AHİ ELVAN CAMİİAnkara Atpazarı ile Samanpazarı ile Koyunpazarı Sokağı’nın başında bulunmaktadır. Ahi Elvan Mehmet Bey (1331-1389) tarafından 1382 yılında yaptırılmıştır. Minber üzerindeki onarım yazıtlarında ise; Mehmet bey’in ismi geçmemektedir. Ahi Elvan Mehmet bey’in 1386 yılında dikkate alınırsa caminin de 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaptırıldığı sanılmaktadır.

Mimarisi

Selçuklu dönemine ait ahşap direkli cami örneklerinden birisidir. Yapıya üç kademeli bir merdivenle çıkılmaktadır. Tam dikdörtgen olmayan ibadet mekânı üç sıra halinde dörderli ahşap sütunla dört sahna ayrılmıştır. Taş temeller üzerine tuğla ve kerpiç duvarlarında ikişer sıra halinde altı, mihrap duvarında da yine iki sıra halinde dört penceresi bulunmaktadır.
Ahşap sütunların üzerlerine yöredeki Bizans ve Roma yapılarından toplanan Dor ve Korinth üslubunda sütun başlıkları yerleştirilmiştir. Bunların taşıdığı üst örtü çatı olup, kiremit örtülüdür.
Camiye doğu yönündeki kapıdan girilir. Giriş kapısı taş örgü ve bezemelerle süslenmiştir. Aynı şekilde alçı mihrap ve minber Selçuklu süsleme sanatının örnekleri ile bezelidir. Minberi Harputlu Mehmet Bin Beyazıt kündekâri üslubunda yaptırmıştır. Minberin yan yüzlerinde çokgen ve yıldızlardan oluşan bir bezeme bulunmaktadır.
Pencere ve dolap kapakları da oyma tekniğinde yapılmış Selçuklu bezemesini yansıtmaktadır. 1967 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan onarımı sırasında bu pencere kapakları yerlerinden sökülmüştür. Fakat Y.Mimar Yılmaz Önge tarafından, XIV. Yüzyıl Selçuklu devrinin en güzel örneklerini oluşturan bu dolap ve pencere kapakları, İstanbul’daki Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ne gönderilmiştir.[1] Bu kapaklar Hacı Elvan Mehmet Bin Elhaç Nizamettin tarafından yaptırılmıştır. Burada Anadolu Selçuklularının geliştirip yaygınlaştırdığı oyma tekniği ile kündekâri tekniği uygulanmıştır.

Caminin minaresi kuzeybatı duvarındadır. Kare biçimli taş kaide üzerine tuğladan silindirik gövdeli olup, tek şerefelidir.

Kocatepe Camii Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan cami.


Ahi Elvan Camii Resimleri
Kocatepe CamiiKocatepe Camii için ilk önce Mimar Vedat Dalokay'ın hazırladığı proje kabul edilmiş ve bu projeye göre caminin temeli atılmış fakat daha sonra bu projeden vazgeçilmiştir.

1967 yılında Hüsrev Tayla ve Fatin Uluengin'in çizdiği projeye göre temeli atılan Kocatepe Camiinin inşaatı çok uzun sürdü. 1981'de caminin inşaatını ve mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı. Bu tarihten sonra inşaat çalışmaları hızlanan Kocatepe Camii 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından ibadete açıldı.

4500 m² 'lik bir alan üzerinde inşa edilen caminin alt kısmında konferans salonu, kütüphane, otopark, ticarethane ve idari birimler bulunmaktadır.

Geleneksel mimariye bağlı kalınarak inşa edilen Kocatepe Camii'nin ana mekânı 4 fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur. Caminin 88 m uzunluğunda 4 minaresi vardır. Minarelerin şerefelerine hem asansörle hem de merdivenle çıkılır. Camideki yazılar Hamit Aytaç ve Mahmut Öncü tarafından, konferans salonundaki yazılar ise Emin Barın tarafından yazılmıştır. Caminin halı desenleri Afyon Ulucamii'ndeki halı desenleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Caminin avizeleri, mihrabı, minberi, kapıları, çinileri ve mermerleri özel olarak tasarlanmış ve ince bir işçilikle yapılmıştır. İç tezyinatta Klasik Osmanlı Mimarisi örnek alınmış, malzeme olarak; çini,mermer, sarı maden, altın varak ve özel boyalar kullanılmıştır.
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons'ta:
Kocatepe Camii ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

Vazgeçilen Tasarım

Ünlü mimar Vedat Dalokay tarafından yapılan, son derece modern ve yenilikçi bir yapı olan ilk cami tasarımı geleneksel çevrelerce çok tepki toplayınca, daha geleneksel stilde olan (ve büyük ölçüde İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ni örnek alan) bugünkü yapı Hüsrev Tayla and M. Fatin Uluengin tarafından tasarlandı. Vedat Dalokay'ın tasarımı tamamlanabilmiş olsaydı, bugün Kocatepe'ye dünyanın en ünlü camilerinden biri olan ve yine Vedat Dalokay tarafından tasarlanan Pakistan'daki Şah Faysal Camii'ne benzer bir yapı inşa edilmiş olacaktı. Zira, söz konusu yapı Dalokay'ın Kocatepe Camii tasarımının değiştirilmiş bir örneğidir ve bugün modern İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.


Kocatepe Camii Resimleri

Maltepe CamiiMaltepe Camii veya Maltepe Camisi, Çankaya, Ankara'da bulunan bir camidir. Eski bir cami olmayan Maltepe Camisi cumhuriyet döneminde yapılmıştır.

Mimari açısından klasik Osmanlı camilerine benzeyen ve kesme taştan yapılan cami, yeşil bir kubbeye sahiptir. Maltepe Camii, Kocatepe Camii ile birlikte Ankara'nın en tanınmış camilerindendir.

Maltepe Camii Resimleri

Doğramacızade Ali Sami Paşa CamiiAnkara'nın Bilkent semtinde yapılmış olan Türkiye'nin en modern, bakımlı ve temiz camilerinden birisidir. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı tarafından yaptırılmıştır. Camiye dedesinin adını vermiştir. Türkiye'nin ilk teknolojik camisi sadece ibadet hizmeti vermemektedir. Resim sergisi, konser ve panellerin de yapılacağı cami, Osmanlı’da olduğu gibi hem ibadet, hem de kültür merkezi şeklindedir.

Caminin açılışı 26 Eylül 2008 Cuma günü yapılmıştır. Caminin açılışına, İçişleri bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı katılmıştır.

Doğramacızade Ali Sami Paşa Camisi'nde akıllı bina sistemi uygulandı. Caminin aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri bilgisayar kontrollü çalışacak. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri namaz vakitlerine göre çalışacak. Yapılacak programa göre ısıtma ya da soğutma sistemi ile havalandırmayla ilgili sistemler namaz vaktinden 30-45 dakika önce devreye girecek.

Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii Resimleri

Hacı Bayram CamiiHacı Bayram Câmii, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan tarihi camii. Augustus (Ogüst) Tapınağı'nın bitişiğindedir. İlk yapılış tarihi hicri 831 yılı (1427/1428) olan caminin ilk mimarı mimar mehmet bey bilgi bulunmamaktadır. Günümüzdeki mimari yapısı 17. ve 18. yüzyıl camilerinin karakterlerini taşımaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip yapı, taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit çatılıdır. Camii ahşap ve ahşap üzerine kalemişi süslemeleri, çini süslemeleri bakımından da oldukça zengin bir yapıdır. Cami içindeki ahşaplar üzerinde Nakkaş Mustafa'ya ait boyama nakışlar vardır. Caminin Güneydoğu duvarında iki şerefeli bir minare bulunmaktadır. Bu minare kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdelidir. Caminin mihrap duvarına bitişik olan Hacı Bayram Türbesi 1429 yılında yapılmıştır. Türbe kare planlı, sekizgen tamburlu ve üzeri kurşun kubbe ile örtülüdür. Yine caminin bahçesinde 18. yüzyıla ait Osman Fazıl Paşa Türbesi bulunmaktadır. Cami 1714 yılında Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba tarafından tamir edilmiştir. 1940 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Hacı Bayram Camii Resimleri

Sultan Alaeddin Camii1211-1236 yılları arasında Selçuklu Sultanı tarafından bugün eski Ankara denilen Kaleiçi’nde yaptırılmış Ankara’nın ilk camisi.

1361 yılında Osmanlı padişahı Orhan Gazi, 1433 yılında Şerife Sümbül Hatun, 1954 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından olmak üzere üç büyük tamirden geçerek ilk orijinal özelliğini kaybetmiştir.

Caminin ilk yapıldığı yıllarda kale duvarına yakın olması sebebiyle duvarın rutubetlenmesiyle duvar yana kaydırılması mihrabın ise yerinde bırakılması ve yerine yeni mihrabın yapılması ile cami biri bahçede biri de içerde olmak üzere çift mihraplıdır.

Caminin ilk yapıldığı günden bugüne kalan orijinal tek parçası geometrik geçmeli olarak cevizden yapılan minberidir. Minberin yanında bulunan kitabede Ameli İbrahim Bin Ebubekir Rumi el Neccari yazmakta ve bu kişinin minberi yapan sanatkar olduğu düşünülmektedir. Yine minber kitabesinde yazan miladi 1178 tarihi ile minberin cami’den çok önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Minberin 15. asırda yapılan ikinci tamiratında kalan pencere kanadı ise Ankara Etnografya Müzesinde sergilenmektedir.

Silindirik tuğla gövde üzerine yumuşak beyaz taşla yapılan cami minaresi tek şerefeli ve 30 metre yüksekliğinmdedir.

Caminin giriş kapısının üzerinde iki Arapça kitabe bulunmaktadır. Sol taraftaki kitabe miladi 1361 yılı tarihlidir ve Türkçesi “Büyük efendimiz ulu Sultan (tanrı mülkünü ebedi kılsın) cemaatinden Lulu Paşa 763 (hicri) senesinde bu mübarek camiyi tamir etti ”. Sağ taraftaki kitabe ise miladi 1433 tarihli ve Türkçesi “ Tanrının mağrifetini dilemek için bu kutlu mescidi Mehmet Han oğlu Murat Han saltanatı günlerinde Şerife Sünbül Hatun 837 (hicri) yılında tamir ettirdi “ yazıları bulunmaktadır.

Eserin yarısı ahşap malzemelerden yapılmıştır. Kerpiç duvarlardan meydana gelen esas ibadet mekanı dikdörtgen plan teşkil etmektedir. Kuzeyde bütün cephe boyunca uzanan vedoğu yana doğru bir çıkıntı Roma menşelispoli stunlar üzerinde ahşap malzemelerden yapılmış bu günkü kadınlar mahfilinin ek kısmını meydana getirmektedir. İki sıra destek sistemi ile taşınan bu kısmın doğuyönüne ilave edilen iki stunla takviye edildiği görülmektedir.

Ahi Elvan Camii Resimleri

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15454
favori
like
share
yasaronur Tarih: 20.11.2009 07:53
Sana Diyecek Sözüm Kalmadı Zaten
KaRaKıZ Tarih: 20.11.2009 07:50
hiç bişe
yasaronur Tarih: 20.11.2009 07:42
KaRaKıZ Ben Artık Ne Deyim Sana
KaRaKıZ Tarih: 20.11.2009 07:26
seni satcam dermişim Ankara Atpazarı ile Samanpazarı ile Koyunpazarı Sokağı’nın başında bulunmaktadır. diyorya samanpazarını biliorumda diğerini bilmiorum
yasaronur Tarih: 20.11.2009 07:24
KaRaKıZ Ne Yapcan At Pazarını
KaRaKıZ Tarih: 20.11.2009 07:22
at pazarı nerdeydi
yasaronur Tarih: 20.11.2009 07:18
Kocatepe Camii Güzeldir
crazyossie Tarih: 20.11.2009 06:57
Kocatepe camiisini görmüştüm 1 defa ama ellerine sağlık