ucube : çirkin,suratsız,şekilsiz anlamına geliyormuş .

atalet: işsizlik, boş durma,çalışmama, eylemsizlik.

seda: ses, yankı.

yen: elbisede kol ağzı.

teessüf: bir şeyin tesirini hissetme, acı duyma.

belagat: edebiyat kaideleri ile ilgili ilim. söz ve yazıda düzgün, sanatlı ve tesirli ifade.

mokasen: deriden tek parçalı ve çarığı andıran ayakkabı.

hizip=hizb: bir bütünden ayrılan kısım, parça. 2)bir topluluktan ayrılan küçük topluluk, takım. 3) Kur'an-ı Kerim'in ayrıldığı 30 veya 60 kısımdan her biri. 4) Dilden düşmeyen dua, vird.

inayet: iyilik, yardım, lütuf, ihsan, kerem. 2) Allah'ın bir kimseye ihsanı. 3) dikkat, gayret.

temaşa etmek : hoşlanarak bakmak

takdis etmek : kutsamak (genelde yanlış kullanılıyor)

serzeniş(te bulunmak) : sitem, azarlama..

fenomen : algılanan dünya, algılanılan çevre (bu da kullanılır ama anlamı bilinmez)

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2040
favori
like
share