Zıt Anlamlı Kelimeler - Zıt Anlam - Zıt Anlamlar - Zıt Anlamlı Sözcükler - Zıt Anlamlı Sözcükler Tablosu - Kelimeleri Zıt Anlamları - Türkçede Zıt Anlamlı Sözcükler

Ak--kara
Kötü--iyi
Beyaz--kara
Tembel--çalışkan
Büyük--küçük
Doğru--yanlış
Suçlu--masum
Güzel--çirkin
Tatlı--acı
Temiz --pis
Korkak--cesur
Geniş--dar
Açık--kapalı
Kuru--yaş
Şişman--zayıf
Akıllı--deli
Aç--tok
gerçek--sahte
Ağır--hafif
Başlangıç--bitiş
Soğuk--sıcak
Giriş--çıkış
Kâr--zarar
Gece--gündüz
uzun--kısa
ters--düz
dar--geniş
yüksek--alçak
derin--sığ
tutumlu--savurgan
hızlı--yavaş
ağlamak--gülmek
galip--mağlup
aynı--farklı
akıllı--deli
eski--yeni
indirmek--Kaldırmak
almak--vermek
genç--yaşlı
büyük--küçük
acı--tatlı
gülmek--ağlamak
zararlı--yararlı
ters--düz
ileri--geri
kuru--yaş

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 14455
favori
like
share
HaNıM aGa Tarih: 14.04.2010 14:58
*
zıt anlamlı sözcükler nedir


Anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.

Al-Ver, Hafif-Ağır, Güzel-Çirkin, İnmek-Çıkmak, Dar-Geniş, Hızlı-Yavaş

Not: Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin karşıt anlamlısı değildir.

Tatlı X Tatsız (Olmaz) Doğrusu: Tatlı X Acı
Canlı X Cansız (Olmaz) Doğrusu: Canlı X Ölü
Gel X Gelme (Olmaz) Doğrusu: Gel X Git

ÖRNEKLER:


büyük = küçük
bağımsızlık = tutsaklık
çekmek = itmek
batı = doğu
barış = savaş
çarpma = bölme
cömert = cimri
çabuk = yavaş
dert = derman
darılmak = barışmak
dik = eğik
çalışkan = tembel
cevap = soru
cesaret = korkaklık
cılız = gürbüz
donuk = parlak
duru = bulanık
eski = yeni
el(yabancı) = tanıdık
eksik = fazla
esaret = özgürlük
düş = gerçek
düşman = dost
dahil = hariç
dikit = sarkıt
erkekler = kadınlar
fakir = zengin
alçak gönüllü = kibirli
afacan = uslu
anormal = normal
ak = kara
alıcı = satıcı
ast = üst
aşağı = yukarı
aynı = farklı
atılgan = çekingen
aydınlık = karanlık
bolluk = kıtlık
borç = alacak
bekâr = evli
başlamak = bitirmek
bulanık = duru
geçmiş = gelecek
geri = ileri
aktif = pasif
acemi = usta
artı = eksi
açık = kapalı
azami = asgari
alt = üst
alçak = yüksek
ağır = hafif
arka = ön
acı = tatlı
azalmak = çoğalmak
zeynap Tarih: 14.04.2010 11:13
Övmek--Yermek
Kalabalık--Tenha
Medeni--İlkel
Minimum--Maksimum
Nazik--Kaba
Kıt--Bol
Bulanık--Duru
Alıcı--Satıcı
Afacan--Uslu