Kırmızı Reishi Mantarı

Günlük yaşamı sağlıklı sürdürmek,
Vücudumuzun doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek olumsuz etkilere karşı korumak,
Yaşın ilerlemesi sonucu oluşan problemlerin önüne geçmek,
Bağışıklık, sinir, dolaşım, solunum, boşaltım, kas ve kemik sistemlerini güçlendirmek,
Yüksek tansiyon, kolestrol, diabet, bronşit, prostat gibi problemlerle baş etmek,
Kanser, karaciğer bozuklukları, hepatit, HIV/AIDS gibi hastalıklardan korunmak ve bu hastalıklarla savaşmak konularındaki faydaları kanıtlanmıştır.

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından kansere karşı tek doğal ilaç olarak kabul edilmiştir. Japoncada ölümsüzlük" anlamına gelen Kırmızı reishi Mantarını içeren Reishi Ganoderma’ı, hastalıklardan uzak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmek için, her yaşta genç olabilmek için siz de koruyucu olarak kullanmalısınız.


Reishi’nin Etkileri

Reishi Mantarının (Ganoderma Lucidum) Bilimsel Araştırmalar Sonucunda Tespit Edilen Bazı Etkileri:

Ganoderma lucidum olarak bilinen ve yüzyıllardan beri yaygın olarak kullanılan Reishi mantarı, Çin tıbbının verilerine göre insanın beş anahtar organına nüfus etmekte ve etkili olmaktadır. Bunlar kalp, karaciğer, akciğer, pankreas ve böbrektir.

Ganoderma lucidum vücudun tüm mekanizmasını ve metabolizmasını dengeleyerek bütün organ fonksiyonlarının düzgün yürütülmesini sağlar.

Özellikle sahip olduğu etkinliklerin bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1- TÜMÖRLERE ETKİSİ

Tümörün oluşmasında asıl etken immun sistemin bozukluğu veya zayıflığıdır. Ganoderma lucidum immun sistemi düzenleyen ve aktive eden en iyi materyaldir. Önce vücudun bağışıklık mekanizmasını

güçlendirir ve vücudun tümöre karşı kendi kendini müdafaa etme yeteneğini arttırır. Ganoderma lucidum monositik makrofajların özellikle interlökin h sentezini aktive ederek fonksiyonel yönden güçlendirmektedir. Lökositlerin üretimini hedef alan fakat kanın tüm elemanları için geçerli olan sentez kapasitesini arttırır. Kanser hücreleri üzerine inhibisyon etkisi yapan bileşenleri sayesinde giderek anti tümör ilacı, kanserden koruyucu diyet elemanı ve klasik kanser tedavilerine destek amacıyla daha da yaygın anlamda kullanılmaktadır. Ganoderma lucidum insan vücudu üzerine olumsuz ve toksik etki yapan her şeyi yok eder. Bağışıklığı hiçbir toksik etki yapmaksızın güçlendirme özelliği Ganoderma lucidumun diğer bütün ilaçlara karşı asla erişilemez üstünlüğüdür.

2- KARACİĞER KORUMA VE DETOKSİFİKASYON

Ganoderma lucidum karaciğeri çeşitli fizyolojik ve biyolojik olumsuz faktörlerden korumaktadır. Daha da öte etkisi hasardan sonrada mükemmeldir (Var olan bir bozuklukta da geçerlidir.) Hücrelerdeki hem toksik bileşiklerin hem de ilaçların metabolizmasını hızlandırmaktadır ve toksik hepatitin tedavisinde yol göstermektedir. Ganoderma lucidum kronik hepatitin tedavisinde baş dönmesi, göz kararması ve bununla ilgili belirtileri de ortadan kaldırmaktadır. Kronik toksisitenin tedavisinde çeşitli kronik hepatit ve diğer hepatit tedavilerinde kullanılmaktadır.

3- KARDİYOVASKULER ETKİSİ

Hayvanlarda yapılan deney ve klinik çalışmalar G. Lucidumun koroner arteri genişlettiğini damarlardaki kan akışını arttırdığını ve kardiyak kapiller dolaşımını geliştirdiğini desteklemektedir. Böylece oksijen kaynağı ve kardiyak kaslardaki enerji artmaktadır. Kan akımının yavaşlaması kaynaklı kalp rahatsızlıklarında kalbin korunmasına yardım eder. Ve kalp hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde idealdir. Ganoderma lucidumun hipertansif hastalardaki trigliserit, lipoprotein ve kandaki kolesterol seviyesini azalttığı apaçık bellidir. Damar sertliği hastalığı olan arterial atheromotusun çeşitli tiplerini engellemektedir. Damar sertliği oldukça şekillendiyse G. Lucidum arter duvarındaki kolesterol miktarını azaltacak ve kan damarını yumuşatarak hasarı en aza indirecektir. Böylece romatoid artrit kökenli hastalıkların gelişmesini engellemektedir. Romatoit artrit bulunan insanlarda bile G. Lucidum kolesterol seviyesini düşürdüğü için atardamar duvarları esnekleşir ve daha ileri düzeyde hasar görmesi engellenir. Bilhassa periferik dolaşımı güçlendirmesi ve platelet agregasyonu denilen damar içi pıhtı oluşumunu engellemesi mükemmeldir. Tüm bu etkinlikleri nedeniyle kardiyovasküler hastalıkların tümünde koruyucudur.

4- YAŞLANMAYI GECİKTİRME

Ganoderma lucidum polisakkarit ve polipeptitleri aşağıdaki mekanizmalarla yaşlanmayı yüksek düzeyde yavaşlatır.

a- Bağışıklık sistemini güçlendirip düzenlemek suretiyle; böyle bir güçlendirme yeni yetişkin insan da olduğu kadar ileri yaşlardaki insanlarda da çok başarılı bir şekilde gözlenmektedir. Özellikle gençlerde Ganoderma lucidum etkinliğiyle sağlıklı ve optimal bir gelişim bağışıklık sisteminin en büyük destekçisidir.

b- Nükleik asit ve proteinlerin sentezlenmesini optimize eder. Araştırmalar göstermiştir ki kişinin yaşı fazla önemli olmaksızın nükleik asit ve proteinlerin optimize edilmiş senteziyle özellikle kanda, karaciğer ve kemik iliğinde yüksek hücre konsantrasyonlarına

ulaşılmaktadır. Bu da yaşlanmanın en önemli engelleyicisidir. Gözlenmiştir ki ganodermanın yaşlanmayı geciktirme etkisi sadece yetişkinlerde değil gençlerde de aynı şekilde gerçekleşmiştir.

c- Serbest radikaller üzerine etkisi; yaşlılığa neden olan etkenlerden birisi vücuttaki hücrenin kendi antioksidan bileşiklerinde azalma meydana gelmesi veya SOD gibi antioksidan benzeri bileşiklerde azalma ortaya çıkmasıdır. Bu tip antioksidanlar vücudu serbest radikallerin sebep olduğu hasarlardan korumada mutlak gerekmektedir. G. Lucidum polisakkaritleri SOD ye çok benzer özel bileşikler şeklinde serbest radikalleri yok ederek ve yağların aşırı oksidasyonunu durdurarak vücudun hasar görmesini engellemektedir. Bu tip aktiviteler hücreleri korur ve onların yaşlanmasını geciktirir.

d- Ganoderma lucidum polisakkaritleri hücrenin çekirdeğinden DNA sentezini arttırarak hücre bölünmesini teşvik eder ve endirekt olarak bu yolla da yaşlanmayı yavaşlatmış olur.

5- NÖROASTENİA ÜZERİNE ETKİSİ

Çin tıbbında G lucidum asab bozukluğu ve uykusuzluğu tedavi etmede neredeyse klasik bir ilaç şeklinde kullanılmıştır. Çünkü Merkezi Sinir Sistemi üzerinde etkilidir.

G. Lucidum ekstraktları olumsuz vücut aktivitesini fizyolojik düzeye indirgemektedir. Bu inhibisyon neredeyse kantitatif hassasiyette olup aktivite düzeyini her türlü olumsuzluktan koruyacak düzeyde bir yardım sağlar. Ganoderma lucidum kafein gibi merkezi uyarıcı etkisi yapan bileşiklere benzer şekilde ölümü geciktirmesi göstermektedir ki sinir sistemini büyük bir etkinlikle uyarmaktadır. Eski Çin tıp yayınlarında Ganodermanın canlılığı koruyucu yaşam şevkini arttırıcı aklı geliştirici ve hafıza gücünü arttırıcı etkisi olduğu bildirilmektedir.

Çok yakın bir zamanda sinirsel zayıflıktan kaynaklanan uykusuzluğun Ganoderma ile 87,14 100 oranında tedavi edildiği bildirilmiştir. Bilhassa on onbeş günlük bir kullanım periyodu sonunda uyku düzelmekte, iştah artmakta ve vücut ağırlığı dengelenmektedir. Bunlara bağlı her türlü semptom azalmakta veya kaybolmaktadır.

6- HİPERTANSİYON ÜZERİNE ETKİSİ

Ganoderma lucidum anestezi altındaki tavşanlarda başarılı bir şekilde kan basıncını düşürmektedir. Sistolik ve diyastolik basınç 15, 25 oranda düşmektedir (özellikle diyastolik basıncı düşürmesi çok önemlidir). Dolayısıyla sinirsel aktivite inhibe edilmektedir. İnhibisyon düzeyinin 20, 40 olduğu düşünülür. Bir hastane bildirisinde yüksek tansiyonlu 18 vakadan Ganoderma lucidum eksraktıyla 88,9 başarı elde edilerek başarı sağlandığı bildirilmektedir. Kan basıncını düşürme etkisini sempatik sinir sistemini inhibe etmesinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. 30 yüksek tansiyon hastasının tedavi edildiği bir diğer araştırmada 88,3 düzeyinde Ganaderma lucidum başarısı sağlandığı bildirilmektedir. Bunun ötesinde G lucidum takviyesinin diğer tansiyon ilaçlarını etkisini arttırma ve stabilize etme yönünde çok faydalı olduğu tespit edilmiştir.

7- DİYABET ÜZERİNE ETKİSİ

Ganodermanın içerdiği bileşiklerden Ganoderma B ve C olarak adlandırılanların kan şekerini düşürdüğü bulunmuştur. Bu etkinliğin Ganodermann vücudun kendi dokuları tarafından kan şekerini daha iyi kullanılır hale getirmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. G. Lucidum bileşenleri bu olayda yağ asitlerinin serbest kalmasını engelleme yönünde insüline destek olduğu bulunmuştur. Bilhassa idrarında ve kanında şeker yüksek insanlarda bu etki açıkça görülmektedir. Yine G. Lucidum suda çözünen polisakkaritleri insüline bağlı olmayan diyabetin kontrol altında tutulmasında etkilidir ve bu amaçla geniş ölçüde kullanılmaktadır.

8- KRONİK BRONŞİT VE BRONŞİYAL ASTIMA ETKİSİ

Ganoderma lucidum öksürük nöbetlerini keser, balgamı saflaştırır. Ve astımı baskı altına alır. Benzer sebeplerle ortaya çıkan belirtileri ve hastalıkların belirtilerini silikleştirir. Bilindiği gibi G lucidum bağışıklık sistemini aktive etmektedir. Dolayısıyla gripten ve yukarıdaki hastalık tablolarından korunma etkinliği buna dayanmaktadır.

9- AŞIRI HASSASİYETE ETKİSİ

Eğer herhangi bir antijene karşı bağışıklık reaksiyonları aşırı düzeyde gerçekleşirse immunopatolojik anormallikler ortaya çıkar. Ganoderma lucidum vücutta bu tip aşırı reaksiyonların ortaya çıkmasını baskılar ve vücut düzeninin korunmasını sağlar. Yapılan çalışmalar da göstermiştir ki alerjik reaksiyonların daha ortaya çıkmadan önlenmesini sağladığı için Ganoderma lucidum bu tip hastalardaki aşırı hassasiyet faktörlerinin serbest kalmasına müsaade etmemektedir. Bu özelliğiyle günümüzde kullanılan bütün aşırı hassasiyet reaksiyonları, alerjik astım gibi otoimmun rahatsızlıklar ve lupus eritemetosiz vulgaris, romatoit artrit, romatoit kalp rahatsızlıkları, alerjik rinit ve alerjik cilt rahatsızlıkları gibi hastalıların tedavisinde çok daha üstün fayda sağlamaktadır. Hormonların vücutta kullanılabilirliğini arttırdığından toksifikasyon hastalarında tedavi amacıyla kullanılabilmektedir.

10- GÜZELLİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE ETKİSİ

Ganoderma lucidumun "uzun gençlik ilacı" adını almasının ana sebebi cildi koruması ve yaşlanmayı geciktirmesidir. Ganoderma sayesinde cildin su regül syonu mükemmelleştiğinden cilt, elastik nemli ve düzgün kalır.

Ganodermanın ciltte melanin oluşmasını inhibe ettiği de bulunmuştur. Günümüzde Ganodermadan yapılmış güzellik ürünleri endüstrinin yeni parlayan yıldızı durumundadır. Bunlarla birlikte ganıoderma içeren besinler alındığında sinerjik bir etki ortaya çıkmaktadır. Banyo sularına ganoderma eksraktı katarsanız deriniz genç görünmekle kalmayıp bakteriyel enfeksiyonlardan da korunmuş olur. Yukarıdaki tüm özelliklerine ek olarak ganoderma kemik iliğindeki kan sentezini desteklemesi sebebiyle çeşitli kan hastalıkları taşıyanlar ve yoğun radyasyon altında kalan insanlardaki düşük WC belirtilerinin ortadan kaldırılmasında çok etkilidir.

Vücudun bağışıklık sistemi artığından AİDS de dahil olmak üzere viral enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Uterustaki düz kasların aşırı kasılmasını engeller ve hamile kalınmasını kolaylaştırır. Ganoderma retinadaki pigment denatürasyonunu, beyinin az gelişmişliğini ve anormal zayıf kas gelişmesini başarılı şekilde engellediği ve iyileştirdiği anlaşılmıştır. Baş ağrıları, sinir ağrıları ve kanserle ilgili ağrıları azalttığı da bulunmuştur.

Uzmanlar Diyor ki;

Neden Kırmızı Reishi

- Reishi mantarının birçok çeşidi olmasına karşın, yapılan araştırmalar kanıtlamıştır ki polisakkarit içeriğinin yüksek olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek, ana vücut fonksiyonlarını ve hayati organları desteklemede en etkin olan kırmızı Reishi mantarıdır.

Kırmızı Reishi Mantarı Bağışıklık Sistemini Nasıl Güçlendirir

- Suda çözünen Polisakaritler C vitaminiyle birlikte alındığında bağışıklık sistemi güçlendiren, antikanser ve kan basıncını düşüren etkiyi sağlarlar.

- Mantara acımsı tat veren Ganoderik asitler (Bitkinin moleküler yapısı steroid hormonlarına benzer) antihistaminik özellik arzeder, oksijenin yararını arttırır ve karaciğer fonksiyonlarını normalleştirirler. Reishi'nin tansiyon düşürücü, kan pıhtılaşmasını azaltıcı, damar tıkanıklığını önleyici ve LDL kolesterol düşürücü etkisi de ganoderik asitlere bağlıdır.

- Kırmızı Reishi'nin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi kanseri önlemede ve kanserle savaşta da görülmektedir. Güçlü anti-tümör etkileri araştırmalarla belirlenmiştir. İçerdiği glucan maddesi bağışıklık hücrelerinin tümör hücrelerini sarmasına yardımcı olur. Bazı çalışmalarda tümörlerde 50 oranında gerileme kaydedilmiş-tir. Düzenli tüketiminin anti-kanser maddelerin (interferon ve interleukin 1 ve 2) üretimini arttırdığı ve tümör büyümesini önlediği kanıtlanmıştır.Makrofaj T hücrelerinin, kanser hücreleri ile daha etkin olarak savaşmasını sağlamaktadır.

- Yapılan araştırmalar Radyoterapi ve Kemoterapi esnasında görülen saç dökülmesi, bulantı, kusma, ağız iltihabı, boğaz ağrısı, iştah kaybı gibi yan etkilerin 90-95 oranında azaldığı belirlenmiştir.

REİSHİ MANTARINI NEDEN KULLANMALISINIZ

Genelde kendinizi yorgun ve halsiz hissediyor musunuz

Kırmızı Reishinin düzenli kullanımı , kan dolaşımının düzenlenmesine ve hücrelere daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı etkileri ile günlük yaşamdan kaynaklanan değişik streslere karşı gösterdiği adaptojen etkileri ile kendinizi daha zinde ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olur.

Merdiven çıkarken ya da orta dereceli egzersizler yaparken bile nefes problemi yaşıyor musunuz

Reishi mantarını Solunum ve Dolaşım sisteminizde yaratabileceği olumlu etkileri için kullanmalısınız.

Cildiniz kuru, renksiz ya da solgun mu Ya da yaşınıza göre erken kırışmaya mı başladı

Kırmızı Reishi, kan dolaşımını ve dolayısıyla cilde gelen oksijen ve besin miktarını arttırarak ciltte iyileştirici (anti-aging) etkiler gösterir. Güneş yanıklarında, cilt lekelerinin renginin açılmasnda ve/veya tamamen kaybolmasında, yaralarının iyileştirilmesinde, ince kırışıklıkların giderilmesinde, akne ve diğer cilt problemlerinde etkilidir.

Alerjiler nedeni ile sıkıntı mı yaşıyorsunuz

Kırmızı Reishi mantarını genel koruyucu ve alerjilere karşı kanıtlanmış doğal antihistaminik etkileri nedeni ile kullanmalısınız.

Yaşantınız hareketli ve stresli mi

Strese karşı adaptojen etkisi olan Kırmızı Reishi Mantarını kullanarak içindeki Adenosin maddesinin kasları gevşetici, merkezi sinir sistemini rahatlatıcı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Uyku düzeninizde sağlayacağı düzelme ile günlük problemlerle başetmenizde yararlı olacaktır. Strese bağlı ritim bozukluklarını düzenleyici etkisi vardır.

Yaşadığınız ortamda çevre kirliliği yüksek mi

Vücudumuzun doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek dışarıdan gelecek tüm olumsuz etkilere karşı koruması sebebiyle Reishi Mantarını kullanmalısınız.

Soğuk havalara karşı duyarlı mısınız Sık sık nezle, grip ve/veya öksürük problemi yaşıyor musunuz

Reishi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklardan korur.

Ailenizde diabet hastalığı olan var mı

Kandaki şeker seviyesinin düzenlenmesinde etkili olarak sizi diabet riskine karşı korumada yardımcı olur. Kırmızı Reishinin kan şekerini düşürücü etkisi vardır ve Tip 2 diabette glikoz seviyelerini, herhangi bir yan etki göstermeden, düzenlemeye yardımcı olur.

Ailenizde kalp problemi yaşamış olan var mı

Kanı sulandırıcı etkisi nedeni ile pıhtı oluşumunu engeller, alyuvarların kolay hareket etmesini sağlayarak kan akışını hızlandırır ve damar tıkanıklıklarını önler. Böylece kalp krizi riski azalır. Yüksek kan basıncının (yüksek tansiyonun) düşürülmesinde etkin olduğu araştırmalar ile kesin olarak kanıtlanmıştır.

Ailenizde kanser olan var mı Genetik, çalışma ortamı gibi nedenlerle yüksek kanser risk grubunda mısınız

Kırmızı Reishi mantarı Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından kansere karşı tek doğal ilaç olarak kabul edilmiştir. Reishi Mantarını kansere karşı koruyucu etkileri ve/ veya kanser tedavisindeki tamamlayıcı etkileri için kullanmalısınız. Kemoterapi Radyoterapi gibi tedavilerin olumsuz yan etkilerini 90-95 oranında azalttığı kanıtlanmıştır.

Uzun süreli bir tedavi görüyor musunuz Ya da ciddi bir rahatsızlığın ardından iyileşme sürecinde misiniz

Kırmızı Reishi dışarıdan gelen tüm etkilere karşı vücudu adapte eder, vücudun doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek organizmanın normal ve dengeli hale gelmesine yardımcı olur. Ciddi hastalıklarla savaşırken olumsuz komplıkasyonlara neden olabilen nezle, grip gibi rahatsızlıkların önüne geçerek tedaviyi destekleyici etkiler gösterir.

Yüksek tansiyon ve/veya kolesterol probleminiz mi var

Kırmızı Reishinin yüksek kan basıncını (yüksek tansiyonu) düşürülmesindeki etkinliği araştırmalar ile kesin olarak kanıtlanmıştır. Kırmızı Reishi, bünyesinde bulunan Adenosin maddesi sayesinde kandaki, kötü kolesterol tabir edilen LDL kolesterolü ve Trigliseridi düşürücü etkiye sahiptir.

Sigara ya da içki kullanıyor musunuz

Kırmızı Reishinin sigara içenlerde nefes borusunda ve bronşlarda oluşan epitel dokusu tahribatının giderilmesinde etkili olduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Karaciğer (hepato) koruyucu özellikleri kanıtlanmıştır.

Uyku problemi yaşıyor musunuz Günde 8 saatten daha mı az uyuyorsunuz

Reishi mantarının sürekli kullanımı ile stres seviyesinde azalma, uyku düzeninde düzelme görülür. Eğer bir sağlık probleminiz yoksa bile sağlıklı ve genç kalmak hastalıklara yakalanmamak, daha az bedensel ve ruhsal problem ile sağlıklı bir yaşlılık dönemi için koruyucu olarak reishi mantarını kullanabilirsiniz.

Ganoderma lucidum’un Japonya ve Çin’de 2000 yıllık folklorik bir geçmişi vardır. Yüzyıllar boyunca doğal bir sağlık ilacı olarak özellikle hepatopati, kronik hepatit, nefrit, hipertansiyon, eklem romatizması, kireçlenme, nevrasteni, uykusuzluk, bronşit, astım, ülser ve kanser hastalıklarında etkili bir şekilde kullanılmıştır (Thaithatgoon 1995, Ooi 2000).

Simyayı ilk uygulayan Taocu rahipler 1.yy’da ölümsüzlük ve sonsuz gençlik için büyülerinin, iksirlerinin yapımında Ganoderma lucidum’u kullanmışlardır.Kimyanın ortaya çıkışı simyayla başladığına göre Şaman’larla beraber doğanın gücünü kullanarak hastalarını iyi etmeye çalışan bu kişiler günümüzde ilk doktorlar olarak kabul edilmektedir.

Çin seddini yaptıran Shih-Huang (M.Ö. 259-210) bu mantarı kullanan ilk imparatordur.

Tanrıların, imparatorların yiyeceği olarak kutsal kabul edilen Ganoderma lucidum ‘ un tıbbi etkilerinden dolayı o dönemlerde başkalarının tüketmeleri kesinlikle yasaklanmıştır. Hatta halktan birisinin Reishi’yi bulup imparatora götürdüğünde ödüllendirilirken, bulduğu halde saraya teslim etmemesi ağır şekilde cezalandırılma nedeniydi (Hobbs 1995, Halpern 2007).

Reishi’nin oldukça renkli bir geçmişi vardır. Efsaneye göre; ölümsüzlük mantarı ile ilgili şöhreti 23 yüzyıl önce Chin Hanedanlığı döneminde imparator Ti’nin kulağına gitmiş, bu imparatorun doğuya 300 güzel kadın ve 300 güçlü erkekten oluşan bir gemi filosunu Reishi toplamak üzere mantarın bol yetiştiği bir adaya gönderdiği söylenmektedir. Ancak gemi batar ve kazazedeler adaya çıkarak geri dönemezler ve yeni bir ulus oluştururlar . Bu ülke Japonya’dır!

Bununla beraber, Reishi’yi ünlü Çin’li Budist Jian Zhen He Shang’ın M.S. 753 yılında Japonya’ya götürdüğü söylentiler arasındadır (Anonim 2005, Halpern 2007).

Uzak Doğu ülkelerinde koruyucu bir tılsım olarak bir evi veya kişiyi kötülüklerden koruduğuna inanılan Reishi Yuan Hanedanlığında (1280-1368) Çin’in süsleme sanatında yer almış, birçok mobilya, halı, mücevher, parfüm şişesi, bina dekorasyonlarında kullanılmıştır (Wasser ve Weis1999, Wasser 2005).

Çin’de 2 tane meşhur doğa tarihi ve tıp kitaplarında; Shen Nang Ben Cao Jin (M.S. 25-220) ile Ming Hanedanlığı döneminde Ben Cao Gang Mu (M.S. 1368-1644) Reishi’den uzun yaşamanın sırrı olarak kalbe faydasından bahsedilmiş ve 6 tipi belirtilmiştir (Hobbs 1995, Chiu ve ark. 2000 ).

Kaynak: Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul İlbay, 2008, Ganoderma lucidum REISHI

Reishi Mantarı olarak bilinen Ganoderma lucidum ileri ülkelerde solunum yolları problemlerinin çözücüsü olarak tanınmaktadır. Çünkü kronik bronşit olan 2000 Çinli hasta üzerinde yapılan ve “Herbs for health Jan-Feb 97” dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, iki hafta süreyle Ganaoderma lucidum (Reishi) çayı içen bu hastaların 60–90’ nın kendilerini daha iyi hissettikleri ve iştahlarının artığı bulunmuştur.

2000 yılı aşkın süreden beri, Çin ve Japon halklarının sağlıklı yaşam ve uzun ömür için kullandığı Reishi Mantarı, özellikle karaciğer bozuklukları, kanser, artrit ve hipertansiyon gibi rahatsızlıklar için tercih edilmiştir. Günümüzde insanlarla yapılan araştırmalarda da Ganoderma lucidum (Reishi) un antiallerjik, antiemflamatuar, antiviral, anti bakteriyel ve özellikle antioksidant (yaşlanmayı geciktirici ) özellik taşıyan bileşikler içerdiği bulunmuştur. İn vitro testlerle, kanser tümörlerine karşı Ganoderma lucidum (Reishi) bileşenlerinin etkili olduğu gösterilmekle kalmayıp, Ganoderma lucidum (Reishi) dan izole edilen ve Ling zhi -8 adı verilen bir proteinin, transplant reddini engellediği de gösterilmiştir.

Ganoderma lucidum (Reishi) metabolik ve psişik yorgunlukları, (kendini hasta hissetme veya mutsuzluk gibi ) yaşam sevincine ve sağlıklı bir psikolojiye dönüştürmede, büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Herkes (Hemofili şik yetleri olanlar hariç) günlük 1–2 gr lık dozlar halinde Reishi kullanarak çay hazırlayabilir. Bağışıklığını güçlendirme, fiziksel canlılığını koruma, geliştirme ve her türlü asabi yorgunluktan korunabilme yönünde, kendine yüksek düzeyde yardımcı olabilir.

YARARLARI NELERDİR

İçerisinde karmaşık karbonhidratlar ( suda eriyen polisakkaritler), triterbenes(ganoderik asit), amino grup asitler ve proteinler bulunur.

Araştırmacılar en etkili maddesinin polisakkaritler ve ganoderik asit olduğunu ortaya koymuşlardır.

Bunlardan polisakkaritler; antitümör, bağışıklık sistem düzenleyicisi ve tansiyon düşürücü etkisinden sorumlu.Diğer aktif içeriği olan triteterbenes ( ganoderik asit) ise histamine bağlı alerjilere, nefes darlığı ve karaciğer fonksiyonlarını düzeltmekten sorumlu olduğunu ortaya koymuşlardır.Tadının acı olması ganoderik asidin ürün içinde ne kadar fazla olduğunu ifade eder.Günlük olarak Reishi alımı bağışıklık sistemini güçlendirip kan dolaşımını düzenleyerek sağlıklı bir vücuda sahip olmayı sağlar

GANODERMA LUCIDUM (ŞİFALI BİTKİLERİN MUCİZEVİ KRALI)

Yüzyıllardır Ganoderma Lucidum, Çinliler tarafından şifalı bitkilerin kralı olarak kabul edildi. Ganoderma vücudun kendini iyileştirme yeteneğini güçlendirebilir, sağlıklı bir vücudu koruyabilir ve uzun bir yaşamı destekleyebilir. Ganoderma bin yıldan uzun bir süredir gizemli bir örtü ile örtülmüştü. Mantarın, eğer düzenli kullanılırsa, insanı genç tutan etkili ve insana uzun bir yaşam verdiği biliniyordu fakat hiç kimse bilimsel olarak gerçek fonksiyonunu araştırmamıştı. Son yıllarda Çinli ve yabancı bilginler tarafından yapılan araştırmalarda; hastaneler, kolejler ve ecza sanayi imalatçıları tarafından yapılana yardımcı analizlerde ve klinik deneylerde mantarın yaygın etkisi sonunda keşfedildi. Mantar; hemocatharisis, detoxifies, idrar söktürücü, karaciğer koruyucu, bağırsak düzenleyici, kalp toniği, kan basıncı ayarlayıcı, soğuk algınlığı toniği, anti-tussis ve balgam söktürücü, sakinleştirici ve antitümör bir bitkidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1509
favori
like
share