İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - İzmir - Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - İaeah - Online Randevu - Online Laboratuvar Sonuçları - Hastane Tarihi

Tarihçesi

İzmir Gurabayı Müslimin Hastanesinden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'neİlimizde faaliyet gösteren ilk hastaneler azınlık hastaneleriydi. Bunlar; Hollanda Hastanesi (1670), Saint Antuan Hastanesi (1710), Rum Gureba Hastanesi ( Saint Haralambo, 1748), Fransız Hastanesi (1749), Ermeni Gureba Hastanesi (1801), Millet–i Museviye Hastanesi (1843), İngiliz Hastanesi (1850), İskoç Hastanesi (1882)dir. 1829 yılında Karataş semtinde kiralanan bir binada sağlık hizmeti veren Askeriye Hastanesi ise yetersiz kalıyordu.


Azınlık hastanelerinde Türk ve Müslüman grup tedavi olmak için yüksek fiyat ödemeleri ve Konsolosluk izni almaları gerekmekteydi. Çözüm bir Türk ve müslüman hastanesi açılması idi. 1848 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’in izni ile yapımına başlanarak 1851 yılında tamamlanan ve hastanemizin temellerini oluşturan bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında “Gurebayı Müslimin Hastanesi” hizmete girdi. İki katlı, 60 yatak kapasiteli, taş ve ahşap bir bina idi. O zamanlar bir tabip, bir cerrah, bir eczacı, bir müdür ve bir katip ile hizmete başlamıştır. 1851 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından “Gurebayı Müslimin Hastanesi Nizamnamesi” hazırlandı. Hastane yönetimi hayırsever kişilerden oluşan bir heyete bırakıldı. İlk idare heyeti; Osmanzade Hacı Hüsnü Paşa Reis (Fahri Nazır), Zeki Bey (Sıhhiye Müfettişi), Hafız Tevfik (Müdür), Mustafa Efendi (Sandık Emini), Tüccar Hacı Ağabeyzade Cemal Efendi (Aza), Cevahirci Hacı Hafız Mehmet (Aza), Saat Tüccarı Ahmet Sait (Aza) idi. Hastanede 17 koğuş (2’si hapishaneye, 4’ü kadınlara 11’i erkeklere ait) mescit, idare odası, ameliyathane, kiler, mutfak, gaslhane, çamaşırhane, iki depo, iki muayene odası, bir karantina odası, eczane, eczane deposu mevcuttu. Bütçesi 1875 yılında 1650 lira idi.

1851 yılında hizmete açılan hastanemizin 1876 yılında ilk Türk Başhekimi Dr.Mustafa Enver’dir. Padişahtan her sene 44 lira 95 kuruş 84 para, hanlardan tartılan meyve, saman kantariyesinden alınan vergiler, bağışlar, hastaneye ait emlak gelirleri, hastane imbikhanesinde üretilen saf su ve gülsuyu satışından elde edilen gelir (ayda 35 lira), kadrolu iki mezarcının ölüleri gömmesi karşılığı belediyeden yılda alınan 350 lira, yemiş çarşısı hamallığından alınan para, Ali Paşa meydan hasılatı, tedavilere karşılık mal sandığından alınan paralar, eczane ve laboratuvar gelirleri hastane gelirlerini oluşturmaktaydı. Yatak sayısı zamanla artan hastanenin, savaş yıllarında yatak sayısı 250’den 80’e indirilmiş, memur, doktor ve hizmetli kadroları daraltılmıştır. 1920 yılında hastanenin bir kısmı 15 doktorun görev aldığı “Amerikan Kızılhaç Hastanesi” olarak görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923) İzmir Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yardımıyla hastaneye ilk rontgen makinası alınmış, 1926 yılında bir dispanser yaptırılmış, 1931 yılında iki katlı ek dahiliye binası yaptırılmıştır.1932 yılında yatak kapasitesi 300 çıkartıldı. 1851 yılında “Gurebayı Müslimin Hastanesi” ismi ile bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında hizmete giren hastanemizin ismi önce “İzmir Memleket Hastanesi” sonra “İzmir Devlet Hastanesi” olarak değiştirildikten sonra 1982 yılında şu anki yeri ve binasıyla “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmetine devam etmektedir. Hastanemiz bugün yaklaşık 900 doktor ve 1100 yatağı ile bölgenin önde gelen kuruluşu olarak hizmetine devam etmektedir

Başhekimlik

Başhekim Prof. Dr. Galip AKHAN
Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Tayfun GÖKTOĞAN
Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mesut ÖZOĞUL
Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Cihan ASLAN
Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Murat ZUNGUR
Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ömer ÖZÇELİK
Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yasin PEKER
Başhekim Yardımcısı Dt. Bahattin TATLI
Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Fatma Nur AKTAŞ
Başhekim Yardımcısı Dr. Gülay YÜCEBİLGİN
Başhekim Yardımcısı Dr. Eşref OKUNAKOL
Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Recep Gür USTAOĞLUMüdür ve Müdür Yardımcıları

Müdür Numan YILDIZ
Müdür Yardımcısı Sümer KARANTİNACI
Müdür Yardımcısı Hatice GÜVENDİ
Müdür Yardımcısı Özlem TURAN
Müdür Yardımcısı Bircan ERMAN
Müdür Yardımcısı Ahmet KUZ
Müdür Yardımcısı Özkan ÖZBEK
Müdür Yardımcısı Turgay GÜLER
Müdür Yardımcısı Ayşe YÜKSEL
Müdür Yardımcısı Gül BERBEROĞLU
Müdür Yardımcısı (Alsancak SP) Fikri BOSTANBAŞ

Başhemşirelik

Başhemşire Özlem KARADAĞ
Başhemşire Yardımcısı Serap KAHRAMAN
Başhemşire Yardımcısı Hatice ALPER
Başhemşire Yardımcısı Gülderen KİNİR
Başhemşire Yardımcısı Arzu YÜCEL
Başhemşire Yardımcısı Figen AGUŞ
Klinikler

.:: ACİL TIP KLİNİĞİ
.:: AİLE PLANLAMASI
.:: ANESTEZİ 1
.:: ANESTEZİ 2
.:: BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM
.:: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
.:: DAHİLİYE (HEMATOLOJİ)
.:: DAHİLİYE (ROMATOLOJİ)
.:: DERMATOLOJİ-1
.:: DERMATOLOJİ-2
.:: DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ
.:: ENDOKRİN
.:: ENFEKSİYON HASTALIKLARI
.:: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1
.:: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 2
.:: GASTROENTEROLOJİ
.:: GENEL CERRAHİ 1
.:: GENEL CERRAHİ 2
.:: GENEL CERRAHİ 3
.:: GENEL CERRAHİ 4
.:: GÖZ HASTALIKLARI 1
.:: GÖZ HASTALIKLARI 2
.:: İÇ HASTALIKLARI 1
.:: İÇ HASTALIKLARI 2
.:: İÇ HASTALIKLARI 3
.:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
.:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
.:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
.:: KALP-DAMAR CERRAHİSİ
.:: KARDİYOLOJİ 1
.:: KARDİYOLOJİ 2
.:: K.B.B. HASTALIKLARI 1
.:: K.B.B. HASTALIKLARI 2
.:: K.B.B. HASTALIKLARI 3
.:: NEFROLOJİ
.:: NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM
.:: NÖROLOJİ 1
.:: NÖROLOJİ 2
.:: NÖROLOJİ 3
.:: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
.:: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
.:: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 1
.:: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 2
.:: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
.:: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
.:: ÜROLOJİ 1
.:: ÜROLOJİ 2

Laboratuvarlar

.:: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LAB. 1
.:: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LAB. 2
.:: EKG
.:: KAN BANKASI
.:: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
.:: ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI LAB.
.:: TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI 1
.:: TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI 2

Radyoloji

.:: NÜKLEER TIP
.:: RADYODİAGNOSTİK 1
.:: RADYODİAGNOSTİK 2

Semt Poliklinikleri

ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ
Adres: 1374 Sokak No:2 K:1 İsmet Kaptan Mah. Montrö- Alsancak / İZMİR

Telefon: 0(232) - 484 12 30
Fax: 0(232) - 489 11 70


BASINSİTESİ SEMT POLİKLİNİĞİ
İletişim Bilgileri
Adres: Piri Reis Mah. 250 Sokak No:2 Basınsitesi / İZMİR

Telefon: 0232 - 2325007
Fax: 0232 - 2440405


BUCA AĞIZ DİŞ MERKEZİ
Adres: Özmen Cad. No:37 Kozağaç Mah. Buca / İZMİR

Telefon: 0232 - 4401754
Fax: 0232 - 4206262 ( Sağlık Ocağı )ÇİMENTAŞ SEMT POLİKLİNİĞİ
Adres: Karanfil Mah. 1111 Sokak No:10 Evka-1 / İZMİR

Telefon: 0232 - 420 55 55
Fax: 0232 - 420 05 55SÜLEYMAN TAŞTEKİN SEMT POLİKLİNİĞİ
Adres: E.Paşa Cad. No:268 K:1 Atilla Mah. Eşrefpaşa / İZMİR

Telefon: 0232 - 261 86 86
Telefon: 0232 - 261 85 85TÜLAY AKTAŞ SEMT POLİKLİNİĞİ
Adres: Ilıca Mah. Güvendik Sokak No:4 D:3 Narlıdere / İZMİR

Telefon: 0232 - 2385355
Fax: 0232 - 2388293


HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMLERİ

Hekim Çalışma Takimine Bu Linkten UlaşabilirsinizOnline Laboratuvar Sonuçları

SMS ile ANINDA RANDEVU
Değerli Hastalarımız; SMS ile Randevu alabilmek için öncelikle muayene olmak istediğiniz polikliniğin "Poliklinik Adı"nı ve T.C. Kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri edindikten sonra Turkcell veya Avea cep telefonunuz mesaj bölümüne sırasıyla { Hastane Kodu = 3535 } {11 Haneli T.C. Kimlik Numaranızı } {Randevu almak istediğiniz bölümün adını; aşağıdaki listeden,Tamamı büyük harf ve Türkçe karakter kullanmadan} aralarında birer boşluk bırakarak yazın ve 3443\'e gönderin.
Örnek
3535 12345678901 DERMATOLOJI (Diğer polikliniklerin isimlerinin doğru yazılımları için aşağıdaki listeye bakınız)

DAHILIYE GASTROENTEROLOJI
DIS FIZIK TEDAVI
KARDIYOLOJI GENEL CERRAHI
ENFEKSIYON KALP DAMAR CER
NOROLOJI KADIN DOGUM
PSKIYATRI PLASTIK CERRAHI
DERMATOLOJI ORTOPEDI
UROLOJI KBB
COCUK POLIKLINIGISms Randevu


Amatem

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13326
favori
like
share