ATASÖZLERİ

- İt halınnan bey gibi geçini.
- İt yatağında ekmek kırıntdısi.
- Kork ondan, korkmaz Allah'dan.
- Koyuna rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.
- Kenarına bah bezini, anasına bah gızıni al.
- Koyunu olmayanın, piçaği keskin olur.
- Molla evinden aş, kör gözünden yaş eksik olmaz.
- Mertten bir çıkar, namertten iki.
- Marangozun kapısı olmaz.
- Men umaram bacımdan, bacım ölü acından.
- Ne sağ tekindir, ne de sol, ne sen işini düzmeğe koyul.
- Nasip olsa gelir Çinden Meçinden, nasip olmazsa çıhar avucun içinden.
- Niye diyisen dayza leçeğin eğridir.
- Öğüt veren çoh olur, ekmek veren yoh olur.
- Öz başıni bağlayamaz, kalkar gelin başi bağlamağa.
- Olanda hat hat, olmayanda aç yat?
- Öliler öyle bili ki, diriler her gün helva yiyi.
- Öküz can çekişende piçah çeken çoh olur.
- Sen nerde, Keçel Mıstonun ahıri nerde.
- Sizin it bizim baltayi getirdi?
- Sözün doğrusi saz, işin doğrusi az olur.
- Serçe nedir, budi n'ola.
- Şıhi, şıh eden muritdir.
- Şeker, cinsine çeker.
- Şeyhin külahi, hocanın sarığıni yutar.
- Yağmur gününde şoratan borç olmaz.
- Yarının pestili bugünün eriğinden iyidir.
- Yokuşun dibinde arpa kâr etmez.
- Yiyersen, yedirirsen didar görürsen
-Yemezsen, yedirmezsen dört duvar görürsen.
- Yarım hoca dinden, yarını hekim candan eder.
- Yapın verin elime, götüriîn gösterim erıme.
- Yetim kısmi arsız olur.
- Yüz verdıh, asdar isdiyi.


MANİLER

Ağaçlarda kestane
Tökölür tene tene
Oralarda gız ucuz
Al getir beş on tene

Ağam derim naçaram
İnci mercan saçaram
Guzum dünya deniz olsa
Men guş olup uçaram

Ağam derim naçaram
İnci mercan saçaram
Men ezrayil olunca
Sen nereye gaçarsan

Bağa girdim yarpağa
Başladım toplamağa
O gız menım olursa
Belim gelmez torpağa

Bağa indim bütün yaz
Beyaz beyaz bembeyaz
Katip gurbanın olam
Seveni sevene yaz

Bağa vardım yaslandım
Yağmur yağdi islandım
Men annemin goynunda
Şeker ile beslendim

Bağımın yar dağlari
Su doldur bardahlari
Ne güzel name yazmiş
Yarimin parmahlari

Bağlar bozuh değil mi
Ciğer ezik değil mi
Yarimi eller almış
Mana yazıh değil mi

Çarşidan aldım limun tuzi
Gızlar giyer buluzi
Vanlilar tango olmiş
Ne dadi var ne duzi

Çatıdaki fareler
Çıtır pıtır dediler
Daha çok yazacahtım
Gelemımi yediler

Çay başında duran gız
Bayram geldi dolan gız
Gurbansız bayram olmaz
Canım sana gurban gız

Çay başında yarpuzlar
Yoruldum yaram sızlar
Giyinmiş toya gider
Fincan göbekli gızlar

Çay içdim udum udum
Sensin menım umudum
Allah'a çoh yalvardım
Şükür men seni buldum

Dam başında çedene
Yuhi girdi bedene
Geynanam izin vermez
Gahım gidim odama

Dam üstünde dam yaptım
Çıhtım üstüne bahtım
Dediler yarin geldi
Çifter çifter mum yahtım

Dam üstünde damımız
Guşadır harmanımız
Gel burya boyun görüm
Kör ola düşmanımız

Dam üstünde damımız
Yüksektir eyvanımız
Umaram anan öle
Açıla meydanımız

Dam üstünde kepenek
Yarim demiş gel gidek
Men yarimden vazgeçmem
Bu ömür bitene dek

Efendim ezem sensin
Soframda mezem sensin
Başga yara değişmem
Göynümde gezen sensin

Ekin biçdim pıtırahli
Yığın yapdım oturahli
Ahşama börek isderem
İçi dışi kıkırdahli

Ekin ektim gül bitdi
Dalında bülbül ötdi
Ötme bülbülüm ötme
O gül elımnen gitdi

Ekmek yapdım terledım
Eşiğe çıhdım gürledım
Dediler yarin geldi
Goştum atın bağladım

Ekmek yaptım terledım
Çıhtım dama dinledım
Nişannımi görende
İpek mendıl salladım

Garşıda gar teneler
Yar oturmuş nar teneler
Ölürse çohlar ölsün
Ölmesin bir teneler

Garşıda gıza gurban
Gaş gara göze gurban
Bezenmiş toydan gelir
Terlemiş üze gurban

Garşıda görünürsen
Al kürke bürünürsen
Isıtma tutmiş meni
Sen sari görünürsen

Garşıma fener geldi
Ahlıma neler geldi
Börek bekledım amma
Sofraya döner geldi

Garşida çavuş dura
Yel vura savuştura
Yusuf Züleyha gibi
Hak bizi gavuştura

Kekliğim öter gelir
Tüyüni töker gelir
Hakikatli yar ola
Dağlari söker gelir

Keledoş yemek idi
Geynanam dilli idi
Kim ne derse desin
Menım yarim hoş idi

Keledoşi garıştır
Dargınlari barıştır
Çoh hoşuma gidecek
Hele bi Vanliları gonuştur

Keleskeye binersin
Gelip burda gezersin
Madem mennen güzelsin
Niye bekar gezersin

Kement atdım dala men
Düşdüm haldan hala men
Çöp yığdım yuva yapdım
Uçurmadım bala men

Maniler ezberımde
Bahışlarım derdinde
Bileydim ayrılıh var
Öperdim gözlerinnen

Masa masaya benzer
Masa odayı bezer
Edremit'in gızlari
Aslik elmaya benzer

Masa üsdünde darah
Van'ın yollari ırah
Gurbanın olum abim
Posdaya meytup bırah

Masa üsdünde pekmez
Al yanahdan kim öpmez
Ağanın gazandıği
Alli pudraya yetmez

Masa üstünde piçah
Bu gız meni vuracah
Gızım sen meni vurma
Vanli senın olacah

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 7195
favori
like
share
nazh Tarih: 27.04.2010 16:06
:5:tşk

burada olmak güzel