Peygamberimizin Dilinden Nazar Duasi-Hasan Basri Hz lerinin Dilinden Nazar Duasi-Nazar Duasi-Ayetlerle Nazar Duasi


Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51- 52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."
"Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.." (Kalem Sûresi, 51-52)

Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)'e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâyı şu şekilde tesbit etmiş bulunmaktayız:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım

Alintidir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5717
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 23.10.2012 08:42
nazar duası - nazar ayetleri

HzHasan ve HzHüseyin (ra)yı nazar değmemesi için aşağıdaki nazar duasıyla Allâha sığındırırdı
Bu Dua Nazar Değmesine Karşı Okunur:
ا ُ عِيذ ُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التاَّ مَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَا ن ٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْن ٍ لآمَّةٍ
Okunuşu: Uîzükümâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin
Manası: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin ra) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım
Peygamber Efendimiz, torunları HzHasan ve Hüseyin (ra) Efendilerimize nazar değmemesi için bu duayı okurlardı Ve Peygamberimiz, Hazreti İbrahim (as)da İsmail ve İshak (as)lara nazar değmemesi için bu duayı okurdu buyururlardı
Demek ki, bu dua ta Hzİbrahim (as)dan kalma ve sevgili Peygamberimiz (as)da mübarek ceddinin okuduğu dua ile Allâha (cc) sığınıyor ve sığındırıyorlardı
kaptan4218 Tarih: 10.12.2009 14:21
çok güzel biz insanların bunlara ihtiyacı var teşekkürederim