Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş Nota - Nota
la si si si re re re si do do la si si si

se nin a lev göz le rin e rit se şu ru hu mu


la si si si re re re si do do la si si

buz o lur ke si li rim ya nar ken i çim


si do do do si la la la re re re la si si

buz o lur ke si li rim ya nar ken i çim


la si si si re re si do do la si si

se sin bir u çu rum ça ğı rır sa be ni


la si si si re re si do do la si si

kuş o lur u ça rım ya nar ken i çim


si do do do si la la re re re la si si

kuş o lur u ça rım ya nar ken i çim


mi mi si si do re re do si si

sev dan bir a teş ol du ben de


do do sol la la re re do si si

gön lüm bir de li coş tu sen de


la si si si re re re si do do la si si si

saç la rın rüz ga rın dan sa vu rur ken gön lü mü


la si si si re re re si do do la si si

sür gün o lur gö çe rim bu di yar lar dan


si do do do si la la la re re re la si si

sür gün o lur gö çe rim bu di yar lar dan


la si si si si re re re si do do la si si si

ki me do ku nur el le rim ki mi gö rür göz le rim

la si si si re re re si do do la si si

ö lüm çı kar kar şı ma si ne sen de rim


si do do do si la la la re re re la si

ö lüm çı kar kar şı ma yi ne sen de rim

mi mi si si do re re do si si

sev dan bir a teş ol du ben de


do do sol la la re re do si si

gön lüm bir de li coş tu sen de

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8242
favori
like
share