Tanım ve Klinik Belirtiler:
Kedi ile temas sonrası genellikle lezyon yerinin distalinde lenfadenopati görülen, atipik olgularda ise oküloglandüler sendrom, ensefalit, radikülonevrit, hepatik granülom veya osteomyelit gibi değişik tablolarla karakterize bir infeksiyon hastalığıdır. Etken konusundaki tartışmalar sürmekle beraber, birden fazla etken ile tablonun oluştuğu
düşünülmektedir. Bartonella henselae, Afipia felis ve Afipia clevelandensis hastaların lenf düğümlerinden izole edilmişlerdir.

Hastalık tüm dünyada sıklıkla ılıman iklimli bölgelerde ve en sık Ağustos-Ocak ayları arasında görülür. Evinde kedi besleyenler ve veterinerler risk grubundadırlar. Kuluçka süresi 2 hafta kadardır. Tırmalanan yere ait lenf düğümlerinde hiperplazi ve ardından granulomlar oluşur. Garnulomlar daha sonra birleşerek apseleşir. Giriş yerinde oluşan papül veya püstül 1-3 hafta devam eder. Orta derecede ateş, terleme, kas ve eklem ağrıları görülebilir. Etken gözden girerse konjonktivit ve periauriküler lenfadenopati(Parinaud’un oküloglandüler
sendromu) oluşabilir. Hastaların yaklaşık %3’ünde ensefalopati, pnömoni, eritema nodosum, trombositopeni ve osteolitik lezyonlar gelişebilir.

Tanı Metodları:
Lenf düğümü biyopsi materyalinden kültür ve histopatolojik inmceleme yapılabilir. Warthin-Starry gümüş boyası ile etken gösterilebilir. Eozinofili ve başlangıçta hafif düzeyde lökositoz görülebilir. Lenf düğümü aspirasyon
biyopsisi materyalinden hazırlanan antijenle deri testi yapılabilir. EIA ile antikor saptanmasına yönelik testler geliştirilmektedir.

Tedavi:
Hastalık kendiliğinden sınırlandığı için genellikle tedavi önerilmemekle birlikte destekleyici tedavi önerilir. Süpürasyon varsa drene edilmesi ve ağrı kesici verilmesi uygun olur. Gentamisin(5mg/gün, İ.M) veya
TMP-SMX(6-12mg/kgTMP+30-60mg/kg SMX oral,7gün) verilebilir. Steroid tedavisi önerilmemektedir. İmmün yetmezlik durumlarında eritromisin (4X250mg/gün) verilebilir. Alternatif olarak siprofloksazin, rifampisin, tetrasiklin, sefoksitin sodyum, netilmisin sulfat, mezlosilin sodyum da kullanılabilir.alıntı

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 944
favori
like
share