Mandell'in İnfeksiyon hastalıkları kitabında turist diyaresinin halk dilindeki isimleri
arasında şunlar kayıtlıdır: Delhi dansı, Çingene karnı, Yunanlı dört
nal koşusu, Türkiye koşaradımı, Roma yarışı, Aztek çift adımı, Çarmıha
gerilme azabı, v.s. Görüldüğü gibi bu takma isimler, gezilerde birden
başlayan, kısa sürede geçen, karın ağrısı ve diyare ile seyreden bu
hastalığı çok güzel tanımlıyor.

Etyoloji:

Turist diyaresi olan hastaların dışkı
kültürlerinden en sık izole edilen mikroorganizma Enterotoksijenik E.
coli (ETEC) dir. Çok daha az sıklıkla Shigella, Salmonella, C. jejuni,
V.parahemolyticus, Rota virus, CMV üretilmiş, Giardia görülmüştür.

Epidemiyoloji:

Turist diyaresi sadece uluslararası
gezilerde değil, aynı ülkenin bir ilinden diğerine tatile giden yerli
turistlerinde de görülür. Bu konuda, geziden önce ve gidilen ülkede
turist diyaresi geliştikten sonra yapılan dışkı kültürlerinde,
hastaların tümünde olmamakla beraber ETEC'nin yeniden alındığını
kanıtlayan çalışmalar vardır. En çok yaz aylarında, çocuklarda ve
gençlerde sık, bebekler ve yaşlılarda seyrek görülür. Bu durum yaşam
tarzı ve yenilen, içilenlerle ilgilidir. Yabancıların turist diyaresine
sık olarak yakalandıkları ülkeler arasında Hindistan, Pakistan,
Meksika, Orta Doğu Ülkeleri gösterilirse de, bu ülke insanlarının
gelişmiş ülkeleri ziyaretleri sırasında aynı hastalığa seyrek de olsa
yakalandıkları bir gerçektir.

Patojenez:

Enterotoksijenik E.coli'ler
ısıya labil (LT) ve stabil(ST) toksin salgılar. Bu toksinler plazmid
tarafından kotlanan ekzotoksin (enterotoksin) lerdir. Plazmid bir
E.coli suşundan diğerine geçebilir, dolayısıyla önceden
enterotoksijenik olmayan bir suş enterotoksijenik hale dönüşebilir. LT
ve ST tek tek veya birlikte V.cholera toksini gibi hareket eder. ETEC
çoğunlukla barsak mukozasına invaze olmaz, bu nedenle kanlı-pürülan
dışkı görülmez.

Klinik bulgular:

Hastaların başlıca şikayetleri,
gittikleri ülkede, 3-5 gün sonra birden başlayan karın ağrısı ve su
gibi diyaredir. Ateş genellikle yoktur. Bulantı kusma olabilir veya
olmayabilir. Dışkıda kan ve pü bulunmaz.

Tedavi:

Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin oral veya gerektiğinde intravenöz yerine konması yeterlidir.

Antibiyotik alınmasına gerek kalmadan 1-3 gün içerisinde diyare kendiliğinden
durur. Hekim uygun görüyorsa erişkinlere florlanmış kinolon, çocuklara
TMP-SMZ, 2-3 gün süre ile verilebilir. Semptomatik olarak diphenoxylate
(Lomotil) veya loperamide (Lopermid) preparatlarının kullanılmasının
faydadan çok zararı olabilir.

Toksin megakolon gelişebilir. Profilaktik
olarak seyahate çıkanlar kinolon veya TMP-SMZ önerenler olmuştur. Bu
antibiyotiklerin diyare insidansını düşürdüğü saptanmıştır, ancak uzun
vadede dirençli E.coli suşlarının gelişmesi söz konusu olduğundan bu
uygulamadan vazgeçilmesi doğru olur.alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 703
favori
like
share