Tanım ve Klinik Bilgiler : Bartonella
bacilliformis’in oluşturdugu, 2 ayri tablo şeklinde seyreden bir
hastaliktir. Hastaligin anemik fazina Carrion hastalığı veya Oroya
ateşi, döküntülü fazına ise Verruga Peruana adları verilir. Phlebotomus
verrucarum türü tatarcıklarla bulaşan hastalığın tek rezervuarı ve
hastalandırdığı insanlardır. Endotel ve eritrositler içinde hızla
üreyebilen etken ile gelişen hastalığın 3 klasik aşaması vardır.
Kuluçka dönemi 2-6 haftadır fakat anemik faz yoksa süre uzayabilir.

Anemik Faz (Oroya ateşi) : Hizla
gelişen anemi sonrasinda solukluk, dispne, başagrisi, halsizlik,
giderek yükselen ateş, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve sarilik
başlica belirti ve bulgulardir. Eritrosit sayisi milimetreküpte
1.000.000’un altindadir.

Geçiş Fazı : Ateşin düştügü,
hemolizin durdugu ve dolaşimdaki infekte eritrosit sayisinin hizla
azaldigi, eritropoezin hizlandigi dönemdir. 1-2 hafta sürebilecegi gibi
uzayabilen bu fazda süperinfeksiyonlar görülebilir.

Döküntülü Faz (Verruga Peruana) :
Ekstremitelerin ekstansör yüzeyleri, gövde ve yüzde daha fazla olmak
üzere oral mukoza dahil her yerde görülebilen, kırmızıdan mora kadar
değişen renkte, 1-2 cm. çapında hemanjiomatöz nodüller görülür. Bu
dönem aylarca sürebilir.

Tanı Metotları : Periferik kan
yayması ile eritrositler içinde tek tek veya birkaç sayıdaki etken
görülebilir. Howell-Jolly body, Cabot halkası görülebilir. Kan kültürü
ile üretilebilir ancak verrülerden etkenin üretilmesi çok güçtür. Ek
olarak Coombs testi ve eritrosit agglutünasyon testleri
negatifleşebilir.

Akut fazda uygun tedavi ile prognoz iyidir
ancak süperinfeksiyon varlığında kötüleşir. Lökositoz ve devam eden
anemi kötü prognoza işaret eder. Antibiyotik verilmeyen erişkinlerde
mortalite %50’ye varabilir. Döküntülü faz genellikle iyi seyirlidir,
haftalar veya aylar içinde kendiliğinden iyileşir.

Tedavi :
Anemik Faz :
Anemi genellikle kendiliğinden geriler. Oksijen desteği ve kan
transfüzyonu verilmesi gereken ağır olgular da olabilir. Antibiyotik
tedavisinde Penisilinler, kloramfenikol ve tetrasiklinler etkilidir.
Kloramfenikol uygulanması, salmonellalara karşı da etkinliği nedeniyle
özellikle önerilmektedir.(2-4 gram/gün 7-10 gün süre ile)

Döküntülü Faz :
Genellikle antibiyotiklerden cevap alınamaz. Rifampisin (Büyüklerde
600mg/gün, çocuklarda 300mg/gün 6 gün süre ile) uygulanması önerilir.
Streptomisin(1g/gün 10 gün süre ile) uygulanması da yararlı olabilir.
Bu dönemde tetrasiklinler yararlı değildir. Büyük lezyonların cerrahi
eksizyonu gerekebilir.


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 352
favori
like
share