A. Aşağıda verilen tanımlarla, bu tanımların karşılığı olan sözcükleri oklarla eşleştirin(3 er puan)
1. spermle yumurtanın birleşmesi a. Sperm
2. erkek üreme hücresi b. Testis
3. zigotun ilk bölünmeleri geçirdikten sonraki hali c. Yumurta
4. erkek üreme hücresinin üretildiği organ d. Embriyo
5. çocukluktan sonra gelen gelişim dönemi e. Yetişkinlik
6. dişi üreme hücresi f. Döllenme
7. ergenlikten sonra gelen gelişim dönemi g. Ergenlik

B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız(3 er puan)
8. Canlının yapı birimi ……………………… (hücredir / organeldir)
9. Bütün hücrelerde kloroplast ………………………… (bulunur / bulunmaz)
10. Hayvan hücresinin şekli ……………………………. (ovaldir / köşelidir)
11. Hücrede besinin üretildiği yer ………………………..(mitokondr idir / kloroplasttır)
12. Hücrenin yönetimini sağlayan yapı ………………………( sitoplazmadır / çekirdektir)
13. Hücre zarı ……………………. (serttir / seçici geçirgendir)

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (3 er puan)
14. ….. Kız ve erkeklerde ergenlik döneminde aynı değişiklikler görülür.
15. ….. Büyümeyle beraber yaş, boy ve kütle artışı olur.
16. ….. Hayal gücünün gelişimi yetişkinlik döneminde olur.
17. ….. Kediler doğurarak çoğalırlar.
18. ….. Kuşlarda yavru bakımı yoktur.
19. ….. Sürüngenlerde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşir.
20. ….. Hücre içerisindeki fazla maddeleri depo eden organel mitokondridir

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5 er puan)

21. - Yavruları doğarak dünyaya gelir
- Yavrularını sütle beslerler
Yukarıda verilen özellikler hangi canlı grubuna aittir?
a) Kuşlar b) Balıklar
c) Sürüngenler d) Memeliler
22. “Kloroplast taşıyan hücreler besin üretimi yaparlar.”
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz?
a) Soğan b) Tavuk
c) Çam d) Lahana
23. Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?
a) Bebeklik b) Çocukluk
c) Yaşlılık d) Emeklilik
24. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi
özelliklerinden değildir?
a) Sesin kalınlaşması b) Güç beğenme c) Fiziksel ve ruhsal olgunluk d) Ruhsal değişme
25. Bazı türlerde, oluşan yeni canlı yaşamının ilk günlerinde annesine benzemez yani başkalaşım geçirir.
Aşağıdaki canlılardan hangisi bu duruma örnektir?
a) Tavuk b) Kurbağa
c) Kertenkele d) Kaplumbağa
26. Aşağıdaki canlılardan hangisinde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşmez?
a) Balık b) Yılan
c) Kartal d) İnek
27. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Sitoplazma b) Çekirdek
c) Koful d) Hücre zarı
28. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
a) Organ b) Sistem
1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.

1. …… Kuvvet hareket halindeki cismin hızını artırabilir.

2. …… Sünger esnek olmayan bir cisimdir.

3. …… Duvara çivi çakan biri çiviye vurma kuvveti uygular.

4. …… Kuvvet itme ve çekme olarak tanımlanır.

5. …… Dünya Güneş’in etrafında sallanma hareketi yapar.2) Tanımlardaki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

hareket
Esnek olmayan
esnek
yavaşlayan
itme

6. Bitkiler Güneş’e doğru yönelerek ………………… ederler.
7. …………. Cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline döner.
8. Yolda hızla ilerleyen kamyon dönemece geldiğinde …………… hareket yapar.
9. Cam gibi ……… …………… cisimlere uygulanan kuvvet cisimlerde kalıcı değişikliklere sebep olur.
10. Kapıyı açmak için …………. Kuvveti uygulanır.

3) Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Cismin yönünü değiştirir.

b) Duran bir cismi harekete geçirir.

c) Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği yapar.

d) Hareket halindeki cismi durdurur.4. Aşağıda verilenlerden hangisinde hızlanan hareket vardır?

a) Durağa yaklaşan otobüsün hareketi.

b) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi.

c) Uçuşa geçen uçağın hareketi.

d) Kavşağa yaklaşan otomobilin hareketi.5. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kuvvet, cisimlerin hızını artırabilir.

b) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir.

c) Kuvvet, cisimlerin miktarını artırabilir.

d) Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.


6. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek değildir?

a) lastik b) duvar c) balon d) oyun hamuru7. Aşağıdaki maddelerden hangisini sıktığımızda şekli değişir?

a) demir çubuk b) tahta c) taş d) oyun hamuru8. Kuvveti nasıl tanımlayabiliriz?

a) itme veya çekme b) eritme d) dondurma d)büyüme

9. Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareketsizdir?

a) Durakta duran otobüs. b) saat

c) Uçan kuşlar d) çeşmeden akan su


10. Cisimleri harekete geçiren, hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye ne denir?

a) hareket b) kuvvet c) hızlanma d) yavaşlama11.Bir cismin şeklini değiştirmek için aşağıdaki kuvvet etkilerinden hangisi yapılmaz?

a) dönme b) vurma c) bükme d) germe12. Aşağıdakilerden hangisi insan gücüyle hareket eder?

a) at arabası b) el arabası c) motosiklet d) otobüs13. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kendiliğinden hareket etme özelliğine sahiptir?

I. kaplumbağa II. Araba III. Papatya IV. Saat

a) yalnız I b) I ve III c) I-III ve IV d) I-II ve IV14. Aşağıdaki hareket türlerinden hangisi farklıdır?

a) Bisikletin tekerleğinin hareketi.

b) vantilatör pervanesinin hareketi.

c) salıncakta sallanan çocuğun hareketi.

d) saatin akrep ve yelkovanının hareketi.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 663
favori
like
share