Aylık folikül olgunlaşması, hipotalamus ve hipofizden gelen sinyallerce kontrol edilen, karmaşık ve düzenli bir süreçtir; bu olay, ovariumun gerekli folikül olgunlaşması ve steroid biosenteziyle sinyallere cevap vermesine bağlıdır.

Primordial germ hücreleri, gebeliğin 5. haftasına kadar, yolk kesesi endoderminden oluşur ve jenital çıkıntıya taşınır. intrauterin yaşam boyunca süregelen mitosis ve meiosis, gebeliğin 20. haftasında toplam germ hücreleri sayısının 6-7 milyona ulaşmasını sağlar. Folikül atrezisi nedeniyle bu maksimum sayı, doğumdaki 1-2 milyona indirgenir. Pübertede, reprodüktif sikluslara katılacak yaklaşık 300, 000 germ hücresi kalmıştır.
Her halkayı A'dan D'ye bir harf tanımlar. Karbon atomları gösterilen sıralamayla numaralanmıştır.

Folikül gelişimi ve steroidogeneze katkılı ovarium elemanları, granulosa hücreleri, teka hücreleri, makrofajlar ve ovarium folikülleridir. Estrojen sentezleyen, FSH'ya duyarlı granulosa hücreleri, oositle ilgilidir ve çevredeki stromadan bazal laminayla ayrılır. Androjen yapımında işlevli teka interstisyel hücreleri, ovariumun gevşek stroma bağ dokusunda bulunur.

Ovariumun interstisyel (interfoliküler) yapısındaki lökositlerin, interlökin-1 ve tümör nekrozu faktörünü kapsayan düzenleyici sitokinleri, büyüme faktörüalfa ve büyüme faktörübeta'yı değişime uğratarak ovarium fonksiyonunu kontrol eden bazal fibroblast büyüme faktörü gibi büyüme faktörlerini salgıladığı sanılmaktadır.
alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 474
favori
like
share