"Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. "

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de, o kadar kuvvetli olur. (1923)
M.K.ATATÜRK

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. ( Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ank, 1971, s. 206 )
M.K.ATATÜRK

Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum... Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. ( Söylev ve Demeçler, c. III, s. 70 )
M.K.ATATÜRK

Bizim dinimiz en tabiî ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şey ki, akla, mantığa, kamu menfaatine uygundur, biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Eğer bizim dinimiz akla ve mantığa uygun bir din olmasaydı, en mükemmel olamazdı. ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 127; U. Kocatürk, age. s. 209-210 )
M.K.ATATÜRK

Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamayacaktır ve alamaz . ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 66-67 )
M.K.ATATÜRK

"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. "


"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün
unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki
inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi
doğacaktır."

"Kurtarıcı bekleyen milletler, millet olamamış demektir."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6235
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 03.12.2009 23:08
"Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. "

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de, o kadar kuvvetli olur. (1923)
M.K.ATATÜRK

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. ( Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ank, 1971, s. 206 )
M.K.ATATÜRK

Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum... Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. ( Söylev ve Demeçler, c. III, s. 70 )
M.K.ATATÜRK

Bizim dinimiz en tabiî ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şey ki, akla, mantığa, kamu menfaatine uygundur, biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Eğer bizim dinimiz akla ve mantığa uygun bir din olmasaydı, en mükemmel olamazdı. ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 127; U. Kocatürk, age. s. 209-210 )
M.K.ATATÜRK

Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamayacaktır ve alamaz . ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 66-67 )
M.K.ATATÜRK

"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. "


"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün
unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki
inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi
doğacaktır."

"Kurtarıcı bekleyen milletler, millet olamamış demektir."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK