Almanca Şahıs Zamirleri - Almanca Hallere Göre Çekimler - Shootıngs By German Hal
SHOOTINGS BY GERMAN HAL of personal pronouns in

Bundan önceki konularımızda şahıs zamirleri incelemiştik. We review the personal pronouns in our previous issue we had.
Şimdi de şahıs zamirlerinin ismin hallerine göre çekimlerini inceleyeceğiz. Now the names of the personal pronouns will examine the case according to the shooting.
Ama önce bu çekimi açıklayalım; But first let's explain this shot;

Normalde ben şahıs zamiri yalın haldedir.Bu şahıs zamirini i haline getirmek için Türkçe'de sonuna -i eki getirilir ve bu şekilde beni kelimesi elde edilmiş olur. I normally lean person pronoun to the personal pronouns haldedir.Bu into i-i to the end of the attachment is brought in Turkish and is obtained in this way to me the word.
Bu beni kelimesi de ben şahıs zamirinin -i halidir.Ben şahıs zamirinin -e hali bana kelimesidir.Örneğin sen şahıs zamirinin -i hali seni, -e hali ise sana kelimeleridir.Bu bilgileri zaten biliyor olmalısınız fakat yine de bilmeyen yada unutan arkadaşlar için kısa bir açıklama yapmış olduk. This is me at my word of personal pronouns personal pronouns halidir.Ben-i-e version of the personal pronouns me, you kelimesidir.Örneğin case of you-i,-e is already kelimeleridir.Bu information you should know already but I still do not know or forget my friends for a short We have made a statement. Şimdi şahıs zamirlerinin hallere göre çekim tablosunu verelim: According to the case of personal pronouns Now let's give up the table:

ich : ben ich: I mich : beni mich: me mir : bana mir: me
du : sen du: sen dich : seni dich: you dir : sana dir: sana
er : o (erkek) er: o (male) ihn : onu ihn: it ihm : ona ihm: him
sie : o (dişi) sie: o (female) sie : onu sie: it ihr : ona ihr: him
es : o (nötr) es: o (neutral) es : onu es: it ihm : ona ihm: him
wir : biz wir: we uns : bizi uns: us uns : bize uns: us
ihr : siz ihr: you euch : sizi euch: you euch : size euch: size
sie : onlar sie: they sie : onları sie: them ihnen : onlara ihnen: they
Sie : siz (nazik) Sie: you (polite) sie : sizi sie: you Ihnen : size Ihnen: size


Bu tablonun mutlak surette ezberlenmesi gerekiyor. This table needs to be absolute memorization.

Kısa aralıklı tekrarlarla zamirlerin tüm hallerini kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. All cases of pronouns with intermittent short again can easily memorize.
Bu zamirlerin cümle içinde nasıl kullanıldığını da forumda bulunan Almanca Öğreniyoruz bölümünde bulabilirsiniz. How to use these pronouns in sentences in the forum that you learn can be found in German.
Şahıs zamirlerinin bunların haricinde bir de -in hali mevcuttur fakat kullanılmadığı için biz burada yer vermeyeceğiz. One of them, except for personal pronouns in the present case, but not used here, where we will not pass.

Başarılar Dileriz… Success Language apologize ...


alıntıdır..

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2273
favori
like
share