçildiği Gruba Göre Evlilik türleri
Egzogami (Dıştan evlenme) : Bireyin üyesi olduğu grubun dışından
evlenmesidir.
Endogami (‹çten evlenme) : Bireyin üyesi olduğu grubun içinden
evlenmesidir. Yaygın değildir. Genellikle kabul görmeyen bir evlilik türüdür.
b. Eş Sayısına Göre Evlilik Türleri
[COLOR="yellow"]Monogami (Tek eşli evlilik) : Kadın ve erkeğin tek eşle evlenmesidir.
Günümüzde görülen en yaygın evlilik türüdür.
Poligami (Çok eşli evlilik) : Erkek ya da kadının aynı anda birden fazla
eşle evlenmesidir.iki farklı biçimi vardır.
[COLOR="yellow"]•Poliandri: Bir kadının aynı anda birden fazla erkekle evlenmesidir. Az
rastlanan bir evlilik türüdür. Tibet’te ve Alaska’da bu evlilik türü görülür.
[COLOR="yellow"]•Polijini: Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesidir.
Afrika’nın ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde yaygındır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3281
favori
like
share