Psikodrama, günlük hayatta, kişinin kendi ilerlemesinde, çevreye uyumunda ya da kişiler arası ilişkilerinde sorun yarattığını düşündüğü durumların, psikoterapinin ilkeleri çerçevesinde ve bir terapist yönetiminde temel tiyatro teknikleri ve dekorlar kullanılarak canlandırılması esasına dayanır. Psikodrama yöneticisi, bu konuda eğitimli yetkin bir uzmandır. Bir psikoterapi yöntemi olarak psikodrama uzmanın hasta ya da danışan ile kurduğu profesyonel ilişkiyi kullanır. Aynı zamanda grup etkileşimi de farklı bir ilişki türü olarak sürece katılır.

Oturumlar katılımcılara rollerin kendi aralarında etkileşimini, rolün o rolü canlandıranlarda ve izleyenlerde ortaya çıkarttığı farklı duyguları, rol değişimi ile deneyimlenen yeni davranış biçimlerini gözleme ve duygularını karşılıklı paylaşma fırsatı tanır. Psikodramanın amacı bu yaşantıdan hareketle kişinin farkındalık, ötekini anlama, engellerini görme, zorluklarını aşma, korku yaratan olasılıklarını yapılandırılmış bir ortamda deneme ve gözlemleme fırsatı kazandırmaktır. Böylece kişinin duygusal yaşantısında sorun yaratan belirtilerin ortadan kalkması, kendisi ve çevresiyle uyumunu bozan davranış biçimlerinin değişmesi, olumlu özelliklerinin ise kişiye yararlı olacak biçimde güçlenmesi sağlanır.Psikodramayı ilk uygulayan ve grup psikoterapileri kavramını öneren psikiyatr Jacob Levi Moreno'dur. Travma yaşamış çocukların oyunlarını gözlemiş, çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunlarla korkularını ifade edebilmeleri ve korku yaratan duruma hakim olabilmeleri psikodramayı geliştirmede Moreno'ya esin kaynağı olmuştur.


Psikodrama insanın üç temel özelliğini kullanır. Eylem, yaratıcılık ve spontanlık. Eylem her insanda vardır. Eylemsizlik ancak ağır ruhsal ya da bedensel hastalıklarda gözlenir. Yaratıcılık hayatın pek çok alanında kişiye yeni olasılıklar yaratan, çözüm yolları geliştirmesine yarayan bir özelliktir. Spontanlık, (kendiliğinden davranabilme) harekete geçmeyi ve karar vermeyi kolaylaştıran, yaratıcılığın ürününü kullanıma geçiren bir özelliktir. Eylem tüm bu süreçlerin gücüdür. Psikodramada eylem bu nedenle, konuşmadan önce gelir.Psikodrama kuramı insanın ruhsal bozukluklarını rol gelişim modeliyle açıklar. Buna göre, insanın yaşam içerisinde çok çeşitli rolleri vardır, bu rollerin her biri diğeriyle, ve öteki insanların rolleriyle etkileşim içerisindedir. Psikodrama, kişinin yaşamdaki rolleriyle yaşadığı zorlukları bir sahne ortamında (eylem, yaratıcılık ve spontanlık yardımıyla) yeniden canlandırarak aksayan yönlerini bulmasına ve düzeltmesine yarar.Psikodrama süreci duruma göre 1-2 haftada bir 1,5-3 saatlik oturumlar şeklinde sürer. Her seans ısınma oyunları denen çalışmalarla başlar, seansı oluşturan asıl oyunla devam eder, duygu ve yaşantıların paylaşıldığı bir görüşme oturumu ile biter. Oyunlarda yaratıcılık ve spontanlığın sınırı yoktur. Role yardımcı olacak dekor, yardımcı nesneler, kostümler, eşyalar ve tüm alan kullanıma açıktır. Gruplarda temel grup psikoterapisi kuralları uygulanır.

Katılımcılar psikodrama sürecine başlamadan önce terapistler tarafından kısa bir bireysel görüşmeye alınırlar. Bu görüşmeler katılımcıların gruptan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için genel değerlendirme amacıyla yapılır.

alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 409
favori
like
share