Bağlantısızlar Hareketi - Bağlantısızlar Hareketi Nedir - Tarihte Bağlantısızlar Hareketi - Soğuk Savaş

Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin biraraya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşumdur.
1979 I. Havana Bildirisi'ne göre birliğin amacı, "üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, yayılmacılıktan, ırkçılıktan, ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden" korumaktır.
Üye ülkeler dünya nüfusunun %55'ini, BM üyelerinin 2/3'ünü oluşturur.
Bağlantısızlar Hareketi ülkeleri. Açık renkli olanlar gözlemci ülkelerdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1598
favori
like
share