Tanım:İlk akut salpenjit atağından
sonra gelişebileceği gibi, genellikle daha önce geçirilmiş PİH’e bağlı
pelvik hasarın ve yapışıkıkların oluştuğu olgularda komşu overin
özellikle de ovulasyon bölgesinin infeksiyonu ve apse oluşturmasıdır.
Apse RİA’ı veya tüberküloz, aktinomiçes gibi granülomatöz hastalıkları
olanlarda görülebilir. Apseler genellikle iki taraflıdır ve etken
olarak birden çok ajan sorumludur.

Etiyoloji: PİH ile aynıdır.

Klinik :
Olgularda hiç semptom olmayabileceği gibi akut karın ve septik şok
bulguları saptanabilir.Genel semptomlar pelvis ve karın ağrısı,
bulantı, kusma ve yüksek ateştir. Karın muayenesinde yaygın hassasiyet
ve defans olabilir. İleri derecede hassasiyet nedeniyle genellikle
yeterli pelvik muayene mümkün olmayabilir.(Muayene rüptürü önlemek
amacıyla dikkatli olarak yapılmalıdır.) Akut karın bulgularının
gelişmesi ve tabloya septik şoku düşündürecek, yüksek ateş, taşikardi,
hipotansiyon, ve oligüri eklenmesi apse rüptürünü
düşündürmelidir.

Tanı: Hastada lökopeni veya lökositoz
olabilir. İdrar incelemesinde bakteriüri olmadan piüri görülebilir.
Direk karın grafilerinde spesifik olmayan ileus bulguları ve diyafram
altında apsenin rüptürüne bağlı hava gözlenebilir.Ultrasonografik
yöntemler tanıda değerlidir. Tuboovariyan apse rüptüre değilse
kuldosentezde bulanık görünümlü materyal gelir. Eğer rüptüre olmuşsa
pürülan materyal elde edilir. Gelen sıvıdan kültür alınır.

Tedavi:
Şüpheli hastalar hastaneye yatırılarak izlenmeli ve gram negatif
anarobları da içine alacak geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi
başlanmalıdır. Rüptür şüphesi yoksa antibiyotik tedavisine en az 14 gün
devam edilmeli ve hasta bu dönemde yakından izlenmelidir. Antibiyotik
tedavisine yanıt vermeyen hastalarda apselerin boşaltılmasında;
laporoskopi, tomografi veya ultrason eşliğinde perkütan yol, ultrason
eşliğinde transvajinal yaklaşım veya laporotomi kullanılabilir. Rüptüre
ovariyan apse hayatı tehdit eden ve önce acil medikal ve sonra da
cerrahi tedavi gerektiren bir klinik tablodur.alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 392
favori
like
share