Almanca İyelik Ekleri - Almanca Sahiplik Ekleri - Possessive pronouns in German
What is a possessive pronoun?

İyelik zamirleri (sahiplik zamirleri) adı üzerinde sahiplik belirten zamirlerdir. Possessive pronouns (pronouns ownership) name is on the pronoun indicating ownership.
Örneğin benim bilgisayarım - senin topun - onun arabası gibi tanımlarda bulunan benim-senin-onun kelimeleri birer iyelik zamiridir. For example, my my computer - your ball - defined as those found in the car with me-you-his words is one possessive pronouns.

Şimdi Almanca'da bu iyelik zamirleri hakkında bilgiler vereceğiz. Possessive pronouns in German about this now we will.
İyelik zamirlerinin cümle içinde kullanılış örneklerini de forumda bulunan Almanca Öğreniyoruz kısmında bulabileceksiniz. Possessive pronoun in the sentence of a forum in which Learning German examples are also able to find part.
Şimdi Almanca'da iyelik zamirlerini verelim: Possessive pronouns in German for now, let's give:

Şahıs Individual Erkek-Nötr Male-Neutral Dişi Females
ich : ben ich: I mein : benim mein: my meine : benim meine: my
du : sen du: sen dein : senin dein: Your deine : senin deine: Your
er : o (erkek) er: o (male) sein : onun sein: o the seine : onun seine: o the
sie : o (dişi) sie: o (female) ihr : onun ihr: o the ihre : onun ihre: o the
es : o (nötr) es: o (neutral) sein : onun sein: o the seine : onun seine: o the
wir : biz wir: we unser : bizim unser: our unsere : bizim unsere: our
ihr : siz ihr: you euer : sizin euer: your eure : sizin eure: you
sie : onlar sie: they ihr : onların ihr: they ihre : onların ihre: they
Sie : siz (nazik) Sie: you (polite) Ihr : sizin Ihr: your Ihre : sizin Ihre: your


Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim: Now let's make this table an analysis of the small and the information required, let's give:
Tabloda önce şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun. Given in the table before we saw that people with personal pronouns get specific.
Tabloda mavi renk ile gösterilenler erkek veya nötr isimlerle beraber kullanılırlar. Shown in the table with the blue color along with a male or neutral names are used.
Bir başka deyişle artikeli der veya das olan isimlerle beraber kullanılırlar. In other words, along with the names artikel das der or are used.
Kırmızı renk ile gösterilenler ise dişi cins isimlerle bir başka deyişle artikeli die olan isimlerle beraber kullanılırlar.Aşağıdaki örneklerde bunu daha iyi anlayabileceksiniz. Shown in red with the name of the female gender in other words, the names artikel die along with examples that kullanılırlar.Aşağıdaki better able to understand.
Görüldüğü gibi dişi cins isimlerle beraber kullanılan zamirler sonlarına bir -e harfi almıştır.Bu değişikliği bilmeniz yerinde olacaktır. As seen the female gender pronouns are used together with the name to one end of the letter will be in place to know almıştır.Bu change.


Şimdi iyelik zamirlerini her üç cins isimle beraber kullanıp, durumu iyice kavrayalım: Now, every three common noun with a possessive pronoun, and thoroughly understand the status Let

Erkek Cins İsimlerle Men with Type Name
der Bruder der Bruder

mein Bruder : benim kardeşim mein Bruder: my brother
dein Bruder : senin kardeşin dein Bruder: your brother
sein Bruder : onun kardeşi sein Bruder: his brother
euer Bruder : sizin kardeşiniz euer Bruder: you, your brother

Nötr Cins İsimlerle Neutral with Genus names
das Auto das Auto

mein Auto : benim otomobilim mein Auto: I like my car
dein Auto : senin otomobilin dein Auto: your car
Ihr Auto : sizin otomobiliniz Ihr Auto: you, your car

Dişi Cins İsimlerle Females with Type Name
die Mutter die Mutter

meine Mutter : benim annem meine Mutter: my mother
deine Mutter : senin annen deine Mutter: Your mother
unsere Mutter : bizim annemiz unsere Mutter: our mother
ihre Mutter : onların annesi ihre Mutter: their mother

Şeklinde örnekler verilmesi mümkündür. Can be given as examples.

Örnekler de dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Examples need to be considered as a point will be:
Görüldüğü gibi kullanılan isimde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.İyelik zamiri kullanılırken isimde bir değişiklik olmamaktadır.Bu durum çoğul isimler için de geçerlidir. As we have seen any change in the name used when using pronouns olmamaktadır.İyelik a change in name also applies to plural nouns olmamaktadır.Bu situation.
Çoğul isimlerle de kullanılışı aynıdır.Herhangi bir fark yoktur. Used with plural nouns is no difference aynıdır.Herhangi.


Bir de bu zamirlerin ismin hallerine göre çekimlenmiş halleri vardır.Örneğin benim annem - benim anneme , benim kitabım - benim kitabıma- benim kitabımı şeklinde çekimlenmeleri de önümüzdeki derslerde vereceğiz. One of the names of these pronouns as compared to the case of vardır.Örneğin been shooting my mother - my mother, I like my books - my books my books my-way shoot in my next lecture in the will.
Cümle içerisinde kullanımları da Almanca Öğreniyoruz bölümünde bulabileceksiniz. We also use in the sentence found in the section will be able to learn German.

alıntıdır...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9074
favori
like
share