Flemenko - Müzik Terimleri

-A- AFICIONADO : Dinleyici (Flamenkoda sanatçıya destek veren dinleyici)
AFİLLA : Flamenkoda bir çeşit kalın boğuk ses
AIRE: Sahip olunan kültürün şarkı ve danslarına veya folklorik kültürlerindeki öğelere denir Hava tavır
ALBOREAS: 12 zamanlı bir form
ALEGRIAS: Cadiz kökenli 12 zamanlı neşeli bir formdur
ALEGRIAS POR ROSAS: Alegrias'ın Mi majör tonundan yorumlanması
ALZAPÚA : Başparmakla telleri aşağı ve yukarı alternatif vuruşlar kullanarak çalmak
AMBIENTE: Çevre vaya ambiyans
ANDALUCIA: İspanya'nın Endülüs bölgesi
APAGAR : Telleri susturmak
APOYANDO : Parmakları tellere yaslayarak (destekleyerek) çalmak
ARO: Gitarın yan kısmı
ARPEGIADO: ArpejGitar tekniği
ARRASTRE: Gitarda sağ eli yüzük parmağının alt tellerden yukarıya doğru kaydırılması-B- BAILAOR: Flamenko dansı yapan erkek
BAILAORA: Flamenko dansı yapan bayan
BAILAR: Dans etmek
BAILE: Dans flamenko dansı
BOCA: Gitarın göğüs tahtasındaki ses deliği
BOUT : Gitarın gövdesi
BRACEO : Dans boyunca kolların hareketi
BULEAEROS : Bulerias formunda sanatçıların uzmanlaşması
BULERİAS : Jerez kökenli yüksek tansiyonlu 12 zamanlı bir formCoşkulu ve canlıdır hüzün içermez
BULERIAS AL GOLPE: Golpe vuruşları ön planda olan bir bulerias varyasyonu
-C- CABALES : Flamenco uzmanı
CABEZA: Gitarın baş kısmı
CAFÉ CANTANTE: 19yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış olan profesyonel anlamda flamenko müziği ve dansı icra edilen café lere verilen adCAJON : 4 köşe içi boş tahtadan yapılmış kutu biçiminde vurmalı bir çalgı
CALO: Çingenelerin kendilerine ve dillerine verdikleri ad
CAMBIO: Değişiklik
CAMPANAS: Çanlar kampanalar
CANTAOR: Flamenko şarkısı söyleyen kişiCANTE: Şarkı şarkı söylemekCANTE CHICO: "Küçük Şarkı" olarak bilinen üç genel flamenko sınıfının üçüncüsüdür Daha çok kırsal yaşam eğlence gibi dertsiz ve tasasız konuları içeren folklorik şarkı ve danslardan meydana gelir Tangos Fandangos de Huelva gibi
CANTE GRANDE: "Büyük şarkı" denilen Cante grande genel flamenko sınıflarının ilkidirFlamenko tarihinin en eski zamanlarına dayanır
CANTE JONDO: "Derin şarkı" olarak bilinen Cante jondo en ciddi tarzdırÖlüm keder ve din gibi konuları ele alır "Koma" denilen yarım aralıntak küçük aralıktaki seslere de yer veren bu tarz ritm açısından da diğerlerinden daha zor ve karmaşıktır
CAÑA: En eski flamenko şarkılarından biridir Flamenkonun anası olan soleanın oluşumunu sağlayan bir makam olduğu kabul edilmektedir
CANTIÑAS: İki anlamı varıdır Bunlardan ilki Cadiz kentinin şarkılarından olan ve alegriası da içine alan bir tarz İkincisi de alegriasın Do majör tonundan (Capo kullanarak) çalınışı
CAPIROTE : İşaret parmağıyla rasgueado yapılırken aynı anda yüzük parmağıyla golpe vurulması
CARACOLES: Cantiñas grubuna ait bir makam formu 19yy ortalarında Cadiz'de ortaya çıkmıştır Asıl gelişimi Madrid'te olmuştur
CARCELERAS: Hapisane şarkıları Ayrıca bir tonlama geçidi
CARTAGENERA: Fandango kökenli olan makam adını "Cartagena" dan alır
CASTAÑET: İçi oyuk ağaçtan yapılma genelde başparmağa takılıp avuç aiçiyle çalınan ritm çalgısı
CEJILLA: (Capo veya kelepçe) Gitarda transpoze için kullanılan gitarın sapına takılan ve bare görevi gören araç
CHUFLAS: Tasasız bir Tanguillo ile vurguları kendiliğinden oluşan bir tarz
CIFRA: Tablature
CLAVIJAS: Gitardaki eski geleneksel ağaçtan yapılma burgular
CLAVIJEROS: Günümüzde kullanılan ****lden yapılma mekanik burgular
COLOMBIANA: Kolombia müzik ve ritmlerinin etkisile oluşmuş bir makam formu
COMPÁS : Flamenko müziğinde kullanılan zaman ölçütü Flamenko compas iki ayrı zamandan meydana gelir (6/8 3/4 lün compas gibi) Bunlar toplam dört ölçü olarak çalınır yani esasında 3/4 lük compas 12/8 liktir Bunun sebebi de flamenko müziğinin vurgu dağılımının 12/8 lik ölçüye sığmasıdır
CONTRA-TEMPO: Senkop
COPLA: Dize mısra Ayrıca Fondango ve Sevillanas için de farklı kıtaları anlatmak için kullanılır
CUADRO: Grup topluluk
CUADRO FLAMENCO: Flamenko şarkıcılarının dansçılarının biraraya gelerek oluşturdukları grup
CUEDRA: Tel gitar teli
-D- DANZA MORA: Literatürde "Moorish dansı" olarak geçerAğırlıklı olarak arap etkisi görünür Çoğu kez danssız çalınır
DESPLANTE: Dans içerisindeki şiddetli duruşlar sert bir tefekkür hali
DUENDE : Flamenkoda müziğin etkisiyle kendinden geçilen an
-E- ENSAYO: Prova
ENTRADA: Başlamak Dansçının girişi
ESCOBILLA: Dansta sadece ayak hareketlerinin olduğu bölüm Genellikle Alegria ve Solea por Buleria'da Gitarda ise trienda çalışı çekerek çalmak
-F- FALDA : Etek eteklik dansçının eteği
FALSETA : Gitarda ritm partilerinin arasında çalınan solo pasajlar melodik çeşitlemeler
FALSETE : Yükseğe çıkılan ses
FANDANGOS: Eski Endülüs kültürünün şarkı ve danslarından Kökeni çok eskiden yaşanmış küçük Arap akınlarına dayanmaktadır
FANDANGOS DE HUELVA: Fandango dansı ve şarkısının İspanya'nın Huelva şehrinde icra edilen tarzı
FANDANGO GRANDE: Soyut bir şarkı olan Fandango Grande normal Fnadangodan daha farklı bir compas ile icra edilir
FANDANGUILLOS: "Küçük Fandango" anlamına gelen bu şarkı Cante chico sınıfına girer kırsal yaşam ve eğlenge konularını işler
FARRUCA: Dramatik erkek dansına dayanan bu makamda 4/4 lük ölçü kullanılır Yakın tarihlerde görülmeye başlamıştır Portekiz kökenlidir
FERIA: Tatil günü panayır
FIESTA: Parti eğlence
FLAMENCO : Bakınız tarihçeye
FLAMENCO PURO: Saf geleneksel Flamenko
FLOREO : Ellerin hareketi
FUERTES: Sert kalın kaba
-G- GARROTIN: Hem duygusal hem de neşeli olan bu şarkı 2/4 lüktür
GITANA: İspanyolca'da bayan çingene
GITANO: İspanyolca'da erkek çingene
GOLPADOR: Gitarın üzerine vurma
GOLPE : Dansta ayağın tüm tabanının yerle temas ettiği vuruşun adı Gitarda; yüzük parmağı ile gitarın göğsüne yapılan vuruş
GRANADINAS: Granadina kentine özgü bir makam
GRANDE TRAGİC : Sıkıntılı trajik ritimler
GUAJIRAS: Küba kökenli flamenko makamlarından
GUITARRA: Gitar
-H- HUESO: Gitarın sapında bulunan kemikten yapılmış köprü eşik
-J- JABERA: Nadiren çalınan bir Fandango Grande
JALEOS: Onaylama ifadesi cesaret verme teşvik etme (Ole Ale Bien vs)
JUERGA: İçkili eğlence festival
-L- LETRA: Şarkı sözleri dizesi
LIVIANAS: Seyrek yorumlanan bu şarkı siguiriyas compas ile icra edilir
LLAMADA: Çağırma Dansta yeni bir bölümün başlangıcını haber veren hareket serisidir 1'de başlar 10'da biter
-M- MALAGUEÑAS: Önemli Flamenko makamlarından biridir
MANTON : Uzun püsküllü şal
MARCAJE : Yürüyüş adımları 12 ölçülü danslarda 12'de başlar 10'da biter
MARTILLO: Çekiç Gitarda golpe tekniğine alternatif olarak kullanılan bir teknik
MASTIL: Gitarın boyun kısmı
MAYOR: Majör ton
MENOR: Minör ton
MILONGA: Arjantin kökenli bir şarkı
MINERA: "Minero" kelimesinden türemiştir Cantes de Levante lenvante bölesinin şarkılarından biri olarak bilinir
MIRABRAS: "Cantinas" türünün şarkılarındandır
MUJER : Kadın
MURCIANA: Levante bölgesine ait bir şarkıdır
-N- NANA : Ninni
-P- PALILLOS: Küçük uzun tahta parçaları Puro flamenkoda kullanılmıyordu
PALMAS: Şarkının veya dansın ritmine göre alkış yapma
PALO : Tüm Flamenko makamlarına verilen ad
PALO SECO : Gitar olmadan şarkı söyleme yorumlama(to capella)
PAYO: Çingene olmayan
PETENERAS: Hüzünlü bir yapıya sahip olan bu makam 6/8 ve 3/4 lük guajiras gibi bileşik compas ile icra edilir Adını Jerez de la Frontera yanında bulunan Paterna de Rivera dan almıştır
PICADO : Sağ elin işaret ve orta parmağının telleri apoyando olarak sırayla çalması
PITOS: Dansta ve şarkıda ritme uygun olarak parmak şıklatmak
PLANTA : Dansta ayağın ön kısmının yerle temas ettiği vuruşların adı
POLO : Soleares ailesinden bir makam
PUENTE: Köprü eşik
PUNTA : Dansta ayağın ön ucuyla yapılan vuruş
-Q- QUEJİO : Keder hüzün
-R- RASGUEADO : Gitarda tellere sağ elin çeşitli parmak kombinasyonlarıyla vurulması ile yapılan tekniktir
REDOBLE: 4 ya da 5 tempoyu 1 veya 2 ye sıkıştırmak
REDONDA : Flamenkoda ses flamenko sesi
REMATE: Kapanış 12'lik kompaslarda genellikle 10'da Tangos gibi 4'lük kompaslarda 3'tedir
ROMANES: İspanyolca olmayan çingene dili
ROMERAS: Cantiñas grubuna ait bir makam
RONDENA: 1 Malaga'daki Ronda'nın dağlarına ait olan makam şarkı 2 Ramon Montoya 'nın eseri olan gitar için özel olarak oluşturulmuş müzikal form
RUMBA: Popular latin ritmi Kökü Küba'nın şeker ve muz plantasyonlarına dayanır
-S- SALIDA: Çıkış Dansçının çıkışı
SERRANAS: 19 yüzyıla dayanan bir şarkı türü
SEVILLANAS: Castilian kültürüne dayanan Sevilla kentinden doğan bir dans ve şarkı formu
SIGUIRIYAS: Kökü çok eski çingene kültürüne dayanan bir makamdır Ancak Castilya bölgesinde de kullanılmaktadır
SILENCIO : Müziğin hafif çalındığı melodik bir dans bölümüdür Dansçı bu bölümde ayak vuruşları yapmaz yumuşak hareketlerle dans eder Sessizlik bölümü olarak da adlandırılır
SIN APOYAR : Tellere parmakları yaslamadan çalmak arpej
SOLEA: Esası "Soleares" olan Flamenko'nun anası olarak kabul edilen köklü bir makam ve şarkı formu 12 zamanlıdır Aksanlar 3-6-8-10-12'dedir
SORDAS: Sessiz hafif el çırpmaları
-T- TABLAO: Sahne hayatı Flamenko müziği ve dansı icra edilen cafe ve gece klüpleri
TACAOR : (Tocaor) Flamenko gitar çalan
TACON: Topuk ökçe Dansta ayağın topuk kısmının yerle teması
TAMBOR: Davul
TANGOS: Neşeli ve hareketli 4/4 lük dans ve makam formu
TANGUILLO: Tangos'un daha hafif bir varyasyonu olan Tanguillos Cadiz kökenlidir
TAPA: Gitarın göğüs tahtası
TARANTAS: Miner tarzına ait bir makam formudur
TARANTOS: Tarantas'ın dans edilen şeklidir ve 2/4 lük olarak çalınır
TEMPLE: Yumuşatmak ayarlamak
TIENTOS: Köklü bir makam ve şarkı formu Tientos için "Eğer Solea flamenkonun anasıysa Tientos da babasıdır" sözü söylenmektedir
TIENTOS POR ZAMBRA: Tientos'un hızlı varyasyonudur 4/4 lük olarak yazılır
TIPLES: Tiz ses veren teller
TIRANDO: Telleri çekerek çalmak
TONAS: Tonada kelimesinden türemiştir Anlamı akort ya da popüler basit flamenko şarkısı
TONO: Ton gam
TOQUE : 1Gitar çalmak 2 Gitarda flamenko yorumlamak 3 Flamenko müziğinin heyecan ve coşkusu
TOQUE LIBRE: Gitarda serbest compas ile zamanlama düzeni olmadan yapılan çalınış En çok kullanılanlar Fandangos Grandes Malagueña Granadinas Tarantas ve Rondeña dır
TRASTE: Gitarda perde
TREMOLO: Gitar tekniği Başparmak bas notaları verirken diğer parmaklar da sırayla "i a m i" şeklinde tiz telleri teker teker hızlı bir şekilde çalar
-V- VERDIALES: Malaga Fandango'sunun tasasız bir varyasyonu olan Verdiales ismini Los Versiales kasabasından almıştır
VITO: Eski Endülüs kültürüne ait bir makam ve şarkı formu olan Vito 3/4 lük olarak yazılır
-Z- ZAMBRA: Granada çingenelerinin neşeli danslarındandıryy'da görülmeye başlamıştır Yaratıcısı Ali Bin Ziryab olarak bilinmektedir
ZAPATEADO: Eskiden kalma zor bir dans olan zapateado için bir erkek bir de bayan dansçı ve biraz da hayal gücü gerekir Ayrıca ayakların yere vurularak yapıldığı hareketlerin genel ismidir
ZAPATOS: Ayakkabı (Çoğul olarak kullanılır)
ZORONGO: Çok eski bir folk şarkısı olan Zorongo Garcia Lorca tarafından yeniden ele alınmıştır .

FLAMENKODA KULLANILAN İBARELER

Agua!: Su "çok sıcak suya ihtiyaç var" anlamında
Asi se baila!: "işte bu danstır" Dansçıyı onaylamak yüreklendirmek için
Asi se toca!: "İşte bu çalmadır (gitar)" Gitaristi yüreklendirmek için
Asi se canta!: "İşte bu şarkı söylemektir" Aynı şekilde şarkıcıya destek vermek için
Eso es!: İşte bu!
Guapa: Güzel (kadın için)
Guapo: Yakışıklı
Hassa: Harika
Ale Ole: 12yy'da kullanılan Allah kelimesinden geldiği sanılmaktadır Yine destek anlamında bir ünlemdir
Vamo ya!: Gidelim

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1123
favori
like
share