Âyet ve hadîs-i şeriflerde bildirildiği üzere salavât-ı şerîfe getirmenin pek çok faydaları vardır. Bunları kısaca özetleyecek olursak:


1- Salavât, Ahzâb Sûresi 56. âyette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itâattir.


2- Salavât, günahların affedilmesine vesîledir.


3- Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavât getirmektir.


4- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, kendisine salât okuyana mukâbelede bulunur.


5- Her salât getirenin ismi, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e arz edilir.


6- Salât ü selâm okuyan kimse, Allâh ve Rasûlü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için, O'nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır, kötü ahlaktan kurtulur, fazîlete erer.


7- Rasûl-i Ekrem'in kendisine olan muhabbeti arttığı gibi, onun da Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e olan muhabbeti devam eder ve katlanarak artar.


8- Allâh Teâlâ'nın Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ile bize ihsan ettiği lutuflar, sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen, salât ve selâm ile Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz.


9- Allâh Teâlâ'nın rahmetinin üzerimize inmesine vesîledir.


10- Salavât unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur.


11- Salavât duâların kabûlüne vesîledir.


12- Yine salavât kıyâmetin o zor gününde arşın gölgesinde gölgelenmeye vesîledir ki, hadîs-i şerif'te şöyle buyurulur:


"Kıyamet gününde üç kişi Allâh'ın arşının gölgesinde gölgelenir:


1- Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi.


2- Benim sünnetimi ihyâ eden kimse.


3- Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse."


Rabbim cümlemizi salavâtın özüne ulaşıp, Peygamber ahlâkıyla ahlaklanmayı, O'nun 23 yıllık nübüvvet hayatından lâyıkı vechile hisseler almayı ihsan eylesin!.. (Âmin)Bismillâhirrahmânirrahîm,


"Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;
Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."


Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn.
Vemâ sebbaha leke sey'ün Yâ Rabbel âlemîn.
Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
Essâhidil besîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.AMİN
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1289
favori
like
share
AYIŞIĞI Tarih: 16.05.2010 11:58
Allah'umme salli ala seyidina MuhammedAllah'umme salli ala seyidina Muhammed
everekli38 Tarih: 14.02.2010 10:00
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
HeyuLa Tarih: 14.02.2010 09:36
Şeyh Ebû Hafs Ömer'den (R.A.) şöyle rivayet edilmiştir:

Bir sene Beyt-i Muazzama'da salih bir zat, diğer bir kimsenin Tavafta, Arafat'da, Müzdelife'de ve sair mübarek mekânlarda, daima salavat-ı şerife ile meşgul olduğunu görür ve o zata:

— Ey kişi! Her bir makamın bir duası vardır, buyurulmuştur. Halbuki sen, bütün makamlarda salavat-ı şerife okuyorsun. Bunun sebebi nedir? diye sorar. O kimse de, bunun garib bir kıssası vardır, sana anlatayım d
er ve şöyle anlatır:

— Pederimle Horasan diyarında Hacca niyet edip yola çıktık. Giderken Küfe şehrine vardığımız zaman, pederim hastalanıp vefat etti. Pederimin yüzünü kapatıp, techîz ve tekfin işlerini tedarik için dolaşmaya çıktım. Geri dönüp geldiğim zaman, pederimin yüzünü açtığımda bir de ne göreyim, yüzü merkeb yüzüne dönmüş. Bu hale çok mahzun ve mükedder olup «Ya Rabbî! Bu diyar-ı gurbette kimsem yok. Bu hali kime arzeyleyim.» diye ağlayarak uyumuşum. Rüyamda nûranî bir kimse gelip, pederimin yüzünü açtı, mesh etti ve bana hitaben: «Niçin üzülüyorsun?» dedi. Ben de, nasıl üzülmeyeyim pederim ne hale gelmiş, dedim, Bana: «Cenabı Hak belâyı def etti.» buyurdu. Peederimin yüzünü açıp baktığım zaman ayın ondördü gibi parlıyordu. O zata:

— Sen kimsin? dedim. O da:

— Muhammed Mustafa'yım (S.A.V.) buyurdu.

Bunun üzerine derhal mübarek ayaklarına kapandım ve keyfiyeti sual ettim. Buyurdu ki:

— Pederin faiz yiyen bir kimse idi. Cenabı Hak faiz yiyenleri, âhiret günü merkeb yüzlü olarak haşr edecektir. Fakat pederin hayatı müddetinde, her gece 100 salavat okumadan yatmazdı. Cenabı Hak o salavat hürmetine, pederinin yüzünü o kadarcık değiştirdikten sonra, yine benim şefaatim ile insan suretine çevirdi, buyurdu.

Uykudan uyanıp, pederimin yüzünü açarak baktığım zaman, hakikaten tekrar insan suretine tebdil olmuş ve nur gibi parlıyordu. Nihayet Onu defnettim. İşte o zamandan beri, farzları eda ettikten sonra, salavat-ı şerife ile meşgul olurum.

ALLÂH'ım "Bismillâhirrahmanirrahâim"in sırları hürmetine âlemlere Rahmet olarak gönderdiğin zata onun bütün al ve ashabına senin rahmetineve onun şanına yakışır şekilde salat ve selam eyle

ALLÂH'ım efendimiz muhammed'e (s.a.v) onun al ve ashabına indiği günden itibaren ta kıyamete kadar her okuyucunun her bir kelimesini okuması esnasında
ALLÂH2ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan kur'ân kelimelerinde teşekkül eden bütün harfler adedince salat ve selam eyle

ALLÂH'ım ümmetin alıp verdiği nefesler adedince gökte yıldızlar adedince okyanus'taki tüm su damlaları kadar milyarlarca deniz köpügü kadar peygamberde efendimize (s.a.v) salat ve selam eyle
VuSLaT Tarih: 14.02.2010 09:13


Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed