İknada başarılı olmak için atılması gereken adımları sıralamak

İknacının başarılı olabilmesi için izlemesi gereken süreç sekiz aşamalı bir süreçtir ve iknacı bu adımlara dikkat ederek iletişim iletisini yapılandırmalıdır. Bunlar;
- Başkasının iknaya bakış açısına karar verilmesi
- İknanın amacının belirlenmesi
- Belli bir kişi, ele alınmak istenen belli bir olay ve amaç için doğru ve uygun zamanın seçilmesi,
- Anılan kişi ve/veya olay hakkında bilgi toplanması,
- Hareket kararı sırasında uygun adımların seçilmesi,
- Hedef kitlenin gönderilen iletiye karşı gösterdiği tepkilere göre feed-back başka deyişle yansımaların bir araya getirilmesi,
- Yansıma ve bilgilerin ışığında ikna edici iletilerin gerekirse yeniden düzenlenmesi ve gönderilmesi,
- Umulan başarılı iknaya ulaşılmasıdır.

İkna kuramlarını açıklamak

Toplumsal İlgi Kuramı: Bu kuramın alt başlıkları arasında ilk aşamada kişisel ilgi ve tutumlar yer alır. Kişisel ilgi ve tutumlar iknaya karşı direnç oluşturmada ya da iknayı kabullenmede bireyden bireye farklılıklar gösterebilmekle birlikte önemli rol oynarlar. İkinci aşamada benzeşme ve zıtlık eğilimi yer alır ve bu eğilimler tutum ve tavırları değiştirmek için kullanılırlar. Genellikle çok uç olan tutum umulandan daha az tutum değişikliği verir. Diğer bir aşamasında ise bireysel prensipler yer alır ki bu prensipler iknacıların, iletisini tasarlarken mutlak olarak göz önünde bulundurması gereken prensiplerdir.

Toplumsal Yargı ve Toplumsal Öğrenme Kuramları: Bu kuramlar deneysel yöntemlerle uygulandıkları gibi, öncelikle hangi gözlenemeyen iç kuvvetlerin iknayı etkilediğini incelerler. Bu kuramın dayanak noktası kişinin ilgileri, öğrenme ve toplumsal dinamiklerdir.

Kitle İletişiminin Etkileri: Kitle iletişiminin bir bilgi havuzu oluşturduğunu iddia eden bir kuramdır ve medyaya bağımlı olmanın bizleri, propagandayla, gerçeğin çarpıtılması ve gündemin medya tarafından belirlenmesine yönlendirdiğini öne sürmektedir.

Yapısal Kuramlar: yapısalcı kuramların savunucuları kişinin tutumlarının neden ve nasıl değiştiği ile ilgilenirler.

İknanın toplumsal hayattaki yeri ve önemini tartışmak

İkna ile ilgili olarak eleştirel yaklaşımın da varlığının bilinmesi gerekmektedir. İknanın en belirleyici özelliği, zorlama olmadan propagandadan farklılaşması ve bilinçli olarak yapılan iletişim faaliyetlerinden oluşmasıdır. İkna sürecinde kaynak, ileti, kanal ve alıcı bulunmaktadır. Tabii ki kaynaktan alınan yansımaların da büyük bir önemi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar iknanın hem toplumsal hem de psikolojik bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir. Burada üzerinde durulması gereken temel nokta, insanların içerisinde yaşadıkları toplumdan soyutlanamayacakları ve her insanın ikna edilmek için bir dürtüye sahip olduğudur. Tabii bu noktada içinde yaşanılan toplumun da büyük bir önemi bulunmaktadır.

egitimsart egitimsart
Üyenin Populer Konuları Tutum, İkna ve İkna Edici İletişim
Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 641
favori
like
share