Excelde Tablo Oluşturma - Excel Tablo Oluşturma - Excel'de Tablo Oluşturma

Microsoft Excel©, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar, Microsoft Excel için ideal çalışmalardır.

Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir, muhasebe bilgileri olabilir, finansal hesaplamalar olabilir, aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir.

Excel, Microsoft Office ailesi içinde yer alır. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır.

NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir.


A. EXCEL 2000'İ BAŞLATMAK
Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir

Office araç çubuğundan:

Excel simgesine tıklayarak. ya da;

Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Programs işaret edilir. Ardından Microsoft Excel seçilir.

II. ÇALIŞMA ORTAMI
Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra, çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir. Bu ortam üzerindeki menüler, araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır.

Şekil 10-1: Excel Çalışma OrtamıBaşlık Çubuğu:

Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1), Book2. biçiminde verilir. Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir.

Menü Çubuğu:

Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Örneğin File (Dosya), Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır.

Standart Araç çubuğu:

Üzerinde Open (Aç), Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur.

Formatting Araç Çubuğu:

Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Yazı fontları, koyu yazma vb.

Formula Bar (Formül Çubuğu):

Formüllerin görüldüğü bir alandır. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır.

Microsoft Excel 2000, verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir.

Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler

-Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır.
-İkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz.
-Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (İşlev Sihirbazı) düğmesidir.
Status Bar (Durum Çubuğu):
Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Ayrıca büyük harf (CAPS), Sayısal (NUM) vb. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir.
İsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu işlem için View menüsünden, Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir.

Sütun Başlıkları:

Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir.
Her sütunun üstünde yer alan, sütun seçmek, sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm.

Şekil 10-2: Hücre ReferanslarıSatır Başlıkları:

Her satırın solunda yer alan, satır seçmek, satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65,536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm.


A. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI)
Worksheet (çalışma sayfası, sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır), Excel'in temel çalışma ortamıdır. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. Worksheet A'dan Z'ye, sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere, 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp, 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir.

Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. Bu alanların kesiştiği yer ise, Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. Bu düzen bir matrise, belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir.

Hücre Hücre Hücre

Hücre Hücre Hücre

Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. Yani sol üstteki birinci hücre A1, sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır.

Şekil 10-3: Çalışma SayfasıHücre (cell):

Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. Bu kutular A1, A2, K15 gibi adreslerle gösterilir. Bu gösterim biçimine referans denir.

Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7712
favori
like
share