trombosit nedir - trombosit düşüklüğü - trombosit düşüklüğü belirtileri
Trombositopeni veya trombopeni kandaki trombosit sayısının azlığına verilen isimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi trombositopeni bir hastalıktan öte bir durum, bulgudur.

Genel olarak sağlıklı bir insanın trombosit sayımı 150.000 - 450.000 mm3 arasında değişir. Trombosit sayısının 150.000/mm3'den az olması trombositopeni olarak tanımlanır.

Belirtiler ve Semptomlar

Trombositopeni çoğunlukla belirgin semptom göstermez. Bazen bereler ve burun kanamaları görülebilir. Trombositopeniye rastlandığında dikkat edilmesi vey yapılması gerekenlerden bazıları; diğer kan hücrelerinin (eritrosit ve lökositlerin) sayısında da bir azalma olup olmadığı, trombositopeni yapabilecek hastalıkların semptom ve bulgularının var olup olmadığı, ilaç kullanımının sorgulanması ve aile öyküsüdür (konjenital trombositopeni nedenler için). Her ne kadar kaba bir anlayışla trombositpeninin sadece sık kanamaya yol açtığı düşünülse de bu düşünce pek doğru değildir. Trombositopenili hastalarda sadece kanama olmayıp, ayrıca trombositopeni tipine göre (örneğin heparine bağlı trombositopeni gibi) tromboza bile rastlanabilir.

Nedenleri

Trombositopeninin birçok nedeni vardır. Patofizyolojik olarak trombositopeninin nedenlerini üç ana başlıkta toplanabilir: yapım azlığı, yıkım artışı ve trombosit dağılımında bozukluk.

Yapım Azlığı

* Megakaryositlerin (trombosit öncülleri) yetersiz gelişimi (hipoplazisi) veya baskılanması
o Kimyasal ve fiziksel ajanlar (alkol, infeksiyon vb.)
o Aplastik anemi gibi primer kemik iliği hastalıkları
o Miyeloftisiz (lösemiler, metastaz, miyelofibrozis)
* İneffektif (etkisiz) trombopoiez
o Megaloblastik anemi
o Paroksismal noktürnal hemoglobinuri
o Miyelodisplazi
* Kalıtsal trombositopeniler
o Wiskott-Aldrich sendromu
o May-Hegglinn anomalisi

Yıkım Artışı

* İmmünolojik (bağışıklık sistemiyle ilgili)
o İmmün trombositopeni (yani İdiopatik trombositopenik purpura)
o İlaçlar (heparin, kinin, kinidin, sulfamidler vs.)
o Sistemik otoimmün hastalıklar (SLE, PAN vs.)
o Lenfoproliferatif hastalıklar (KLL, lenfomalar) ve solid tümörler
o İnfeksiyonlar
o Transfüzyon sonrası purpura
o Kemik iliği nakli sonrası
* Nonimmünolojik (bağışıklık sistemiyle ilgisiz)
o Yaygın damar içi pıhtılaşma
+ Obstetrik komplikasyonlar
+ Kanser ve lösemiler
+ Kasabach-Merritt sendromu
+ İnfeksiyonlar
o Trombotik trombositopenik purpura
o Hemolitik-üremik sendrom
o Diğer
+ Masif transfüzyon
+ Ekstrakorperal dolaşım

Trombosit Dağılımında Bozulma (pooling)

* Hipersplenizm
* Hipotermik anestezi

Tedavi

Düşük trombosit sayımları genel olarak tedavi gerektirmez. Ancak, (sıklıkla) kanamanın ve/veya çok düşük sayımın olduğu durumlarda tedavi gerekebilir. Ağır kanamalarda trombosit transfüzyonu gerekebilir.

Kanama bozuklukları intranasal (burun içi) desmopressin (ddAVP) ile tedavi edilebilir. Desmopressin faktör VIII ve von Willebrand faktörünün, plazmadaki seviyelerini yükselten bir ilaçtır


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1015
favori
like
share
BiR-DOST Tarih: 28.02.2011 13:59
Soru:

Yaklaşık 1 senedir tiroid tedavisi görüyordum. Bir senedir 2ayda bir tam kan testi yaptırırken, son yaptırdığım testte trombositin düşük (64) olduğu tesbit edildi. Periferik yayma da yapıldı. Ve düşük olduğu kesinleşti. Ancak son zamanlarda cildimde kırmızı noktalar belirmeye başladı sanki kan oturmuş gibi. Kırmızı lekeler zaman zaman belirip, zaman zaman yokolmakta . Bu durum sizce önemlimidir? Ne yapmam gerekir.

Cevap: Dr. Mustafa Mercan

Trombositler kanda pıhtılaşmadan sorumlu sistemin önemli bir parçasıdırlar ve eksiskliklerinde deride ve ağız içi gibi mukozalarda toplu iğne başı büyüklüğünde peteşi tabir edilen kanama odakları oluştururlar. Ancak normalde 150-450 bin arası olan trombosit sayısı 20-30 binin altına düşmedikçe bu şikayet çok belirginleşmez.

Probleminiz trombosit düşüklüğüne bağlı kanamalar gibi görünüyor.

Bu durum hipotiroidiye (tiroid hormon düşüklüğü) bağlı olabilse de vücudun savunma sisteminin vücuda zarar verdiği "otoimmün hastalıklar" gibi birçok durumda da görülebilmektedir. Tiroid hastalıklarından bazıları da otoimmün kökenli olabildiğinden trombosit düşüklüğü tiroid rahatsızlığının nedeni değil ama birliktelik gösteren bir durum da olabilir.

Önerim bir hematoloji uzmanına başvurmanız veya takibinde olduğunuz endokrinoloji uzmanına danışarak nedeni hakkında fikir almanızdır.


alıntı