PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED(S.A.V)ÖĞÜTLERİNİN NE KADAR YERLİ NE KADAR İHTİYACIMIZ OLDUUNDA HEMFİKİRZ..BENDE BUNLARDAN BİR KAÇINI OKUDUĞUM Bİ KİTAPTAN SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM..


İNANÇ GÜZEL AHLAKTIR..

''MÜMİNLER ARASINDA İMANCA EN KAMİL OLANI AHLAKÇA EN GÜZEL OLANIDIR..

''SİZDEN BİRİ BENİ BABASINDAN EWLADINDAN VE BÜTÜN İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEWMEDİKÇE İMAN ETMİŞ SAYILMAZ..

''SİZDEN BİRİ KENDİSİ İÇİN SEWDİĞİNİ KARDEŞİ İÇİNDE SEWMESSE GERÇEK MÜMİN OLMAZ..

''KİM ALLAH İÇİN SEWER ALLAH İÇİN ÖFKELENİR ALLAH İÇİN WERİR ALLAH İÇİN WERMESSE İMANINI KEMALE ERDİRMİŞTİR..

''KIYAMET GÜNÜ MÜMİNİN MİZANINDA GÜZEL AHLAKTAN DAHA AĞIR BASAN BİŞEY YOKTUR..ALLAH(C.C.)ÇİRKİN DÜŞÜK SÖZ WE DAWRANIŞ SAHİPLERİNE BUĞZ EDER..

''GÜZEL AHLAK SAHİBİ..AHLAKI SAYESİNDE NAMAZ WE ORUÇ SAHİBİNİN DERECESİNE ULASIR..

''İYİLİK GÜZEL AHLAKTIR..GÜNAHTA İÇİNİ RAHATSIZ EDEN WE BAŞKASININ MUTTALİ OLMASINDAN KORKTUĞUN ŞEYDİR..

''HER NEREDE OLURSAN OL ALLAHTAN KORK SAKIN WE KÖTÜLÜPÜN ARKASINDAN İYİLİK YAP..BU ONU YOK EDER..İNSANLARA İYİ AHLAKLA MUAMELE ET...
1. Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

2. Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

3. Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

4. Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

5. Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

6. Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.

7. Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
d.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

8. Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

9. Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

10. Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

11. Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

12. Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

13. Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

14. Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

15. Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

16. Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

17. Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18. Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

19. Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

20. Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

21. Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

22. Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

23. Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

24. Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

25. Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

26. Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

27. Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

28. Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

29. Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

30. Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

31. Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

32. Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

33. Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

34. İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

35. Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

36. Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

37. Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

38. Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

39. Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40. Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

41. Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

42. Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

43. Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

44. Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

45. Ya hayır konuş, ya da sus.

46. Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

47. Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

48. Pişmanlık, tövbedir.

49. Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

50. Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

51. Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

52. Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

53. Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

54. Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

55. Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

56. Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

57. Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

58. Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

59. Hikmetin başı, Allah korkusudur.

60. Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

81. Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

82. Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

83. Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

84. Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

85. Duâ ibâdetin ta kendisidir.

86. Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

87. Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

88. Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

89. Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

90. İlme mâni olmak helâl olmaz.

91. Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

92. Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

93. Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

94. Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

95. Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.

96. Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

97. Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

98. Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

99. Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

100. Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun.

121. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

122. Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

123. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

124. Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

125. Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

126. Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

127. Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

128. Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

129. Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

130. İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

131. Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

132. Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

133. İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

134. Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

135. İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

136. Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

137. Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

138. Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

139. Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.

140. Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

141. Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

142. Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir.

143. Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

144. Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır.

145. Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir.

146. Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

147. Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

148. Erteleyenler helak olmuştur.

149. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

150. Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

151. Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4839
favori
like
share
keder Tarih: 31.10.2009 20:55
güzeldiler tşkler cnm
ömr-ü diyar Tarih: 31.10.2009 13:15
saoll
snikers66 Tarih: 31.10.2009 09:59
Tesekkurler.Cok guzeller