Gerek cennet ve gerekse cehennem, hem erkek ve hem de kadın kullar için açıktır, yaratılış bakımından bu iki cinsin cennet ve cehenneme girmeyi hak etmede fırsat eşitlikleri vardır. Fiilen hak ediş ise serbest irade ile gerçekleştirilen iyi veya kötü davranışlara ba lıdır.

Kitap ve sünnet kaynaklarında yapılan açıklamaları, uslübü ve islamı tam bilmeyenler yanlış anlamışlar, yanlış yorumlamışlar bunlardan, ilahi sıfatlar, mantık ve vicdan ile ba daşmayan sonuçlar çıkarmışlardır. "Cennetin adeta erkek sultanların sarayı olması, kadınların orada da ikinci sınıf kullar durumunda oldukları, cehennemi dolduranların ço unun kadınlar olması..." bu cümledendir. Bu yanlış anlayışları düzeltmek gerekirse;

* Ayetlerde ve sayılan çok az sayıda mütevatir (1) hadislerde, cennete veya cehenneme girme ve ebedi mutlulu a erme bakımından kadının aleyhinde olan bir bilgi mevcut de ildir. Bu kaynaklarda, "nimette-külfette, cezada mükafatta eşitlik" bulundu u bildirilmektedir.
* Cennet yalnızca erkeklerin sarayları de ildir; orada kadın da, erkek de saraylarının sultanlarıdır.
* Cennette kadına da erke e de diledi i, arzu etti i, canının çekti i, elde edince mutlu olaca ı her şey verilecektir.
* Cennet sonsuz bir mutluluk yeridir; ancak insano lu bu mutlulu u daha önce ne tanımış, ne tatmıştır. Bu sebeple insanların, dünyadaki zevkleri, alışkanlıkları, kadın-erkek ilişkisindeki cinselli i oldu u gibi ahirete taşımaları, nasları buna göre yorumlamaları gerçe e uygun de ildir.
* Mütevatir olmayan hadislerde "cennette erkeklere ikişer adet dünya hatunu verilece i" bildirilmiştir. Bundan kadınların aleyhine ve erkeklerin lehine bir sonuç çıkarmak mümkün de ildir; çünkü bu da erkeklerin dünyada tattıkları ve arzuladıkları şeylerin kelimeleri kullanılarak - imrendirmek üzere - söylenmiş bir sözdür. Ayrıca kadın tek olmayı istiyorsa veya başka erkek istiyorsa ona da bunlar verilecektir. Burada önemli olan dünyadaki isteklerimiz ve yapımız ile cennetteki isteklerimiz, isteme kabiliyetimiz ve yapımızı birbirine karıştırmamaktır. Problem varsa işte bu karıştırma sebebiyle vardır.
* Vakı'a suresinde huriler kastedilerek "..onları bambaşka bir yapıda yeniden yarattım..." (56/22,37) buyurulmuştur. Müfessirler bu hurilerin dünyada yaşlanmış ve buruşmuş olarak vefat eden kadınlar oldukların ifade etmişlerdir. Buna göre huriler de melek de il, insandır, dünyada yaşamış kadınlardır ve cennette sayılan erkeklerden daha fazladır.
* Erkek ve kadın olarak Allah Tealanın has ve arif kulları cennette, köşk, kadın, yiyecek, içecek, ba ve bahçe için istamezler, cenneti aşık oldukları Cemal-i İlahi için, özledikleri Habibiullah (s.a.) için isterler.


(1) Mütevatir Hadis: Peygamberimiz'den bize kadar, haberin ve bilginin do rulu undan şüphe etmeyece imiz ölçüde ve sayıda kimsenin naklede geldikleri hadisler.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 717
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 21.05.2007 07:58
Allah razı olsun
by_ufuk Tarih: 10.03.2006 02:18
[COLOR=burlywood]Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
Allah (c.c) razı olsun.