Ev Satış Sözleşmesi Örneği Hakkinda - Gayrimenkul Satislari Hakkinda - Tapu ve Satis Islemleri - Gayrimenkul Satis Örnegi


Gayrimenkul satış protokolü; satıcı ve alıcı tarafından satış konusunda anlaşmaya varılması halinde düzenlenir. Tapu sicili müdürlüğünde satış işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçecek sürede satışı ve verilen kaporayı belgeleyen bir belgedir. Taraflar arasında adi yazılı olarak yapılabilir. Noterde yapılması da mümkündür. Satış sözleşmesinin Tapu sicil müdürlüğünde bir resmi senet ile yapılması, satış vaadinin ise aynı şekilde veya noter önünde yapılması gerekir.
Bu şekil şartlarına uymayan sözleşmeler geçersizdir.Geçersiz sözleşmeler nedeni ile taraflar geçersiz sözleşmenin edimlerinin yerine getirilmesini
isteyemeyecekleri gibi geçersiz sözleşme nedeni ile birbirlerine vermiş olduklarını da iade etmeye mecburdurlar.


GAYRİMENKUL SATIŞ ÖRNEĞİ

A)GAYRİMENKUL VE TARAFLARA AİT BİLGİLER
1) Satılacak Gayrimenkulun Tapu Bilgileri
İl / İlçe / Mahalle / Köy :..........
Ada / Parsel / Bağımsız Bölüm No :..........
Gayrimenkulun Niteliği : (Mesken, dükkan gibi)..........
Tapu Malikinin (Satıcının) Adı / Soyadı / Adresi: (Varsa Vekili)..........
Alıcının Adı / Soyadı / Adresi : (Varsa Vekili)..........
2) Gayrimenkulun Posta Adresi:.........
B) SATIŞ ŞARTLARI
Satıcının ibraz ettiği tapu senedine göre tapu bilgileri ve posta adresi yukarıda yazılı olan gayrimenkulun tamamının 150.000 (Yüzellibin) YTL bedelle satışı konusunda taraflar anlaşmışlardır.
1) Satış ../../...2007 günü mesai saati sonuna kadar tapu sicil müdürlüğünde yapılacaktır. Taraflardan kaynaklanmayan, resmi dairelerdeki gecikmeler süreye ilave edilecektir.
2) Alıcı tarafından satıcıya bu protokolün imzalanması anında 7.500 YTL kaparo verilmiştir. Alıcının gayrimenkulu almaktan vazgeçmesi halinde verilen kaparo yanacak, hiçbir şekilde geri istenemeyecektir. Satıcının vazgeçmesi halinde ise kaporanın iadesi ile beraber kaparo tutarı kadar para satıcı tarafından alıcıya ödenecektir.
3) Satış bedelinin nasıl ödeneceği
4) Gayrimenkulun nasıl ve ne zaman alıcıya teslim edileceği
5) Diğer şartlar
İşbu satış protokolü satıcı ve alıcının karşılıklı kabulü ile ve iki tanık huzurunda ../.../2007 günü yalnız iki nüsha olarak düzenlenmiştir.
Satıcı (imza) Alıcı (imza)
Tanık İmza) Tanık (İmza)Alintidir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 16354
favori
like
share