Evliyalar Ölmez imiş,
Can acısın görmez imiş

Diye bir söz söylenmiş

Gerçekten de evliyalar ölmüyor İşte Hacı Bayram Veli! Aşağı yukarı beş yüz kırk altı yıl evvel, Ankara'da, bu dünyadan, öteki dünyaya göçmüş Beş yüz kırk altı yıl bu! Dile kolay Ankara'da, anasının, babasının mezarını bilmeyen çok insan vardır, Hacı Bayram'ı bilmeyen, bir kere türbesinin önünden geçmeyen, bir defa işi düşüp de kapısına yapışmayan bir Ankara'lı düşünülebilir mi? Daha, türbeler kapatılmadan evveldi diye anlatırlar Solfasol köyünden çok temiz, çok saf bir genç, askere gidiyormuş Babasından kalma bir kaç altını, anasından kalma birkaç mücevheri varmış Delikanlının derdi asker dönüşü evlenmek; servetini içine koyduğu küçük sandığını emanet edeceği, güvenip, bırakacağı kimseciği de yok Düşünüyor, taşınıyor, acaba ne yapsam, diye sızlanıyor Derken, bir gece rüyasında Hacı Bayram'ı görmez mi? "A! be Selimcik, ne düşünüp duruyorsun getir sandığını, bana bırak!" diyor
Selim oğlan, ertesi günü, sevine sevine Ankara'ya geliyor,doğru türbedarın önüne dikiliyor, hal, keyfiyet böyle, böyle diye meseleyi anlatıyor Türbedar da uyanıklardanmış, gece o da haberini almışmış Getiriyorlar sandığı, Hazretin başucuna bırakıyorlar Sandık deyince, öyle koca bir şey sanılmasın, ancak bir çanta kadar
Delikanlı askere gidiyor; gidiyor ama dönmek bilmiyor Yemen ellerinde Uveys El-Karani gibi Gez babam gez Tam sekiz yıl!
Bu sekiz yıl içinde ahval değişmiş, türbedar ölmüştür Yeni gelen, Bayram Velî'nin başucundaki bu acayip sandığın hikmetini bir türlü anlayamamış Kaldırıp, bir kenara koymak istiyor, ne mümkün? Yerinden kımıldatmanın ihtimali yok Bu işe pek şaşıran türbedar, yanına bir yardımcı çağırıyor Bir derken, üç oluyor Nafile, sandık ne açılıyor, ne kımıldıyor Sonunda:"Buişin içinde bir hikmet var" diyorlar!
Gel zaman, git zaman bizim Solfasol'lu, askerden kurtulup dönüyor Ama artık o taze delikanlı değildir Gene saftır, gene tertemizdir Doğruca Hacı Bayram türbesine varıyor, bakıyor ki, türbedar değişmiş Ama hiç umursamıyor, Ben malımı türbedara değil, doğrudan ona, Bayram Veli'ye emanet etmiştim" diyor ve sandığı almak üzere huzura varıyor Üç ihlâs, bir fatiha okuduktan sonra "Hazretim!" diyor, "Ver bakalım emanetimi! Hani, ben askere giderken getir, saklayayım demiştin ya!"
Türbedar ve sandığı yerinden oynatamayan üç arkadaşı, merakla, konuşan adama bakıyorlar O bir şeyin farkında değil sandığı kucakladığı gibi yola revan oluyor
Ankara'lılar bu hikayeyi, emanete sadakatin tatlı bir örneği diye fırsat düştükçe anlatırla

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 427
favori
like
share