Kilis ilinin batı bölümü sularını Afrin çayı ve kolları aracılığıyla Amik ovası akarsu havzasına ve oradan da Asi nehri vasıtasıyla Akdeniz’e gönderirler. Doğu bölümü ise yöre ölçüsünde önemli sayılabilecek iki küçük akarsu ile Halep güneyindeki Müftü gölü kapalı havzasına boşaltır.

Havza genişliği ve geçirdiği su miktarı bakımından sahanın en önemli akarsuyu olan Afrin çayı, Gaziantep platosu batısındaki Külecik dağından doğarak güneye doğru akar. Daha sonra batıdan Kartal dağından doğan Bakırcan deresi, doğudan da Sof dağından kaynağını alan Karadereye karışarak Karaafrin adını alır. Böylece sınırlarımız içinde yaklaşık 70 Km. uzunluğuna erişmiş olur. Sınırı terk ettikten sonra en önemli kolu olan Sabun suyunu alır.

Afrin çayından sonra 276 Km.lik kabul havzasıyla sahanın ikinci akarsuyu olan sabun suyu da Gaziantep platosunun batısındaki çatatepe’den kaynaklanır ve kuzey – gü-ney yönünde akar. Daha sonra Afrin çayına kadar ulaşan sırtlar, dereler kuşağını derince yararak bir boğaz oluşturur. Bu boğazdan sonra az derin yatağına akarak Suriye sınırına ulaşan ve yaklaşık 50 Km. lik uzunluğu tamamlayan sabun suyu sınırın hemen ötesindeki Afrin çayına karışır.

Afrin çayı doğusundaki bazalt platosu ve Kilis ovası ise sularını Balık ve Sinnep suları ile halep güneyindeki Müftü gölü kapalı havzasına gönderir.Sinnep suyu ise bazalt platosunun Kilis ovası kuzeyindeki güney bölümünden doğar. Platoyu Batı – Doğu yönünde parçalayan ve kaynaklarla beslenen üç kolun birleşmesi ile güneye yönelir, ve Kilis ovasının doğu sınırını oluşturarak sınırlarımızı terk eder.

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 797
favori
like
share