Malawi için Balık Seçimi - Malawi Yetiştirmeciliği - Malawi Balığı
Balıkların yaşadıkları sıcaklık,ph vb. su değeleri

Balıkların yaşadıkları ortam içersinde istedikleri ph oranı ve sıcaklık derecesi kesinlikle önemlidir.Malawi türleri doğalarında ortalama ph 8.0 değelerine sahip bir gölde yaşamaktadırlar.Suyun sıcaklık derecesi ortalama 26 derece olmalıdır.Bu sebepten dolayı besleyeceğiniz balıklarda ph ve sıcaklık konusundan yana bir probleminiz olmayacaktır.Balıkları seçerken iki farklı gölden seçim yapacaksanız büyük olsılıkla istisnai durumlar hariç,bir çok problem yaşanacaktır.

Yaşadıkları doğal ortamın dekoratif özelliklerinin akvaryum ortamına taşınması

Balıkların yaşadıkları ortamlar geniş ve kaya bulunmayan kumluk alanlar olabileceği gibi bol kayalık alanlardan oluşmakta veya su yüzeyi veya taban kısımları olabilir.Besleyeceğiniz türler için uygun ortamın araştırmasını yaparak,iki tür balığında mutlu olacağı şekilde dekor hazırlanması şarttır.Balıklarınızın ne şekilde bir ortamdan hoşlandıklarını seçeceğiniz türler hakkında araştırma yaparak rahatlıkla öğrenebilirsiniz.Dekor konusu balığın kendisini güvende hissetmesini ve huzurlu olmasını getirdiği gibi stres kaynaklı hastalıklar karşısında alınmış bir önlem olacaktır.Balıkların bölgeci balıklar olması durumda beslediğiniz türlerin erkekleri için dekoru birbirinden bağımsız alanlardan oluşturmanız gerekecektir.

Balıkların beslenme şekilleri

Balıklar 3 ayrı şekilde beslenmektedir.Etçil,otçul ve hem etçil,hem otçul.Balıkların yemlenme biçimin dikkate alınmaması seçim esnasında yapılan başlıca yanlışlardan birisidir.Örnek olarak sadece otçul veya sadece etçil beslenen balıkları beraber beslediğimiz zaman uygulayacağımız diet her zaman tehlike taşıyacaktır.Tehlike şudur; etçil ağırlıklı uygulanan diet otçul balıklarda malawi bloat hastalığını getirecektir ve balıkların yakalanmış oldukları sindirim sistemi hastalığının sonu malesef ölümdür.Sebebiyse dengesiz oranda protein ağırlıklı yemin,otçul beslenme özelliği taşıyan balığa verilmesidir.Otçul ağırlıklı hazırlanacak olan diet ise etçil balıkların yeterli proteini alamayarak kondisyon kaybına uğramalarına ve türünün güzel özellikleri sergileyememelerine neden olacaktır.Hem etçil, hem otçul balıkların sadece otçul veya sadece etçil beslenme türüne sahip balıklarla birlikte beslenmesi durumunun sonucuda malesef aynıdır.Bu sebepten dolayı yemlenme konusuna kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir.Ayrıca günümüzde her iki tür beslenme türüne uygulanabileceği belirtilen Nls marklı yemler mevcut olsada balıklar sadece Nls markalı yemler ile beslenmemeli ve Nls markalı yemler proteinsel yemler yerine uygulanmalıdır.Bu demek değildir ki Nls yemleri otçul balıklara vermeyiniz verebilirsiniz.Fakat otçul ağırlıklı yemleri ihmal etmeyiniz.Her zaman için tabiri caizse ''eşeği sağlam kazığa bağlamak'' iyidir.Yem seçimi aşağıda belirttiğim linte bulunan daha önce hazırlamış olduğum çalışma üzerinden yapabilirsiniz.


Balıkların karakteristiği


Seçeceğiniz iki farklı türün birbirlerine karşı davranış biçimleri kesinlikle önem taşımaktadır.Balıklarınızın birbirne karşı uyumuna yapacağınız araştırmalarla karar verecek olan sizsiniz.Örnek olarak araştırılması gereken konulara değinmek gerekirse,seçeceğiniz türlerden birisinin sakin yumuşak huylu bir balık diğer türünse çok hareketli ve agresif bir balık olması kesinlikle balıkların üzerinde oluşacak kaçınılmaz stres problemlerini tetikleyecektir.Balıkları seçerken iki türün akvaryumun hangi bölgelerini sahiplenmek isteyeceğini ve hangi bölgelerde zaman geçireceğini araştırmanız gerekir.Balıklar suyun taban,orta veya üst kısımlarında yüzmektedirler.Akvaryum seçiminizi buna göre gerçekleştirmeniz gerekir.Balıkların çiftleşmek için istedikleri ortamın ne olduğu kesinlikle araştırılmalıdır.Kimi türler düz taşlar üzerine yumurtalarını dökerken,kimi türler kayalıklar arasında saklanarak çiftleşme eylemini gerçekleştirebilmektedir.Beslediğiniz türler için uygun ortamlar hazırlamalıdır.Çok sert ve bölgeci türler için birbirinden bağımsız alanlar oluşturulmalıdır.Seçeceğiniz türler çok iri ve ufak türler olmamalıdır.Aksi durumda iri ırk balığınız küçük balığınızı doğanın düzenini bozmaktan kaçınarak yiyecektir.Örnek; Kral cichlid ve herhangi bir mbuna türünü birlikte beslerseniz olacak olan durum mbuna,krala yem olacaktır.
Balıkların akvaryumumuza uygunluk durumu

Balıkların içersinde yaşaması gereken en az akvaryum hacmine kesinlikle dikkat edilmelidir.Kaynaklarda belirtilen litreler 2e 8d gibi koloniler için geçerlidir.Balık sayısı arrtığı taktirde akvaryum hacmide doğru orantıda artması gerekmektedir.Aksi taktirde beslediğiniz türlerin gelişimlerinin olumsuz etkilenmesi veya baskın balığın diğer balıklara uygulayacağı baskı sonucu balıklar üzerinde oluşacak stres kaynaklı hastalıklara şahit olmanız kaçınılmazdır.


Balıkların dişi erkek oranının belirlenmesi

Seçeceğiniz balıkları kesinlikle 1e 1d gibi oranlarla akvaryumunuza eklemeneniz gerekmektedir.Malawilerde genellikle dişi oranı erkeğin 4-5 katı kadar olmalıdır.Aksi durumlarda erkek balığın yaradılışı gereği taşıdığı sert karakteri ve sürekli çiftleşme isteği dişilere karşı uyguladığı şiddetle,dişilerin hırpalanmasıyla hatta ölümleriyle sonuçlanacaktır.


Çiftleşmesi muhtemel farklı tür balıkların aynı ortam içersinde beslenmesi

Kırılma olasılığı bulunan balıklara karşı alınacak en iyi önlem aynı akvaryum içersinde beslememek olacaktır.Beslediğimizi varsayarsak kesinlikle beslenen balıkların dişi erkek oranları yetereli sayıda ayarlanmalıdır.Aksi taktirde istenmeyen kırma balıkların ortaya çıkması ve balıkların soyunun bozulması gibi durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz bir durumdur.

Akın Bayer

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 705
favori
like
share