İstiklal Marşı
n.d.-Istiklal-Marsi.swf
İstiklal Marşı


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâlEtiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1745
favori
like
share
n.d Tarih: 09.04.2010 01:14
saolun bu güzel yazı için sevgili Özkan BOSTANCI'yı google gruplarından tanırım güzel ve yerınde yazıları vardır ve tam bir vatan savunucusudur
ADALI Tarih: 05.04.2010 22:09


"İSTİKLAL MARŞI"NI PROTESTO EDEN SOYU-SUYU BOZUK İT SÜRÜSÜ VELEDİ ZİNALAR!..

"TÜRK MİLLETİ"nin önderliğinde "İNANCIN ZAFERİ" ile yüzbinlerce "ŞEHİT KANI" ile yazılan "İSTİKLAL MARŞI"na dil uzatmak sizin neyinize?!! Kime güvenir de kafa tutarsınız beyinize?!!


KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK

SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK

O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR PARLAYACAK

O BENİMDİR O BENİM MİLLETİMİNDİR ANCAK!..

Ne demek bu?..

Öncelik ile MEHMET AKİF'in "hem iyi bir TÜRK hem de iyi bir MÜSLÜMAN" karakterini göz önünde tutmadan bu ŞİİR'i anlamak mümkün olmaz...

Her mısrası TÜRK ve MÜSLÜMAN kokar...

İSTİKLAL ve HÜRRİYET aşkını yansıtır...

ZULÜM'e karşı koyar EMPERYALİZM'e kafa tutar!

MEHMET AKİF bütün TÜRKLER'e bütün MÜSLÜMANLAR'a ve bütün MAZLUM MİLLETLER'e TEMİNAT veriyor!..

Onu AYAKTA alkışlayan TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ve her vesile onu AYAKTA ve HAZIROL'da söyliyen her TÜRK te bu TEMİNAT'a kefil oluyor!..

Diyor ki:

" Ey asırlardır ezilmiş sömürülmüş zulüm görmüş TÜRKLER MÜSLÜMANLAR MAZLUMLAR MASUMLAR!..

Korkmayın!

EMPERYALİSTLER TÜRKİYE'yi yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar...

TÜRKİYE'nin İSTİKLAL'ini korumak için döktüğü kanlarla renklenmiş olan BAYRAK bu semada dalgalandıkça TÜRK MİLLETİ sizlerin de hakkını savunacaktır!..

BATILILAR bunu engellemek istediler ama yapamadılar...

Yapamazlar...

Bu BAYRAK TÜRKİYE'deki en son fert ölmeden inmez!.."

"Dünyada hiç bir BAYRAK onun kadar ŞEREFLİ değildir.

Hiç kimse onu çekip TÜRK'ÜN ELİNDEN ALAMAZ!..

Çünkü o sadece kendisi için değil; bütün insanlığın huzuru için çalışan TÜRK MİLLETİ'ni temsil eder...

Bu badireyi atlattı ya artık TÜRK'ün yıldızı gittikçe daha çok parlıyacak zalimlerin gönlüne daha çok korku verecek!.."

ÇATMA KURBAN OLAYIM ÇEHRENİ EY NAZLI HİLAL

KAHRAMAN IRKIMA BİR GÜL BU NE ŞİDDET BU CELAL?

SANA OLMAZ DÖKÜLEN KANLARIMIZ SONRA HELAL

HAKKIDIR HAK'KA TAPAN MİLLETİN İSTİKLAL!..

Ey İSLAM ÜMMETİ'nin sembolü olan HİLAL!..

Geçmişte MÜSLÜMANLAR'ı hatta KENDİMİZİ ihmal ettiğimiz için bize kızgınsın dargınsın. Ama artık MİLLET uyandı bütün TÜRK IRKI uyandı!..

Artık sen de geleceğe ümitle bak.

Bizi destekle!..

Evet geçmişte bazı hatalarımız oldu ama bazı MÜSLÜMANLAR da biz kanımızı dökerken bizi arkadan vurdu...

Eğer hala aynı tavrı sürdürürsen MÜSLÜMAN MİLLETLER olarak bize arka çıkmazsan; senin için döktüğümüz kanlar HELAL olmaz sana!..

ALLAH'a ve ADALET'e bütün samimiyetiyle inanmış olan TÜRK MİLLETİ'nin İSTİKLAL elbette ki HAKK'ı idi.

Bunu kıskanma sen de DESTEK OL!

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM HÜR YAŞARIM

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ ŞAŞARIM!

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM BENDİMİ ÇİĞNER AŞARIM

YIRTARIM DAĞLARI ENGİNLERE SIĞMAM TAŞARIM!

"ANADOLU TÜRK İNSANI ezelden beri HÜR yaşamıştır...

ORTA ASYA'da geride bıraktığı TÜRK boyları zaman zaman esarete düşmüşlerdir ama ANADOLU TÜRKÜ 7000 yıldır hiç ESİR olmamışların soyundan gelir...

Hiç bir millet ona zincir vuramamıştır vuramaz!..

Onlar onu esir etmek için kovaladıkça o önündeki setleri bentleri yıkmış dağları aşmış diyardan diyara ulaşmış ama boyunduruğa girmemiştir!"

GARBIN AFAKINI SARMIŞSA ÇELİK ZIRHLI DUVAR

BENİM İMAN DOLU GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR!

ULUSUM KORKMA NASIL BÖYLE BİR İMANI BOĞAR?

MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR!

"BATI UÇAKLAR'ı TOPLAR'ı GEMİLER'i FÜZELER'i ile benim önüme ÇELİK bir DUVAR gibi dikilse de; benim İMAN dolu göğsüm ondan daha serttir daha sağlamdır!..

YAMYAM BATI'nın yıkılmaya mahkum o CANAVAR ruhlu sözde medeniyeti asla böyle bir İMAN'la mücadele edemez!..

BATI'nın bütün devletleri bir araya gelse beni ESİR alamaz!"

ARKADAŞ YURDUNA ALÇAKLARI UĞRATMA SAKIN!

SİPER ET GÖDENİ DURSUN BU HAYASIZCA AKIN!

DOĞACAKTIR SANA VAADETTİĞİ GÜNLER HAK'KIN

KİMBİLİR BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN!

"O HIRİSTİYAN EMPERYALİST BATI ki 1000 yıldır bitmek tükenmek bilmeyen akınlar ile seni yola getirmeye çalışıyor...

Bu HAÇLI ZİHNİYETİ geçmişte kaldı sanma!..

Bundan sonra da sana saldıracak seni yutmaya çalışacak...

Onun karşısına o İMAN dolu yüreğinle dikil!..

KUR'AN'da ALLAH ZALİMLER'in bir gün mutlaka altedileceğini İNANANLAR'a müjdelemiş...

Bu her zaman da böyle olmuş. Elbette senin zamandaki ZULÜM de bitecek...

ALLAH'ın bu vaadi belki de sandığından çok önce gerçekleşecek!.."

BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME TANI!

DÜŞÜN ALTINDA BİNLERCE KEFENSİZ YATANI!

SEN ŞEHİD OĞLUSUN İNCİTME YAZIKTIR ATANI

VERME DÜNYALARI ALSAN DA BU CENNET VATANI!...

Bu hitap her TÜRK EVLADI için...

Bunu anlamak kolay...

Ama ayrıca PARA için ŞÖHRET için ülkesini satmaktan bile çekinmiyen POLİTİKACI İŞ ADAMI SANATKAR takımına bir uyarı!...

Diyor ki MEHMET AKİF bu sefillere:

" Sen bu ülke için kanını dökmedin...

Askerliğini "paralı kısa dönem" yaptın...

Her yere lüks arabanla gidersin ayağın pek yere değmez...

Onun için farkında değilsin...

Ancak ADIM attığında BİL Kİ bu VATAN'ın her karış toprağında şehit kanı var...

Sen kuru toprağa değil onların MUBAREK NAŞLARI'na basıyorsun!.."

"Sen hainsin ama senin ataların öyle değildi!..

Muhakkak ki senin ailende de bir ŞEHİT vardır ve belki o bastığın noktada yatıyordur!..

Hiç değilse ondan utan!.

Onu incitme!..

Ve bilirsin ŞEHİTLER CENNET'e gider.

Bu binlerce yüzbinlerce milyonlarca ŞEHİT'in mekanı onların varlığıyla CENNET haline gelmiştir...

Bu gerçeği artık farket!.."

"Sen hainsin asker kaçağısın...

Değil ŞEHİT olmak; NÖBET bile tutmaya üşenirsin...

Senden öyle fazla bir şey beklemiyorum...

Hiç değilse kendi ATA'nın HATIRI İÇİN bu CENNET VATAN'ı DÜŞMAN'a KAFİRLER'e satma!"

"Sana kimse DÜNYALAR'ı vermez.

Senin tiynetini bilir önüne üç-beş kuruş kuru bir kemik atarlar istediklerini yaptırırlar...

Bu ülke için canını verenler varken önüne DÜNYALAR'ı koysalar başını çevirip bakmayanlar varken; sen hiç değilse ATA'ndan utan da bunu yapma...

ÜLKE'yi satma bölünmesine yardım etme!

Yazık olur yediğin nimete!"

KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA OLMAZ Kİ FEDA?

ŞÜHEDA FIŞKIRACAK TOPRAĞI SIKSAN ŞÜHEDA!

CANI CANANI BÜTÜN VARLIĞIMI ALSIN DA HÜDA

ETMESİN TEK VATANIMDAN BENİ DÜNYADA CÜDA!

Bu kıt'ada MEHMET AKİF TÜRK olanların meseleye nasıl bakması gerektiğini gösteriyor...

Her zerresinde ŞEHİT KANI olan bu CENNET VATAN için ŞEHİT olmıyacak bir tek kişi bile düşünemiyor!..

Sonra uğruna ölmeye hazır olduğu bu VATAN'dan hayattayken ayrı düşmemek için her şeyini hatta canını vermeye hazır olduğunu belirtiyor...

Ne yazık ki kendisi ŞAPKA mecburiyeti yüzünden GAZİ ile ters düşmüş ömrünün son yıllarını ANADOLU'dan uzakta MISIR'da geçirmiştir. Hoş orası da VATAN'dır bizim için...

Az kan dökmedik uğruna!..

Çoğu kimse bu topraklar için dökülen kanların sadece MALAZGİRT savaşında ve İSTİKLAL harbinde olduğunu sanır...

ANADOLU'nun EMEVİLER'den SELÇUKLU zamanına kadar karış karış fethi HAÇLI seferleri MOĞOL işgali RUMELİ'nin fethi TİMUR işgali 93 Harbi BALKAN savaşı sırasında verdiği ŞEHİTLER; gerçekten her karış toprağın ŞEHİT KANI ile sulanmış olduğunu bilmez!..

MEHMET AKİF "bu ülkenin toprağını avucuna alıp sıksan su değil; kanıyla etiyle kemiğiyle SEHİT fışkırır" diyerek gerçeği çok güzel ifade etmiş!

RUHUMUN SENDEN İLAHİ BUDUR ANCAK EMELİ:

DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ!

ŞU EZANLAR Kİ ŞAHADETLERİ DİNİN TEMELİ

EBEDİ YURDUMUN ÜSTÜNDE BENİM İNLEMELİ!

Vücudunu VATAN için fedaya hazır olan MEHMET AKİF vücuduyla değil; ruhuyla bir dilekte bulunuyor...

Vücut için en güzel mekan yine bu VATAN'ın toprağıdır...

Ama hiç ölmiyecek olan ruhunun ALLAH'tan tek isteği şudur:

CAMİLER'e ve onların göğsü saydığı KABE'ye kafirler girmemesin!..

"ALLAH'ın BİR ve TEK olduğuna MUHAMMED'in onun RESULÜ olduğuna ben şahidim"diyen ve MÜSLÜMANLAR'ı namaza davet eden EZANLAR sonsuza kadar VATAN semalarında yanık yanık yankılansın!..

İSLAM ŞEHİT kanıyla sulanmış bu topraklarda ebediyyen yaşasın!..

Hatırlanacağı üzre 1. Cihan Savaşı sırasında aralarında peygamber torunu ŞERİF HÜSEYİN'in de bulunduğu ARAPLAR'ın ihaneti sonucu ARABİSTAN kafirler tarafından işgal edilmiş; MEKKE MEDİNE KUDÜS gibi KUTSAL YERLER tehlikeye düşmüştü...

MEDİNE müdafii FAHREDDİN PAŞA Padişah'ın "silah bırak geri çekil" emrini dinlememiş; son ana kadar direnmişti...

Çünkü o KUTSAL YERLER biz daha çok kanımızı döktüğümüz için aslında ARAPLAR'ın değil;TÜRKLER'indir!

Ancak bu ihanetin Şerif Hüseyin'e getirdiği krallık uzun sürmedi...

İNGİLİZLER onu devirip yerine SUUD ailesini getirdiler VEHHABİ inancının hakim olmasını sağladılar....

Şerif Hüseyin ve Araplar bize hep HAZRET-İ NUH'un gemiye binme davetini kabul etmeyip HELAK olanları hatırlatır...

KUDÜS'ün önce İNGİLİZLER sonra da YAHUDİLER eline geçmesinin günahı onların boynunadır!..

ALLAH VATAN'ımızı MEKKE'yi MEDİNE'yi ve KABE'yi korusun KUDÜS'ü kurtarsın!

O ZAMAN VECD İLE SECDE EDER VARSA TAŞIM

HER CERİHAMDAN İLAHİ BOŞANIP KANLI YAŞIM

FIŞKIRIR RUH-U MÜCERRED GİBİ YERDEN NA'ŞIM

O ZAMAN YÜKSELEREK ARŞA DEĞER BELKİ BAŞIM!

"İşte bu dileğim yerine gelirse; bu VATAN daima HÜR MÜSTAKİL ve MÜSLÜMAN kalırsa; bu EZANLAR hiç susmazsa; ŞÜKÜR için sadece RUHUM değil; bedenimin yattığı yerdeki mezar taşım bile secde eder!..

O da eğer var ise!..

Çünkü pek az ŞEHİD'in mezar taşı vardır.

Ama artık toprak olmuş bedenimin sadece gözünden değil; her zerresinden ŞÜKÜR gözyaşları boşanır...

Gözyaşım kalmadıysa kan boşanır...

Bütün ŞEHİTLER'in toprak olmuş bedenleri TEK bir vücut TEK bir RUH gibi yerden fışkırır; canlanır...

ALLAH'ın bu lutfuyla öyle DEV gibi bir KUDRET haline gelirim ki başım göklere değer!"

DALGALAN SENDE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLAL!

OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ HELAL!

EBEDİYYEN SANA YOK IRKIMA YOK İZMİHLAL

HAKKIDIR HÜR YAŞAMIŞ BAYRAĞIMIN HÜRRİYET

HAKKIDIR HAK'KA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL!

"Ey MÜSLÜMAN TÜRK varlığının delili HİLAL!..

Sen de bu lutufla ebediyete kadar gökyüzünde dalgalan...

Nasıl her günün başlangıcında şafak varsa; sen de bütün MÜSLÜMANLAR'ın kurtuluşunun müjdecisi şafağısın!..

Eğer senin varlığını koruyabilmişlerse; şimdiye kadar dökülen ŞEHİT kanları helal olsun!..

TÜRKİYE kurtulduysa artık ne TÜRKLER'i ne de MÜSLÜMANLAR'ı yeryüzünden silmek mümkün değildir!..

Böyle kahraman bir milletin bayrağının şerefle dalgalanması;

ALLAH'tan başka kimseden korkmıyan ALLAH'tan başka bir güce boyun eğmeyen ve ADALET'ten sapmıyan TÜRK MİLLETİ'nin HÜR ve MÜSTAKİL olması en tabii hakkıdır!..

Kimse onun elinde bu hakkı alamaz bayrağını indiremez!"

"Eğer bu VATAN'ı kafirlere gavurlara peşkeş çekmeye çıkanlar olursa; eğer TÜRK BAYRAĞI'nı indirip yerine BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NATO AVRUPA BİRLİĞİ'nin paçavralarını dikmeye kalkanlar olursa;

TÜRK MİLLETİ'nin HÜRRİYET'ini İSTİKLAL'ini KAYITSIZ ŞARTSIZ HAKİMİYET'ini gözden çıkaranlar olursa onlardan MUTLAKA hesap sorarız!"

Biz her "İSTİKLAL MARŞI" okunduğunda bunları düşünüyoruz...
- YA SİZ?!!
Özkan BOSTANCI kardeşime bu güzel yazı için çok teşekkür ederim
doorcap Tarih: 15.03.2010 17:07
http://www.main-board.com/flash-genel/348126-flash-world-center.html#post4042390 Buradan; Tüm Flash World u gezmeniz, programı indirmeniz, üye kayıt yaptırmanız, derslere ve yapılan çalışmalara ulaşmanız mümkün.

Kolaylıklar dilerim.
gecelerinyargici_67 Tarih: 15.03.2010 16:53
sizi gayet iyi anliyorum peki bir link yollarsaniz bir inceleme deneme yapmak isterim.
sevil1903 Tarih: 13.03.2010 14:00
Emeğinize Sağlık ..
doorcap Tarih: 13.03.2010 09:34
Değerli arkadaşım gecelerinyargici_67

Bizlerde bu tür çalışmaları seyredip, hoşumuza gittikten sonra nasıl yapabileceğimizi öğrenmek için burada bulunuyoruz. Yani birer öğrenciyiz. İstek doğrultusunda bir çalışma yapmak bizim gibi amatörler için zor bir iş. Bu duygu işi, herkes kendi istediği müzikle kendi bilgileri ile duygularını çalışmasına aktarır. Bu tür çalışmalar hazırlamak o derece zor değil. İnsanın kendi düşündüklerini sahneye, oradanda izleyiciye aktarması çok güzel bir duygu.

Size tavsiyem sizde bizler gibi üye olun ve çalışmalara başlayın göreceksiniz yakın zamanda buna benzer flashlar yapmaya başlayacaksınız.
gecelerinyargici_67 Tarih: 12.03.2010 12:47
Ellerinize saglik süper bir calisma olmus sizlerden rica ben PEYGAMBERIMIZIN kutlu dogum haftasina bu sekil reklamsiz bir istiklal marsi bu swf istiyorum aynen yukaridaki gbi olacak bana hazirliyabilecek sunabilecek arkadaslarimiz varmi burada ?
DİDEM Tarih: 01.02.2010 17:38
izindeyiz, izinde olucagiz Atam..
Emegine, yuregine saglik arkadaşım
çok güzeldi teşekkürler
Axİ Tarih: 01.02.2010 08:36
çok güzel bi çalışma olmuş emeğinize sağlık