asya kıtası - avrupa kıtası - afrika kıtası - avrasya kıtası - kıtalar
• 510 milyon km2 yüzölçümüne sahip olan dünyamız kara ve denizlerle kaplıdır.Yeryüzünün %29’u karalarla %71’i de denizlerle kaplıdır.Bu oran yarım kürelerde değişkendir. KYK’de karalar %39 GYK’de ise %19’dur.
Kendisine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla kaplı kara parçalarına kıta denir. Dünyamız 7 kıtadan oluşur. Bunlar büyüklüklerine göre Asya Afrika K. Amerika G. Amerika Antarktika Avrupa ve Okyanusya’dır.
Bu kıtalardan Asya-Avrupa-Afrika Eski Dünya Kıtaları olarak bilinir.

Asya Kıtası

• 44 milyon km2 ile Dünyanın en büyük kıtasıdır.
• Ural Dağları ile Avrupa’dan Kızıldeniz ve Süveyş kanalıyla Afrika’dan ayrılır.
• Amerika ile birbirine en çok yaklaştığı yer kuzey doğuda Bering Boğazıdır.
• Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındırır.
• Dünya’nın en yüksek dağı Everest (8882 m)
• Dünyanın en yüksek platoları Pamir ve Tibet bu kıtadadır.
• Dünyanın en yoğun depremlerinin görüldüğü bölgedir.(Hindistan Japonya)
• Asya kıtasında Ekvatoral Muson Göl Akdeniz Step ve Tundra iklimleri görülür.
• Dünya nüfusunun %60’ı Asya’da yaşar.
• G.Doğu Asya’da fazla pirinç üretilir.Fakat halkın tüketimini ancak karşıladığından ekonomik değer taşımaz.


Avrupa Kıtası

• Yükseltisi en az olan kıtadır.Böylece akarsular denge profiline yaklaşmış ve üzerinde taşımacılık yapılabilir.
• Kutba yakın yerlerde (Norveç-Finlandiya-İsveç) buzul şekilleri yaygındır.
• Akdeniz Okyanus Karasal ve Tundra iklimleri görülür.
• Nüfus artışı en az olan kıtadır.
• Yüz ölçümümün az sanayileşmenin fazla olmasından dolayı nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kıtadır.

Afrika Kıtası

• 30 milyon km2 lik yüzölçümü ile Dünyanın ikinci büyük kıtasıdır.
• Kıtanın büyük kısmı Tropikal kuşakta yer alır.
• Ekvatorun kuzey ve güneyinde yer aldığından yaz ve kış mevsimlerini beraber yaşar.(kuzeyde yaz güneyde kış)
• Hem kuzey hem de güneyinde Akdeniz iklimi görülür.
• Nüfus artış oranının en fazla olduğu kıtadır.
• Kuzey kesimlerinde çöl ikliminden dolayı nüfus yoğunluğu azdır.
• Altın ve fosfat elmas bakımından en zengin kıtadır.

Okyanusya Kıtası(Avustralya)

• Ekvator ile 450 Güney paraleli arasında 9 milyon km2 ile en küçük kıtadır.
• Akdeniz-Savan-Çöl-Tropikal iklim görülür.
• En fazla koyun ve yün üreten kıtadır.
Amerika Kıtası
• 800 Kuzeyden 560 güneye kadar uzanır.
• 1942’de keşfedildiğinden Yeni Dünya Karası denir.
• And dağları kuzey güney uzantılı bir şekilde Amerika kıtasını boydan boya kateder.
• Dünyanın en uzun ve en fazla su taşıyan ırmakları buradadır.(kuzey Amerikada missisipi güney amerikada amazon)
• Ekvatoral Savan Akdeniz Karasal Tundra iklimleri görülür.
• Kıta nüfusunun büyük kısmı doğu kıyılarda yoğunlaşmıştır.(Avrupa ile ilişkilerin yoğun olması)
• Petrol demir kömür bakır ve kükürtte dünyanın birincisidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3669
favori
like
share