BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ES SELAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAHI VE BERAKATUHU VE MEGFIRATUH!!!
Rabbim azze ve celle bizleri bu dos dogru yolundan asla ayirmasin, ve ayaklarmizi siratil müstakimde sabit kilsin, amin ya rabbi


ALLAH'IN YOLU, DOĞRU YOLDUR.

(Ey Rasulüm) Yahudiler ve Hristiyanlar hiç bir zaman, senden Razı olmazlar! Taki sen, onların milletine (dinine) tâbi oluncaya kadar.
Toplu mana:
Ey Rasulüm Yahudiler ve hristiyanlar, sen onların dinine tâbi olmadıkca senden asla razı olmazlar.
Deki: sen onlara, "Allah yolu doğru olan yoldur".eğer onlana heveslerine uyarsan sana gelen ilimden sonra, artık Allah 'tan sana ne bir dost ne de yardımcı var.
Toplu mana:
Sana gelen bunca ilimden sonra, eğer onların heveslerine uyarsan! Artık Allah, sana ne dost, nede yardımcı olur. Allahın yolu doğru olan yoldur.

Konuyla alakalı mesâ'iller:

1. Allah Rasulünün, Yahudi ve Hristiyanlara tabi olması düşünülmediği halde, bir ihzar ve hitap vardır. Aslında bu hitap, Rasulün sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere gelen bir uyandır. Yahudi ve hristiyanlar, biz onların dinine kültürüne tabi olmadıkça, bizden asla hoşnut olmazlar.

2. Onların razı olması, ya onların dinine kültürüne girmekle, veyahut, kendi dinimizden taviz vermekle mümkün.

3. Allah'ü teâlâ nm bizleri ihzar etmesi, bu müşkülatın vuku bulacağının delilidir. Demekkİ bu müşkülat, kıyamete kadar devam edecektir.
4. Yahudiler ifratta, hristiyanlar ise, tefritte misal gösterilmişlerdir. Yahudiler peygamberlerini öldürmek, onlara düşmanlık etmeieriylr misaldir. Hristiyanlar da onları ilah edecek derecede aşırı sevmekle ve emr olundukları ibadetleri fazlasıyla yaparak sapıtmakla gündeme gelmişlerdir.

Bu ayeti kerime, peygamberleri hak ettikleri konuma oturtma noktasında, bizlere dingillik oluşturmaktadır. Nitekim âyeti kerimede, "nitekim biz sizi vasat bir ümmet kıldık" Bakara, 143.vasat bir ümmet olmak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ümmetine has bir özelliktir; bizden önceki ümmetler hep bu noktada, inhiraf etmişlerdir. Yani, ne yahudilerin yaptığı gibi peygamberleri Allah'ın kendilerine verdiği konumdan bertaraf eder onlara düşmanlık ederiz; nede hıristiyanların saygılarından Ötürü onları ilah edinmeleri gibi, saygıda
aşırılığa gideriz. Her şeyden önce peygamber bir kuldur; ancak diğer kullardan ayrıcalığı, İlâhi bir mesaj alması ve dinin anlaşılması hususunda hüküm koyma yetkisine sahip olmasıdır." Biz, her peygamberi ancak Allah'ın izniyle İteât olunması için gönderdik" Nisa, 64.

Yahudiler hristiyanlara nazaran, küfürde daha şiddetlidirler; hristiyanlar ise, ikinci derecededir mülayimlikte ve müsamahakarlıkta bizlere daha yakındırlar.
Bir gün Ömer (ra),elînde yazılı tomarlar ile Rasulün mescidine gelir. Allah Rasulü (s.a.v,) ömere hitaben: "bunlar nedir diye sorar?" Ömer,
"Yahudi ve hristiyan âlimlerinden derlediğim dipnotlar" diyerek cevap verir. Bunun üzerine Allah Rasulü' nün sallallahu aleyhi ve sellem çehresi değişmiş olduğu halde, 'Vallahi eğer Musa a.s. yaşamış olsaydı; bana uymaktan başka çaresi olmazdı."Ahmed ibni Hanbel müsnedî.

Yani bu demek oluyorki, Hz. Musa a.s. bir peygamberken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymak zorunda ise, bizlerinde peygambere sallallahu aleyhi ve sellem uymak noktasında yapacağımız herhangi bir tercih söz konusu olamaz. Yahudiler ve hristiyanlar dinlerini tatbik etmeseler bile, kendilerini dinlerine bağlı hissederler. Yahudiler hiçbir zaman ahde vefa etmemişlerdir; onların bizimle beraber olması bizden korktukları müddetcedir; ve daima hainliklerinden müşkilat isabet eder. Yahudiler dinlerini dâima bağnazlıkla yaşarlar, kendilerini hep mazlum gösterme çabasında olurlar. Bizden korkuyorlarsa, yağ çekiyorlardır. Bizden memnunlarsa taviz almışlardır.
Allah Rasulü, her zaman bizeri onlara benzemekten nehyetmiştir ve şöyle buyurur:

"Ben emredildiğim sürece, onlara ters düşmeye meyletmişimdir. "yine Allah Rasulü: "Yahudilerden on kişi iman etseydi, hepsi iman ederdi" buyuruyor.

Ibn Mesudtan gelen bir rivayette: "Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem otururken şöyle bir cİzgi çizdi.... "bu benim dosdoğru yolumdur" buyurdu. Sonrada sağına soluna çizgiler çizdi ve "sakın bu yollara uymayın! Sizi doğru yoldan ayırır, buyurdu.Müslim, îman.

kur'ânın en uzun suresi olan Bakara suresi, yahudileri, onların inhiraf sebeplerini ve bu yoldaki süreçlerini ele alır; İnhirafla ve sapıklıkta örnek gösterilirler. Ve bu esas üzerinde bu ayetler bizlere, kimler gibi nasıl iman etmemiz hususunda kilit noktaları belirler.

Eğer Onlar iman ederlerse, aynen sizin iman ettiğiniz gibi işte o zaman hidayet üzerindedirler.Yok eğer yüz çevirirlerse (sizin gibi' iman etmekten) ancak şikak (ihtilaf've parçalanma) içinde olurlar.bakara, 173.
Bu âyetin ilk muhatabı sahabelerdir; dolaysıyla mü'minİerin yolundan kastında yine sahabelerin bulunduğu yol olduğu anlaşılmaktadır. Sahabelerin konumlarının ne olduğunu bizlere, kitap ve sünnet belirtmektedir.Onlar islamla şereflenen ilk insanlar ve her an İnmekte
olan vahyin şahitleridir.
Allah Onlar dan, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlar tüm hayatları boyunca, sırf Allah nzası için çalışmışlardır. Bu manada kur'an ı kerim, sahabeyi umumen ve hususen tezkiye etmİşdir.
İman'ın korunması, tahsilinden daha zordur; çünkü, hüccetullah ile herkes amel edecek fakat muhafaza etmek ve korumak daha müşkilath olacaktır, iman ettim sözünün akabinden imtihan gelir. Ashap bunu hayatlarıyla çok güzel isbatlamışlardır.

velhamdulillahi rabbil alemin
vesselamu aleykum ve rahmetullah

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3653
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 21.05.2007 07:50
Allah razı olsun
by_ufuk Tarih: 10.03.2006 02:25
[COLOR=burlywood]Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
Allah (c.c) razı olsun.
HawK Tarih: 31.10.2005 01:14
Allah dogru yoldan ayırmasın bizi Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim arkadaşım
CADIKIZ Tarih: 30.10.2005 19:41
Allah razi olsun bu guzel paylasimin icin
XX_Lord Tarih: 30.10.2005 15:55
wahid kardeşim
şağolasın metnin için

"allahın yolu doğru yoldur"
xewn u hevi Tarih: 30.10.2005 11:39
eyvallah üstad.....zevkle okudum....çok hoşuma gitti....galiba yakında senin yazıları toplayacam...........vallahi...........

Allah'ın yolu doğru yoldur...

ihdine sıratal mustakim......
Halaskar Tarih: 29.10.2005 09:31
Allah yolu doğru olan yoldur

imanımızı korumumazın en doğru ve en kolay yolu Allah(cc)'a koşulsuz teslimiyyet. Bu yolda peygamber efendimiz (sav)'in çizgisinden ayrılmamayı Allah (cc) nasip etsin.

Allah razı olsun kardeşim