doğruluk sözleri - kötü dost sözleri - çok özel dostluk sözleri
* Uzuvları kesmek,dostluğu kesmekten daha kolaydır.
Hz.Ömer (R.A.)
* Bir çok kimseye dostluk gösterdim,onlardan bir dostluk görmedim.Yine de dostluktan vazgeçmedim.
Hz.Ali (R.A.)
* Dostlukta açılan gedik,söz ile kapanmayacak olursa;onu altın ve gümüş < kerpici ve sıvasıyla > tamire çalış.
Muaviye (R.A.)
* Şerli kişilerle dostluk,denize açılmak gibidir.
Hz.Ali (R.A.)
* Dostlarını terk eden terkedilir.
Muğire bin Şûbe (Rah.A.)
* Dosta ihsanda bulunmak,sevgiyi arttırır.
Hz.Ali (R.A.)
* Düşmanlarınla düşüp kalkan dosttan vazgeç.
Şeyh Sâdi ŞÎRAZÎ (K.S.)
* Dostun,düşkünlük zamanında yakınlık gösterendir.
Hz.Ali (R.A.)
* Gerçek dost,arkadaşının kusurunu görünce onu uyarır.Fakat bu kusurları başkalarına açıklamaz.
İmam ŞÂFÎÎ (Rah.A.)
* Ayıpsız dost arayan,dostsuz kalır.
Hz.Mevlânâ Celâleddini Rumî (K.S.)
* Dost kötü günde belli olur.İyi günlerde ise yüzlercesi bulunur.
Feridûddin ATTAR (K.S.)
* Fırsatını bulsa ipini çeker, En iyi dosttan sakın kendini.
SÛMMÂNÎ (K.S.)
* Şu illerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun gülü yaralar beni.
Pir Sultan ABDAL
* Eskidikçe artar dostun kıymeti, Hiç bir zaman eski dost düşman olmaz.
Mendûmi
* İyi günde yâran ahbap çok olur, Dar günde dost bulunmaz nedendir.
Karacaoğlan
* Dost kazanmak için cömert ol,bil ki,hasisin dostu yoktur.
A.Fuat BAŞGİL
* Düşmanınızın düşmanı olmayan,dostumuz olmaz.
Cenab ŞEHABEDDİN
* İyi bir dost insana kardeşinden,hatta icabında ana ve babasından daha yakın ve daha faydalı olabilir.
H.Cemalettin İNANIR
* İnsanlara yardım edebilecek bir servet ve gücü olmayanların dostu olmaz.Dostlar da arılar gibi bal veren çiçekleri severler.
Cemil Sena ONGUN
* İnsan dostuna hediye verince kalbinden de bir parça verir.Fakat kalbi küçülmez,bilakis büyür.
Iso KELLER
* Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz,eleştirin.Basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz,onu övün.
TEOFRASTUS
* İyi olduğu gibi kötü günlerimizi de bizimle paylaşacak bir dost bulabilmek,nadir bir talihtir.
EURİPİDES
* Dostumla beraber olduğum zaman yalnız değilim,o dakikadan itibaren iki kişi de değilim.
PİSAGOR
* Dostu severim ama,düşman da işe yarar.Dost gücümü gösterir,düşman da görevimi.
Friedrich von SCHILLER
* Dost elbiseye benzer.Onu yıpratmadan terk etmelidir,yoksa o sizi terkeder.
Jules BERNARD
* Dostların sıkıntıda iken,onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.
CHILON
* Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle,başkalarının yanında ise onu öv.
ARİSTO
* Dertlerini dökecek dostu olmayanlar,kendi yüreklerini kemiren yamyamlardır.
BACON
* Dostluk yolu üzerinde ot bitmesine müsade etmeyin.
Mm GEOFFRIN
* Dostluk,iki vücutta yaşayan bir ruh,iki ruhta yaşayan bir vücuttur.
ARİSTO
* Kendinizden aşağı kimselerden dost edinmeyin,alçalırsınız.
CONFUCIUS
* Gerçek dostu olmamak,yalnızlığın en kötüsüdür.
BACON
* Dost yarası,yaraların en derinidir.
Williame SHAKESPEARE
* Hiç bir insan başlı başına bir bütün değildir.Onu bütünleyen dostlarıdır.
Harry EMERSON
* İlk tanıştığınla hemen el sıkıp dost olma.
Williame SHAKESPEARE
* Gerçek dost,felaket anında belli olur.
ÇİÇERON
* Dost kazanmanın tek yolu dost olabilmektir.
R.Waldo EMERSON
* İnsanların en büyük dostu zorluklardır.Çünkü onları karşılaştıkları bu zorluklar güçlendirir.
GASSON

A T A S Ö Z L E R İ :
* İyilerle dost ol,kötülerden emin olursun.
* Dost içten ağlar,dıştan güler,düşman ise dıştan ağlar,içten güler.
* Kötü huylu dosttan,mert huylu düşman iyidir.
* Kazanırsan dost kazan,düşmanını anan da doğurur.
* Sen dost kazan,düşman ocağın başından da çıkar.
* Seyrek git sen dostuna,kalksın ayak üstüne.
* Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.
* Ararsan dost ara,düşman ayağının dibindedir.
* Dostun bin ise azdır,dostunun bir ise çoktur.
* Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
* Her yüze güleni dost sanma.
* Dostu methedecek isen,yerecek yerini ko.
* Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.
* Kara gün dostu az olur.
* Fakir dost,çabuk unutulur.
* Boğazı büyük olanın dostu olmaz.
* Dost ile ye,iç,alışveriş etme.
* Bir dost ancak kırk yılda kazanılır.
* Eski dost,kara gün bineği.
* Dostun attığı taş,baş yarmaz.
* Karga ile dost olanın yeri çöplüktür.
* Ananın dostu damat,babanın dostu evlad.
* Dost yüzünden,düşman gözünden bellidir.
* Dost,kara günde belli olur.
* Dost,alışverişte belli olur.
* Dost,acı söyler fakat doğru söyler.
* Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz.Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar,diken ve çalılıklarla kaplanır.
* Herkese dost olanın dostu olmaz

D O Ğ R U L U K

* Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile,ondan ayrılma.
Hz.Ömer (R.A.)
* Cevap vermede acele eden,doğru cevap vermede geri kalır.
Hz.Ali (R.A.)
* Kuvvet merhametle,necat doğrulukla beraberdir.
Hz.Ömer (R.A.)
* Sadakâtın mükâfata ihtiyacı yoktur.Zira sadakâtın mükâfatı,hakikat ve mahiyetine dahildir.
Hz.Ali (R.A.)
* İki söz vardır ki,pek doğrudu:Haris mahrumdur,hased sahibi mağmum (gamlı) dur.
Mâlik bin Enes (Rah.A.)
* Özü doğru olanın sözü de doğru olur.
Hz.Ali (R.A.)
* İstemez doğru giden,menzil-i maksûda delil (kılavuz).
İzzet Molla (K.S.)
* Her kim,dünya da uğradığı cezâ ile doğru yola gelmezse,âhiret azâbına uğrar.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Önce doğru bilmek gerekir,doğru bilinirse,yanlış da bilinir,ama önce yanlış bilinirse,doğruya ulaşılamaz.
Fârâbî
* Ben,doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Yunus EMRE (K.S.)
* Minâre nasıl rüzgâr estiğinde boynunu eğmezse,doğru yolda olan kişi de baş eğmez,dik yürür.
Ârifi Ahmed Paşa
* Doğru söylenip zincire düşmek,yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* İnsana sadakât yaraşır,görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların,Hz.Allah.
Diyarbakırlı Said PAŞA
* Doğru söyleyene delidir,derler. Kimi deli,kimi velidir,derler.
Sümmanî
* Ben,doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Korkma düşmanından ki,ateş olsa yandırmaz seni, Müstekîm ol,Hazreti Allah utandırmaz seni.
Said PAŞA
* İyi düşün,iyi hisset,yanılıp aldanma,Ne varsa doğrudadır,doğruluk şaşar sanma.
Cevdet PAŞA
* Budur benim hayatta beğendiğim meslek, Sözüm odun gibi olsun,doğru olsun tek.
Mehmed Akif ERSOY
* Doğruluk,yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır,hangi şeyin üstüne konsa,onu keser.
Dr.Münir DERMAN
* İşinde ve sözünde doğruluktan ayrılma.Hak doğruların yardımcısıdır.
A.Fuad BAŞGİL
* Birisi size derse,o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın.
George BERKELEY
* Dinlerseniz,size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu,unutmazsınız.
Thomas HUGHAS
* Doğruyu bilmek,onu sevmek ve ona göre davranmak olsaydı,bu dünya bir cennet olurdu.
H.Nevman
* Durup dururken darılmak,yersiz konuşmak,tanımadan güvenmek doğru değildir.
Madame ROLAND
* İnsanların doğruluğu,yaptıkları işle değil,davranışlarıyla ölçülür.
Junius
* Yanlış yola sapan kimse,başkalarına en iyi yolu gösterebilir.
Ch.Lehmann
* Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur.
Friedrich von SCHİLLER
* Doğru ırmak,eğri yataklar içinde akar.
Sir Rabindranatch TAGORE
* Doğruya hiddetlenmek hak değildir.
EFLÂTUN
* Doğrular,her türlü şartlar altında meyve verir.
Friedrich von SCHİLLER

H İ K M E T L E R :
* Doğruluk,insanı daima baş tacı yapar.Çünkü,elif harfi bütün harflerin başında gelir.
* Doğruya aç görmedim ben,eğriyi tok, Eğri yay elde kalır,menzili alır doğru ok.
* Doğruluktan ayrılmayan kimse,murad ve merâmına mutlaka erişir!..
* Kendini doğrultmayan,gayrini doğrultamaz.
* Doğru söz ve helal lokma,anahtarın dişleri gibidir.
* Gerçek yolunda yürümeyenler,daima yarı yolda kalırlar.
* Doğruluk,en büyük kuvvettir.Hileyi her zaman yener.
* Doğruluk,sonsuzluğun güneşidir.Nasıl olsa doğar.

A T A S Ö Z L E R İ :
* Doğru her daim yüce,yalan her dâim cücedir.
* Doğru gidenin başı,duvara çarpmaz.
* Doğru söyleyen,kardeşine bile yaranamamış.
* Sen doğru ol,eğri belâsını bulur.
* Bir emin,iki yeminden evlâ.
* Haberin doğrusunu oğlandan al.
* Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
* Doğru söyleyene ölüm yoktur.
* Her doğruyu söylemek iyi değildir.
* Er doğruya,hak doğruya.
* Mert kişi;güler yüzlü,tok ve doğru sözlüdür.
* Özünde,sözünde doğru olanların alını açık,yüzü ak olur.
* Doğruluk,hak kapısıdır.
* Yolda doğru gidene,kimse dokunmaz.
* Doğru sarsılır ama yıkılmaz.
* Eğri bacanın dumanı,doğru çıkmaz.
* Doğrunun yardımcısı Allah'tır.
* Doğru yolda düşen,tez kalkar.
* Eğride tok,doğruda aç yoktur.
* Yolundan giden yorulmaz.
* Doğru yolda yürüyen kimsenin hali,Arslan yürüyüşünden daha heybetlidir.
Arap Özdeyişi
* Dik duruyorsanız,gölgenizin kambur olmasına aldırmayın.
Japon Özdeyişi

Doğru söz,yemin istemez.

A T A S Ö Z L E R İ :
* Düşmanını sen kendinden kuvvetli gör,zayıf çıkarsa bahtına.
* Adâvetin sonu nedâmettir.
* Irz düşmanı onmaz.
* Sebepsiz düşman peydâ eden,ya ahmaktır,ya geveze.
* Düşmanı hariçte arama,ayağın dibindedir.
* Dostuna güvenip düşmanına saldırma.
* Düşmana sahip çıkan,düşman sayılır.
* Düşman dilimizin altındadır.
* Kimseyi kendine düşman etme.
* Bu lafı iyi sakla,düşmanını iyi lafla hakla.
* Düşmansız adam olmaz.
* Düşmanın hakir de olsa sakın emin olma.
* Düşman karınca ise,sen fil san.
* Din olan yerde kin olmaz.
* Gün geçer,kin geçmez.
* Düşmanından kötü dille bahsetme,fakat onun hakkında istediğin kadar kötü düşün.
Latin Atasözü
* Mert düşman,kötü huylu dosttan iyidir.
Bir kimseyi komşusu, akrabası ve arkadaşı methedecek olursa onun iyiliğinden şüphe etmeyiniz.
Hz. Ömer (R.A.)
* İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşılık iyilik yapandır.
Hz. Ali (R.A.)
* Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.
Hz. Ömer (R.A.)
* Sakın, adamın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur., kötülerin de kötülüğe eğilimini artırır.
Hz. Ali (R.A.)
* İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.
Ebû Bekr-i Ferrâ (Rah.A.)
* İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.
Hz. Ali (R.A.)
* İyilik, günâha karşı bir şefâatçı gibidir.
İmam Muhammed (Rah.A.)
* Hür kimse, ihsan ile köle yapılabilir.
Hz. Ali (R.A.)
* Dünya da iyi insan tükenmez.
Ş.Ahmed İbşihi (K.S.)
* Kul, hayatı için servetini, âhireti için de dinini koruduğu müddetçe, hayır ve iyilikten ayrılmamış olur.
Süfyân-ı Sevrî (K.S.)
* Gönlü aydın bir kişiye râm olmak, padişahların başlarına taç olmaktan iyidir.
MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)
* İyiliğin ne olduğunu bilmeyen insan olabilir, fakat fenâlığı tanımayan insan olamaz.
Hüsrev Dehlevî (K.S.)
* İnsanoğlu iyilik ile, yırtıcı hayvanlar tuzak ile avlanır.
Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ (K.S.)
* Nimet günlerinde bir kimseye iyilik edersen, o da mihnet günlerinde sana yardıma koşar.
Feridüddîn ATTAR (K.S.)
* Yine ben bir öğüt aldım pîrimden, İyilik ettiğinden sakın kendini.
KÖROĞLU
* İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma.
Feridüddîn ATTAR (K.S.)
* İhsan ( iyilik ve ikram ) insan oğlunun tuzağıdır.
Osman GAZİ
* Sen iyilik et de o zâyi olmaz, Darılıp da başa kakıcı olma.
BÂKİ
* Kendi iyiliğini, kötülüğünü kendinden sor. Seni kendinden başka kim iyi tanıyabilir.
Şirazlı Hâfız
* Deryâya bıraksan iyilik zây olmaz.
Baba Süleyman
* İyilerden kemlik gelmez, sevdiğim.
KÂTÎBÎ
* Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik ibâdettir, kötülükle mahsuplaşmaz.
Ali Fuat BAŞGİL
* İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes anlar.
Cenab ŞEHABEDDİN
* İyilik, insanlık sanatıdır.
NİZAMÎ
* İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş ve diğeri iyi söz.
KUTADGU BİLİG
* İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarının kendinizde de arayın.
CONFUCIUS
* Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun. Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir.
George WASHINGTON
* Birinden iyilik gören kimse, bu iyiliği hiç unutmamalıdır. Birisine iyilik yapan adam ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.
CHARRON
* Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
EPICTETUS
* Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur.
Pançatantra
* Bir koyun sürüsünün başında bir aslan bulunması, bir arslan sürüsünün başında bir koyunun bulunmasından daha iyidir.
Danile DEFOE
* Bir insan başkalarına ne kadar iyilik edebilirse etsin, Çünkü, bu dünya da yolumuz bir defa geçecektir.
Mm de STAEL
* Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de iyi olup olmadığını kimse araştırmaz.
HERRICK
* Dünya da yapılacak en büyük iyilik; korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır.
BEYDEBA
* İyilik severlik ve güler yüz, insana servetten ve iktidardan çok itibar ve değer sağlar.
FE'NELON
* Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
FONTENELLE
* İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etmesini de bilmelidir.
FE'NELON
* Kahraman ile büyük adamı aynı terâziye koyarsak, bir iyi adam kadar, ağır basmadıklarını görürüz.
Jean de LA BRUYERE
* İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.
Alessandro MANZONI
* İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç bahsetmeyiniz.
Blaise PASCAL
* Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başka durumda kötülük de yapabilirler.
SENANCOUR
* İyi insanlar, kendilerine lüzumundan fazla iltifat edenlerden nefret ederler.
EURIPIDES
* Her türlü kötülüğü yapmağa muktedir iken, bir şey yapmamak işte budur iyilik.
Andre - GIDE
* Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer.
Miguel de CERVANTES
* İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.
Thoreau HEARY
* Ulusların gelenekleri başka başkadır. Fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich HEINE
* Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
ÇİÇERO

alinti

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13386
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 06.09.2011 01:39
* İyilik, insanları bir birine bağlayan altın zincirdir.
J. Wolfgang GOETHE
* İnsan, Allah'a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.
ÇİÇERO
* Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı ?
Honore de BALZAC
* İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.
Guatama BUDA
* Yakışmayacaklara yapılan iyilik, kötülük sayılır.
Ennius OUINTUE
* İyilik isteyen, önce kendi iyi olmalıdır.
J. Wolfgang GOETHE
* Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir.
DİYOJEN
Leyl-i Lal Tarih: 15.06.2011 02:19
H İ K M E T L E R :
* İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.
* İyilik etmesini bilmeyen insanın, bildiği başka şeyden hayır gelmez.
* İyiler diri kalır, isterse bunlar ölüler ülkesine göçmüş olsunlar.
* İyilik eden kimseyi meth ü senâ edersek, o iyiliğin devamını sağlamış oluruz.
* İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefâlet asla eksik olmaz.
* Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsânını isteyen kimse, onun kullarına iyilik etsin.
* Yaptığın iyilikleri yüzleme, sayıp dökme, sonra iptal etmiş olursun.
* Yaptığın iyiliği setre, gördüğün lütfu neşre çalış.
Leyl-i Lal Tarih: 09.06.2011 13:30
“Doğru olan hiçbir şeyden korkmaz; çünkü doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Doğru yoldan ayrılan kötülüğe anahtar, doğru yolda giden kötülüğe kilit olur.”

“Doğru bilen.. Doğru gören .. Doğru giden olunuz… Adınız sanınız doğru olsun!. Aslınız doğrudur çünkü.” Ve ayrıca ekliyor; “Doğrunun yolu engelsiz O’na gider.”

Erol Yurderi
Leyl-i Lal Tarih: 06.06.2011 08:20
A T A S Ö Z L E R İ :
* İyi söylersen; iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin.
* Ehli olmayana edilen iyilik, körün evinde ışık yakmaya benzer.
* İyi ipek kendini kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez.
* İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına.
* İyi ile konuşan, çuvalına un doldurur.
* İyilik bilmeyen adam, adam sayılmaz.
* İyilik eskimez, kötülük unutulmaz.
* İyilik gibi âlemde sermaye olmaz.
* İyilik eden unutmalı, gören yâdetmeli.
* Doğduğun yerden, doyduğun yer iyidir.
* Adamın iyisi, alışverişte belli olur.
* Güzele doyulur, fakat iyiye doyulmaz.
Leyl-i Lal Tarih: 31.05.2011 10:57
Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:
- Yâ Resûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
- “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurdu.

* Müslim, Tirmizî, İbni Mâce
TÜRKOĞLU Tarih: 28.04.2011 19:19
Bak dostum!

Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.
Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.
Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün,
Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.
Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.
Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.
Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.

— İlim bil, irfan bil, söz bil.
— İkram bil, kural bil, doyum bil.
— Usul bil, adap bil, sınır bil.
— Yol bil, yordam bil.
— Hal bil, ahval bil, gönül bil.
— Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.
— Mert ol, yürekli ol.
— Kimsenin umudunu kırma.

Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.

[ Şeyh Edebali ]

Leyl-i Lal Tarih: 28.04.2011 15:07
D Ü Ş M A N L I K ve K İN D A R L I K

* Akrabalar arasındaki düşmanlık,ormandaki ateş gibidir.
Hz.Ebu Bekir (R.A.)
* Fazla küslük düşmanlık kazandırır.
Hz.Ömer (R.A.)
* Düşmanın seni incetecek söz söylediğinde,sen onun hatırını okşayabilecek söz söyleyerek,onu utandırmaya çalış.
Hz.Ali (R.A.)
* Düşmanın kılıcına uğramamak için,ononla dost ol,iyi geçin,dostunla da iyi geçin,yoksa sana inat için gider,düşmanınla dost olur.
Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
* Düşmanın ol kimsedir ki;yoluna şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır.
Hz.Ali (R.A.)
* En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir:Hırs,haset ve kıskançlık.
Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
* Düşmanların en büyüğü,düşmanlığını gizleyendir.
Hz.Ali (R.A.)
* Düşmanlarımız,en büyük ahlak hocalarımızdır.Çünkü kabahatlerimizi yüzümüze vururlar.
Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
* Açık kalp ile konuşan düşman,içinden pazarlıklı dosttan çok iyidir.
Hz.Ali (R.A.)
* Her dokunduğu insanı bıçak gibi yaralayan,yani her vakit sertlikle konuşup söylediğini iyi düşünmeyen insana,herkes düşman olur.Kendisine dost görünenler bile,onun fırsat bekleyen düşmanlarıdır.
Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)
* Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz.Ali (R.A.)
* Kinine yenilip kimsenin evini yıkma,kötülük eden,kötülük bulur.
Nâsr-ı HÜSREV
* İnsanlardan kendini çekmen,sana düşman,herkese yakınlık göstermen ise,dostlar kazandırır.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Gizli düşman gibidir bil ki müdâhin (Dalkavuk ahbap)
Sünbülzâde Vehbi
* Zehir balla,sevgi de düşmanlıkla beraber gelir.
FİRDEVSÎ
* Düşmanın düşmanı,düşman kaldıkça dosttur, Düşmanın dostu,dost kaldıkça düşmandır.
Saîd-i Nursî
* Birini denediysen,bir defa denemek yeter. Düşmanlık gördüğün dostu yeniden sınama.
Nâsır-ı Hüsrev
* Konarsan güle kon,düşmana konma, Eski düşmanların dost olur sanma.
KULOĞLU
* İki düşmanın birbiri ile barışması,bir dostumuzun bize darılmasından daha zararlıdır.
Cenap ŞEHABEDDİN
* Her yangını söndürmek mümkündür;ateş su ile,zehir panzehir ile,hüzün sabır ile,aşk ayrılık ile söner.Fakat kin ateşi asla sönmez.
BEYDEBA
* Dünya da hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz.
Friedrich NIETZSCHE
* Düşmanlarınızı sevin,çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler.
Benjamin FRANKLİN
* Daima kendi faydasını göz önünde tutmaya çalışan kimse,pek çabuk düşman kazanır.
CONFUCIUS
* Düşmanlarımıza karşı beslediğimiz nefret,onların mutluluğuna,bizimki kadar zarar vermez.
J.Petit SENN
* Düşmanlarınızı daima bağışlayın,hiç bir şey onların bu derece canını sıkmaz.
Oscar WILDE
* Karamsar insan,kendi kendinin en büyük düşmanıdır.
Jerry P.FLEISHMAN
* En büyük düşmanın,kendinden (nefis) başkası değildir.
LONGELLOW
* Yenilmesi gereken ilk düşmanlar,Öfke ile umutsuzluktur.
E.Chartier ALAIN
* Bir düşmanı baştan atmanın en iyi yolu,onunla dost olmaktır.
IV.HENRY
* Dünyada düşmanı olmayan kim var ki ?
Giovanni VERGA
* İyiler asla düşmansız olmazlar.
Alessandro MANZONI

H İ K M E T L E R :
* Düşmanların en tehlikelisi,dost iken düşman olan; Dostların en halisi ise,düşman iken dost olanlardır.
* Yüzüne he rgüleni mahremi esrâr eyleme Varsa düşmanın kînini izhâr eyleme.
* Bize düşman olanlara akıl danışmak,şeytana cennetin yolunu sormağa benzer.
* Aşk gibi kin de insanı aptallaştırır.
Leyl-i Lal Tarih: 28.04.2011 15:04
Rasûlullah şöyle buyurur: "Doğruluk insanı iyiliğe yönelir, hayırlı işlerde cennet'e kılavuzluk eder. Bir kimse, doğruluğu prensip edinirse sıddîk olur. Yalancılık da insanı kötülüğe ve fücura sürükler. Kötülük de çehennem'e götürür. Bir kimse yalancılığı prensip edinirse Allah'ın divanında kezzab (yalancı) defterine yazılır." (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 146)
Leyl-i Lal Tarih: 28.04.2011 15:02
H İ K M E T L E R :
* Seni methedenlere aldanma,Senin yanlışlık ve isâbetsiz hareketlerini sana söyleyenler,senin hakiki dostlarındır.Görüyorsun ki,acı ilaçlar,insanı tedavi ediyorlar.
* Düşmanlarını aradığın gibi,dostlarını da ara bul. Aramadan bulunan dostlar,pek işe yaramaz.
* İnsanlara,ateşe dost olduğun gibi dost ol.Ateşten faydalan fakat seni yakmasından sakın.
* Eski dostunu yâd eyleme,bir gün olur buluşursun, Nimet yediğin kapıya hıyânet eyleme,bir gün olur sürünürsün.
* Dostların ille de çoğalsın diye çırpınma.Onları bir gün ihmal etmeye kalkarsan çabucak düşman olurlar.
* Dostlar kavun gibidir,iyisini bulmak için yüz tanesini elden geçirmek lazımdır.
* Eski dostlarla dostluğu muhafaza etme,yeni dost kazanmaktan iyidir.
* Dili ile kalbi bir olmayanlar,dost sahibi olamazlar.
* Dostunun gizli taraflarını satman hiyânet sayılır.
* Dostu olmayan kimse,hayatı yarım yaşar.
* Dostu olmayan adam,sağı olmayan sola benzer.
* Her şeyin yenisi,dostun eskisi makbuldür.
* Garip,hiç dostu olmayan kimsedir.