İslamiyetten Öncesi - Türk Uygarlıklarında Hukuk
Türk devletini kurmuş olan Hunlar'ın adına tarihte İÖ 4.yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır.Hunlar Moğolistan'ın güneydoğu kesiminde yaşayan göçebe bir kavimdi.TeomanMete gibi hükümdarlarla büyüyen ve güçlenen bu kavim Atilla ile 378 yıllarında Roma İmparatorluğu'na kadar
Büyüyen bir devlet haline geldi.

Atilla
Hunlar Göktürkler ve Uygurlar ilk Türk Hukuk anlayışını ve ögelerini ortaya koyan devletlerdir.

Hunlar,Göktürkler ve Uygurlarda kamu hukuku-özel hukuku ayrımı başlamıştır.Orhun Anıtları ve Kutadgu Bilig gibi kaynaklar ilk Türk hukuk kaynaklarıdır.Bu kaynaklardan az da olsa bazı bilgiler günümüze ulaşmıştır.Bu dönemde hukukun yazılı olmaktan çok örf ve adete dayalı oluşu gözlenir.
Yerleşmeyen bir kavmin hukuk yaratması da düşünülemez.

İ.Ö Şaman dininin etkisi ile kadın-erkek ilişkilerinde eşitsizliğin olmaması kadının toplum içinde önemli bir yerinin olması ve bunun örf ve adet ile şaman anlayışına dayalı olması başlıca toplumsal kurallardır.

İlk Türklerde hukuk'u anlayabilmek için Şamanizm' i de bilmek gerekmektedir.HunlarGöktürkler ve Uygurlar'da hukuk denince din kurallarını ortaya koyan Şaman kurallarını anlamak ve bilmek gerekmektedir.Şaman danışılan yorumuna başvurulan kişi idi.Yargısal ve dinsel kisvesi olan kişi idi.Ancak hükümdar en büyük güç idi.

Ailesavaşölüm sonucu ailenin ve malların idaresi rejimi trampa kurallarıkardeşlik anlaşmaları( farklı klanların birleşmesi) toplum içindeki kategorilerin oluşum kuralları(sınıflar)kölelik düzenine ait anlayışlar ölümyaralamakan davalarıkız kaçırma gibi hallerde uygulanacak kurallar bu döneme damgasını vuran hukuksal kural ve uygulamalardı.

İktidarın kaynağı dinsel kurallarla açıklanırdı.Kısaca belirtmek gerekirse bu dönemde yaşananlara hukuk denebilirse hukuk dinsel ve eski adetlere dayalı kurallar idi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1191
favori
like
share