Alman Vatandaşlığı alabilmek için bu soruları bilmeniz gerekiyor - Alman vatandaşlığına geçişte sorulan sorular1. Soru

Aşağıda belirtilenlerden hangisi Almanya’da anayasayla güvence altına alınmıştır?

1. Silah taşıma hakkı
2. Kısasa kısas hakkı
3. İfade özgürlüğü
4. "Orman kanunu"

1. Sorunun cevabı

Aşağıda belirtilenlerden hangisi Almanya’da anayasayla güvence altına alınmıştır?

3. İfade özgürlüğü

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin flamasıdır?2. Sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin flamasıdır?

Üstte, soldaki 1 no’lu flama Federal Almanya Cumhuriyeti’nin simgesidir.3. Soru

Almanya’nın idari organizasyonu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

1. 12 bölgeden meydana gelir
2. 16 eyaletten meydana gelir
3. 1’i doğu, diğer batı olmak üzere iki devletten oluşur
4. 16 bağımsız devletten meydana gelir

3. Sorunun cevabı

Almanya’nın idari organizasyonu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

2. 16 eyaletten meydana gelir

4. Soru

Alman devleti sosyal sigorta harcamalarını hangi kaynaktan karşılamaktadır?

1. Kilise vergileri
2. Sosyal kesintiler
3. Bağışlar
4. Dernek aidatlar

4. sorunun cevabı

Alman devleti sosyal sigorta harcamalarını hangi kaynaktan karşılamaktadır?

2. Sosyal kesintiler

5. soru

Bir siyasi parti Alman Federal Meclisi’nde basın özgürlüğünün kaldırılması için yasa taslağı hazırlıyor. Başarılı olması mümkün mü?

1. Evet; Federal Meclis’te milletvekillerinden yarısından fazlası tasarıya evet derse tasarı yasalaşır.
2. Evet; bunun için Federal Meclis milletvekillerinin üçte ikisinin tasarıyı onaylaması gerekir.
3. Hayır. Basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınan temel haklardandır. Kaldırılması mümkün değildir.
4. Hayır. Basın özgürlüğünü sadece Federal Konsey kaldırabilir.

5. sorunun cevabı

Bir siyasi parti Alman Federal Meclisi’nde basın özgürlüğünün kaldırılması için yasa taslağı hazırlıyor. Başarılı olması mümkün mü?

3. Hayır. Basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınan temel haklardandır. Kaldırılması mümkün değildir.

6. soru

Almanya’daki federal devlet organizasyonu kapsamındaki aşağıdaki ifadelerlen hangisi doğrudur?

1. Her eyaletin kendi Dışişleri Bakanı bulunmaktadır.
2. Her eyaletin para birimi ayrıdır.
3. Her eyaletin kendi silahlı kuvvetleri bulunmaktadır.
4. Her eyalet bir hükümete sahiptir.

6. sorunun cevabı

Almanya’daki federal devlet organizasyonu kapsamındaki aşağıdaki ifadelerlen hangisi doğrudur?

4.Her eyalet bir hükümete sahiptir.

7. soru

Alman milli marşının girişi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

1. Uyanın ey halklar
2. Birlik, adalet ve özgürlük
3. Ey tanrısal kıvılcımın sevinci
4. Almanya, birlik içindeki anavatan

7. sorunun cevabı

Alman milli marşının girişi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

2.Birlik, adalet ve özgürlük

8. soru

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan bina hangi kuruma ev sahipliği yapmaktadır?Bu binada kimler oturuyor? Bildunterschrift: Bu binada kimler oturuyor?

1. Fotoğraf, Berlin’de, Federal Meclis binasını göstermektedir.
2. Fotoğraf, Karlsruhe’de Federal Anayasa Mahkemesi’ne aittir.
3. Fotoğraf, Berlin’de, Federal Konsey binasını göstermektedir.
4. Fotoğraf, Berlin’de, Başbakanlık binasını göstermektedir.

8. sorunun cevabı

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan bina hangi kuruma ev sahipliği yapmaktadır?

1.Fotoğraf, Berlin’de, Federal Meclis binasını göstermektedir.

9. soru

Halkın egemenliği kavramı ne anlama gelir? Egemenlik…

1. Halkındır.
2. Federal Meclisindir.
3. Prusya kralınındır.
4. Anayasa Mahkemesinindir.

9. sorunun cevabı

Halkın egemenliği kavramı ne anlama gelir? Egemenlik…

1.Halkındır.

10. soru

Almanya’nın genelinin temsil edildiği parlamenter kurumun adı nedir?

1. Federal Temsilciler Meclisi
2. Senato
3. Federal Meclis
4. Federal Yüksek Mahkeme

10. sorunun cevabı

Almanya’nın genelinin temsil edildiği parlamenter kurumun adı nedir?

3.Federal Meclis

11. soru

Federal Ordu (Bundeswehr) nedir?

1. Alman polisidir
2. Bir Alman limanıdır.
3. Alman vatandaş girişimidir.
4. Alman Ordusudur.

11. sorunun cevabı

Federal Ordu (Bundeswehr) nedir?

4.Alman Ordusudur.

12. soru

Almanya’da temel haklarla ilgili davalarda aşağıdaki kurumlardan hangisi yetkilidir?

1. Eyalet Yüksek Mahkemesi
2. Sulh Hukuk Mahkemesi
3. Federal Anayasa Mahkemesi
4. İdari Mahkeme

12. sorunun cevabı

Almanya’da temel haklarla ilgili davalarda aşağıdaki kurumlardan hangisi yetkilidir?

3.Federal Anayasa Mahkemesi

13. soru

Almanya’da cumhurbaşkanları…

1. Ülkeyi yönetir
2. Yasa tasarıları hazırlar
3. Ülkeyi temsil eder
4. Yasalara riayet edilmesini sağlar

13. sorunun cevabı

Almanya’da cumhurbaşkanları…

3.Ülkeyi temsil eder

14. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Federal Meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına haiz kişiyi ifade eder?

1. Almanya ikamet edip, oy kullanmayı arzulayan…
2. En az 18 yaşındaki Alman vatandaşları…
3. En az 3 yıldır Almanya’da yaşayanlar…
4. En az 21 yaşındaki Alman vatandaşları…

14. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Federal Meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına haiz kişiyi ifade eder?

2.En az 18 yaşındaki Alman vatandaşları…

15. soru

Aşağıdakilerden hangisi bir Alman vatandaşı için geçerlidir?

1. Her Alman vatandaşı yanında pasaportunu taşımalıdır
2. Her Alman vatandaşı 16 yaşını doldurduktan sonra bir nüfus cüzdanı ya da pasaport edinmelidir.
3. Her Alman vatandaşı sağlık sigortası kartını yanında bulundurmalıdır
4. 18 yaşını dolduran her Alman vatandaşı ehliyet edinebilir

15. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi bir Alman vatandaşı için geçerlidir?

2.Her Alman vatandaşı 16 yaşını doldurduktan sonra bir nüfus cüzdanı ya da pasaport edinmelidir.

16. soru

Sendikalar aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

1. Gençliği
2. Çalışanları
3. Emeklileri
4. İşvereni

16. sorunun cevabı

Sendikalar aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

2.Çalışanları

17. soru

Almanya’da vicdani sebeplerle askerlik hizmetini reddetmek mümkün mü?

1. Hayır, herkes askerliğini yapmakla yükümlüdür.
2. Sivil hizmetlerle askerliğin tamamlanması mümkündür.
3. 1000 Euro ödemeyle askerlik hizmeti tamamlanmış kabul edilir.
4. Ek eğitimle askerlik hizmeti tamamlanmış sayılır.

17. sorunun cevabı

Almanya’da vicdani sebeplerle askerlik hizmetini reddetmek mümkün mü?

2.Sivil hizmetlerle askerliğin tamamlanması mümkündür.

18. soru

Almanya’da gerçek ve tüzel kişleri mahkeme nezdinde kim temsil eder?

1. Avukat
2. Hakim
3. Vekil
4. Savcı

18. sorunun cevabı

Almanya’da gerçek ve tüzel kişleri mahkeme nezdinde kim temsil eder?

1.Avukat

19. soru

İkinci Dünya Savaşı ne zaman sona erdi?

1. 1933
2. 1945

19. sorunun cevabı

İkinci Dünya Savaşı ne zaman sona erdi?

2.1945

20. soru

Claus Graf von Stauffenberg kimdi?

1. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.
2. Federal Parlamento binasının mimarı.
3. Nazi dönemi Ordusu’nun kurucularından.
4. 20 Temmuz 1944’de Hitler’e düzenlenen suikastte rol oynadı.

20. sorunun cevabı

Claus Graf von Stauffenberg kimdi?

4.20 Temmuz 1944’de Hitler’e düzenlenen suikastte rol oynadı.

21. soru

Federal Almanya’nın ilk başbakanı kimdi?

1. Konrad Adenauer
2. Kurt Georg Kiesinger
3. Helmut Schmidt
4. Willy Brandt

21. sorunun cevabı

Federal Almanya’nın ilk başbakanı kimdi?

Konrad Adenauer

22. soru

Sosyal piyasa anlayışının geçerli olduğu ekonomiler…

1. Arz ve talebe göre kendiliğinden düzenlenir.
2. Devlet tarafından planlanıp düzenlenir; arz ve talep dikkate alınmaz.
3. Yurtdışındaki talebe göre düzenlenir.
4. Arz ve talebe göre düzenlenir, buna karşılık devlet sosyal denge için gereken önlemleri alır.

22. sorunun cevabı

Sosyal piyasa anlayışının geçerli olduğu ekonomiler…

4.Arz ve talebe göre düzenlenir, buna karşılık devlet sosyal denge için gereken önlemleri alır.

23. soru

Doğu Almanya Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

1. 1947
2. 1949
3. 1953
4. 1956

23. sorunun cevabı

Doğu Almanya Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

2.1949

24. soru

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin bir parçasını meydana getiriyordu?

1. Brandenburg
2. Bavyera
3. Saarland
4. Hessen

24. sorunun cevabıAşağıdaki eyaletlerden hangisi dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin bir parçasını meydana getiriyordu?

1.Brandenburg

25. soru

Stasi Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hangi kurumu ifade ediyordu?

1. Parlamento
2. Kamu güvenliği bakanlığı
3. İktidar partisi
4. Halk eğitimi bakanlığı

25. sorunun cevabı

Stasi“, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hangi kurumu ifade ediyordu?

2.Kamu güvenliği bakanlığı

26. soru

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde 17 Haziran 1953 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandı?

1. Varşova Paktı’na törenle katılım.
2. Ülke genelinde grev ve kitle gösterileri.
3. Sosyalist Birlik Partisi’nin 1. genel kurulu.
4. Fidel Castro’nun ziyareti.

26. sorunun cevabı

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde 17 Haziran 1953 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandı?

2.Ülke genelinde grev ve kitle gösterileri.

27. soru

27 Ocak Almanya’da neden resmi tatil günü olarak kutlanır?

1. İkinci Dünya savaşının sona erişi.
2. Anayasanın kabul edilmesi.
3. Almanya’nın birleşmesi.
4. Nazi rejimi kurbanlarının anılması.

27. sorunun cevabı

27 Ocak Almanya’da neden resmi tatil günleri arasındadır?

4.Nazi rejimi kurbanlarının anılması.

28. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir?

1. Sokakta sigara içmek yasaktır.
2. Kadınlar etek giymelidir.
3. Çocuğa dayak atılması yasaktır.
4. Kadınlar alkol kullanamaz.

28. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir?

3.Çocuğa dayak atılması yasaktır.

29. soru

Avrupa Birliği günümüzde kaç üye ülkeye sahiptir?

* 12
* 25
* 21
* 27

29. sorunun cevabı

Avrupa Birliği günümüzde kaç üye ülkeye sahiptir?

4.27

30. soru

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da noel geleneğidir?

1. Çeşitli renklere boyanan yumurtalar saklanır
2. Çam ağacı süslenir
3. Maske ve kostümler giyilir
4. Evlerin kapısına balkabağı bırakılır

30. sorunun cevabı

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da noel geleneğidir?

Çam ağacı süslenir

31. soru

Almanya’da koyu tenli iki kişinin kamuya açık bir yüzme havuzuna girmelerine izin verilmez. Bu durumda aşağıda ifade edilen haklardan hangisi ihlal edilmiştir?

1. İfade hürriyeti
2. Eşit muamele ilkesi
3. Toplanma ve gösteri hürriyeti
4. Dolaşım hürriyeti

31. sorunun cevabı

Almanya’da koyu tenli iki kişinin kamuya açık bir yüzme havuzuna girmelerine izin verilmez. Bu durumda aşağıda ifade edilen haklardan hangisi ihlal edilmiştir?

2.Eşit muamele ilkesi

32. soru

Almanya’da çocuğunuza bir köpek hediye etmek istiyorsunuz. Yasalar nezdinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi sizin için geçerlidir?

1. Köpeği kuduza karşı aşılanmasını sağlamalısınız.
2. Hayvanları koruma derneğine kaydınızı yaptırmalısınız.
3. İlgili devlet dairesinde kaydını yaptırıp tahakkuk eden vergilerini ödemelisiniz.
4. Köpeğinizi bir eğitim okuluna kaydını yaptırmalısınız.

32. sorunun cevabı

Çocuğunuza bir köpek hediye etmek istiyorsunuz. Yasalar nezdinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi sizin için geçerlidir?3.İlgili devlet dairesinde kaydını yaptırıp tahakkuk eden vergilerini ödemelisiniz.

33. soru

Paskalya, Almanya’da…

1. Dini bayramdır.
2. Milli bayramdır.
3. Uluslararası anma günüdür.
4. Bavyera geleneğidir.

33. sorunun cevabı

Paskalya, Almanya’da…

1.Dini bayramdır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 1643
favori
like
share