Arginin vasopressin veya antidiüretik hormon (ADH) olarak da bilinen vasopressin, insanlarda sıvı hacmi ve ozmolalitenin düzenlenmesinden sorumlu başlıca hormondur. Vasopressin, böbrekten su diürezini düzenler ve kanda ozmotik basınç yükselmesine ve hidrostatik basıncın düşüşüne cevap verir. Su yüklemesi, ADH salgısını azaltır ve plazma ozmolalitesi, ADH salgısını hızla artırır.ADH'nın bir ön hipotalamik ozmoreseptör nöron sistemince düzenlenmesi olasıdır. Arka hipofizdeki, ADH sentezi ve salgılanmasıyla ilgili sistemdeki bir bozukluk aşırı su kaybına (ör., diabetes insipidus) veya aşırı su tutulmasına (ör., düzensiz ADH salgılanması sendromu) yol açabilir.

Oksitosin, özellikle doğum eylemi ve emzirmeyle ilgilidir; doğum eylemini başlattığı sanılmasa da, eylemin ileri evresindeki miyometrium kasılmalarının uyarıcısı olduğu bilinir. Gebelerde, estrojen, miyometrial oksitosin reseptörlerinin sayısının artışını uyarır ve bu reseptörlerin sayısı, gebeliğin sonunda en yüksek düzyine ulaşır. Oksitosin düzeyleri, eylemin ikinci evresinde, fetus uterustan çıkarken yükselir. Ayrıca, oksitosin, plasentanın doğumundan sonra, hemostazın sağlanmasında önemlidir. Oksitosin doğum eylemini başlatmada ve şiddetli obstetrik kanamaların durdurulmasında kullanılır.
Oksitosin, karmaşık bir nörojen refleks kavsine bağlı olan süt akımında önemli rol oynar. Bu süreç, meme başındaki sinir uçlarını uyaran emmeyle başlar. Bu uyarı, medulla spinalis üzerinden orta beyin ve hipotalamusa ulaşarak nörohipofizden oksitosinin açığa çıkmasını stimüle eder. Oksitosin, meme bezinin miyoepitelyal hücrelerinin kasılmasına ve süt akışına neden olur. Ağrı veya korku, bu nörojen refleks kavsinin blokajına yol açarak süt akışını engelleyebilir. Bazı kadınlarda, bebeğin ağlaması, oksitosin salgısı ve sütün akması için yeteri uyarıdır.


Hormon Salgısının Kontrolü


Oksitosin ve vasopressinin arka hipofizden açığa çıkışı, başlıca kolinerjik ve noradrenerjik nörotransmitörler ve opioid peptidlerin etkisindedir. Asetilkolin uyarısı, iki hormonu, nikotinik kolinerjik reseptörler aracılığıyla salgılatır. Tütün içimi ve nikotin kullanımı, vasopressin salgısını ve buna bağımlı antidiürezi uyarır. Noradrenerjik lifler de oksitosin ve vasopressinin açığa çıkışını etkiler. Alfa adrenerjik nöronlar, salgıyı uyarırken beta adrenerjik nöronlar bastırır. Çeşitli opioid peptidler, oksitosin ve vasopressin salgısını pozitif veya negatif yönde değiştirir. Bu kapsamda etkili diğer faktörler, oksitosin reseptörlerini fazlalaştırarak oksitosine duyarlığı artıran estrojen, oksitosin ve vasopressini uyaran TRH ve vasopressin salgısının kontrolunda önemli rol oynayan angiotensin 2'dir.
alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 879
favori
like
share