Anne Baba ve Aile ile ilgili sözler
Anne
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar Ostrovoski
Bir kadın, anne olana kadar çocuktur Strindberg
Cennet annelerin ayakları altındadır Hadis-i Şerif
Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz Victor Hugo
Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez Emile
Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir Victor Hugo
Kadının en büyük vazifesi analıktır Atatürk
Baba

Adettir; babanın topladığını oğlu saçar Goethe
Babanın faziletleri, çocukların servetidir Anatole France
Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutluolabilirsiniz Balzac
Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar Nietszche
Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz Gabrielle D'annunzio
Bir baba yüz öğretmene bedeldir George Herbert
Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir THesburgh
En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar Diderot
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz Victor Hugo
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar Goethe
İyiliklerin en iyisi, kişinin babasının dostu olanlara iyilik etmesidir Hadis-i Şerif
Aile


Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur Oscar Wilde
Aile, kralların bile giremediği bir kaledir Emerson
Aile toplumun özüdür Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir Butler
Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir Montaigne
Bir memleketin yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır Charles Dickens
Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır Tolstoy
Her aile bir tarihtir Hatta okumasını bilene göre bir destandır A Delamartine
Her ailede melekler de bulunur, şeytanlar da Joseph Roux
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır Hadis-i Şerif

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 38986
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 04.11.2009 07:30
A N N E

*Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştırOna saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum

Abdurrahman CÂMÎ (KS)

* Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir

ProfMazhar OSMAN

* Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir

Aşeref GüZELYAZICI

* Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz

Ali Fuat BAşGiL

* Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır

Aşeref GüZELYAZICI

* Kadınların saâdet saltanatı,iyi birer anne olmalarıyla başlamaktadır

Aşeref GüZELYAZICI

* insan karısının matemini üç hafta,kız kardeşinin üç yıl tutar,Fakat anne acısını ölünceye kadar tutar

Adalbert Von CHAMiSSO

* Annesiz kalan bir yuvanın ne kıymeti vardır

Nathaniel HAWTHORNE

* Bana iyi anneler veriniz,size iyi vatandaşlar vereyim

Napoleon BONAPARTE

* Anneler her şeyi görmeseler bile,kalpleriyle duyarlar

ANikolayeviç OSTROVSKi

* Hayatta okuduğum en kıymetli kitap,annemdir

Abrahasm LiNCOLN

* Anne kalbi çocuğun okuludur

Henry WARD

* En harika ses anne sesidir

Johann Wolfgang GOETHE

* Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir

Minuşehr


H i K M E T L E R :


* çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes'ûlüdür

* Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş

* üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır

* Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır

* Kadın için asıl mutluluk,anne olmaktır

* iyi anne,en muhterem insan,iyi annelik,en güzel sanattır


A T A S ö Z L E R i :


* Ana-Ata,önünden geçmek hata

* Ağlarsa anam ağlar,gayrisi yalan ağlar

* Ana kucağı insanın her yaşta aradığı yerdir

* Anasını emen kuzunun kuyruğu yağlı olur

* Anamın ekmeğine kuru,ayranına duru demem

* Teyze ana yarısıdır,amca baba yarısıdır

* Oğlan anası;kapı arkası,kız anası;minder kabası

* Ana gibi yâr,vatan gibi diyâr olmaz

* Anasız ev,ıssız geceye benzer

* Annenin iyisi,kötüsü olmazEn kötüsü annesiz olmaktır

* Anasının bastığı yavru incinmez

* Kadın getir,bey doğursun

* Anam olsa da taştan olsa

* Ananın dostu damat,babanın dostu evlat

* Ana kucağı,cennet bucağı

* Ana hakkı ödenmez

* Kahraman ,anadan doğar,at kısraktan

* Ananın hayır duâsı,babanın bedduâsı tutar

* Ana ile kızı kavga etmiş,aklı olan inanmamış

* En yüksek sevgi Allah sevgisi,en iyi sevgi anne sevgisi

Alintidir_