Özet

Tutum ve ikna kavramlarını açıklamak

- Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. İkna konusunun ne olduğuna değinmeden önce tutumun tanımının ve öneminin bilinmesi gerekmektedir. İkna edici iletişimin amaçları arasında da alıcı tutumlarını, istendik yönde değiştirmek ya da pekiştirmek yer almaktadır. İknanın sözlük anlamı ise, kanaat ettirme, kanaat verebilme, kandırma, razı etme, inandırmadır. Kısaca ikna ile tutumlar birbirleriyle ilintili kavramlardır ve iknacının, hedef kitlenin tutumları hakkında görüş ve edinimleri olması gerekmektedir.

İkna sürecinin izlediği yolu belirlemek

- İletişim süreci gibi ikna da belirli bir ardışıklığı olan süreç dahilinde gerçekleşmektedir. İkna edici iletişimde beklenen, bilgi verildikten sonra ortaya çıkacak tutum ve açık davranış değişikliklerinin amaçlanan ve istendik doğrultuda olmasıdır. Genel anlamda iletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü ikna edici iletişim ve onun uygun olarak yapılandırılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. İkna edici tekniklerin iyi anlaşılmasıyla birlikte bir eğitimci, reklamcı ya da politikacı, bu süreci doğru anlayıp uygulayarak istendik yönde davranışlar sergileyerek amacına ulaşabilmektedir. Bunun için de ikna edici iletişim matrisindeki işleyişin mantığını ve bağımlı ve bağımsız değişkenlerin önemini kavramış olması gerekmektedir. Bunun haricinde süreci, kaynak,ileti, kanal, alıcı boyutlarında genel iletişim sürecinde olduğu gibi ele almak gerektiği de unutulmamalıdır.

İkna edici iletişim konusundaki temel yaklaşımları sıralamak

- İkna edici iletişim konusundaki temel yaklaşımları ve kuramları yedi başlık altında toplamak mümkündür:
- Bilgi süreci yaklaşımı
- Uyum kuramı yaklaşımı
- Algılama yaklaşımı
- Objektif denge kuramı
- Bilişsel çelişki kuramı
- Davranış değişim kuramı
- Öğrenme kuramı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1865
favori
like
share
akba Tarih: 15.11.2009 23:04
SAOL PAYLASIM ICIUN