İnrtaserebral hemoroji ve subaraknoid kanama olmak üzere 2 ana tipi vardır.

a. İntraserebral hemoraji:
non travmatik intraserebral hemorojilerin en sık rastlanan nedeni hipertansiyondur. Ayrıca anevrizma ,arteriovenöz malformasyonla, kan diskrazileri, antikuagülan tedavi, kokain gibi madde bağımlılığı intraserebral hemoroji nedeni olabilir.
Patofizyolojide hipertansiyonun serebral otoregülasyona olan etkisi ve direk damarlara olan etkisi önemli yer tutumaktadır.

Serebral kan akımının otoregülasyonunda küçük rezistans serebral arterlerin çapları değişerek , kan basıncındaki oynamalara rağmen serebral kan akımının sabit kalmasını sağlanır. Hipertansiyonda, muhtemelen küçük arter duvarlarındaki hasara bağlı olarak, bu otoregülasyon mekanizması bozulur.
Hipertansiyon ayrıca direk olarak damarlar duvarına etki eder. Kronik hipertansiyon mikroanevrizmalara neden olarak ya da damar duvarında lipohyallinotik segmentler oluşturarak masif serebral hemorojiye yatkınlık oluşturur. Bu kronik etkiye ek olarak ani kan basıncı yükselmesi intaserebral hemorjiye neden olabilir.
Klinik bulgular hemorojinin yerine göre değişir. En sık yerleşim yerleri:
i)Derin serebral hemoroji: hipertansif hemorajinin en sık görülen 2 yerleşim yeri putamen ve talamustur
ii)Lober homoroji: hipertansif hemoroji frontal, patietal, temporal ve oksipital lob subkortikal beyaz cevherlerinde olabilir.
iii)Pontin hemoroji: pontin kanamalarda kanamadan dakikalar sonra koma meydana gelir ve çok ağır seyreder
iv)Serebeller hemoroji: ani başlar. kanamadan dakikalar sonra başağrısı, sersemlik, bulantı, ayakta duramama, yürüyememe gibi semptomlar ortaya çıkar.

En kullanışlı araçlar CT ve MRI gibi görüntüleme yöntemleridir
Tedavisi esas olarak cerrahidir. Tıbbi tedavinin ana eksenini kan basıncını optimal sınırlarda tutmak oluşturur.

b. Subaraknoid kanama:
Kanama genellikle serebral arterial anevrizma ya da arteiovenöz malformasyonların (AVM) rüptürü sonucu oluşur. Berry anevriazmalarının rüptürü olguların 3/4 ünde görülür ve genellikle 6. ve 7. on yılda rastlanır. Berry anevrizması serebral damar duvarında, özellikle dallanma gösteren bölgelerde, zayıflık ile karakterize konjenital bir anormalliktir. Willis poligonu civarında yer alırlar. Hipertansiyonun anevrizma oluşumunda rol oynamadığı kabul edilir ancak varolan anevrizmanın rüptürüne neden olabilir. Beraberinde polikistik böbrek hastalığı, aort qurktasyonu görülebilir.

İnrtakranial arterlerin rüptürü kafa içi basıncı arttırır, ağrıya duyarlı yapıları uyararak başağrısına neden olur. Kafa içi basıncı sistemik perfüzyon basıncına ulaşınca serebral kan akımı azalır. Rüptürün de pekiştirici etkisiyle akut dönemde hastaların yaklaşık yarısında bilinç kaybı gelişir. Kafa içi basıncında hızlı artışı ayrıca retinal subhyoid kanamaya neden olabilir. Anevrizmal kanama genellikle subaraknoid mesafeye yayıldığından fokal serebral lezyona neden olmaz.

Klinik

Klasik tablo ani gelişen şiddetli başağrısıdır. Hastalar bu ağrıyı hayatımda şimdiye dek yaşadığım en şiddetli başağrısı olarak tarif eder. Bilinç kaybı, ense sertliği, kusma sık rastlanılan bulgulardır.

Laboratuvar

BBT kanamanın bilinç kaybı yapacak kadar şiddetli olduğu anevrizma rüptürü olgularında %90 pozitif sonuç verir. BBT nin negatif olduğu şüpheli olgularda lomber ponksiyon endikasyonu vardır. BOS basıncı çok artmıştır, kanlı görünüm vardır. Mikroskobik incelemede bol kırmızı küre saptanır. Kanda lökositoz ve EKG değişiklikleri görülebilir. Subaraknoid kanama tanısı konulunca serebral anjiyografi endikasyonu vardır.

Ayırıcı Tanı


Ayırıcı tanıda hipertansif intraserebral kanama, bakteriyel menenjit, rüptüre mikotik anevrizma düşünülmelidir.

Komplikasyonları

Kanamanın tekrarlaması: akut dönemde seyrek görülür.
Kanamanın intraparankimal yayılımı:AVM ya bağlı kanamalarda sıkken anevrizma rüptürüne bağlı kanamalarda seyrek görülür.
Arterial vazospazm:olguların yaklaşık üçte birinde görülür. Genellikle ilk 2 hafta içerisinde görülür ve bulgularda kötüleşmeye neden olur. Tanısı anjiyografi ile konur.
Akut ya da subakut hidrosefali: subaraknoid mesafede BOS emilim bozukluğu sonucu meydana gelir.
Nöbet: %10 dan daha az hastada görülür. Serebal hemisfer hasrı sonucu meydana gelir.

Tedavi


Tıbbi tedavi: kan basıncı ve kafa içi basıncının yükselmesini önlemeye yönelik olarak düzenlenir. Hasta mutlak yatak istirahatine alınır. Hafif sedasyon ve analjezik tedavi verilir. Kafa içi basıncı arttırabilecek öksürme, ıkınma gibi durumlardan korunmak için antitüsif ilaç gerekirse laksatif tedavi verilir. Tansiyon üst sınırı 160/100 mm Hg civarı olmalıdır. Bir kalsyum kanal blokeri olan nimodipinin 6x60 mg dozunda (oral ya da iv) proflaktik kullanımı vazospazma engel olmak için etkilidir.
Cerrahi tedavi: anevrizma veya AVM yönelik bağlı cerrahi girişim yapılır.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1552
favori
like
share