A^K AYAKKABIDIR
>>
>>Bedenin yükünü ayaklar ta_1r,ruhun yükünü yürekler..
>>bütün a1rl11n1z1 ve yorgunluunuzu kald1ran ayaklar1n1z için rahatl11 ve _1kl11 bir arada
>>bar1nd1ran ayakkab1y1 seçersiniz.
>>0çinizin ac1lar1n1,s1k1nt1lar1n1,k1rg1nl1klar1n1 ve hayallerini yüklenen yüreiniz için de huzur verici ve "güzel" bir a_k
>>arars1n1z.
>>Zaten a_klar da ayakkab1lar gibidir...
>>Baz1lar1 çamur yamur,toz toprak kar buz gibi her türlü "kötü hava"ko_ullar1na dayan1kl1d1r.
>>Baz1lar1 ise ummad11n1z kadar k1sa zamanda çabucak "yamulur"ilk yamurlu havada "alt1 aç1l1r"
>>veya güzel havalarda bile "iki günde bozulup"gider.
>>A_klar1 da ayakkab1lar kadar "itinayla"seçmezseniz,t1pk1 aya1n1zda olduu gibi yüreinizde NASIR olu_abilir.
>>Dar gelen bir ayakkab1y1 sadece tarz1n1 beendiiniz için "zamanla aç1l1r"diyen sat1c1ya inanarak al1rsan1z,zaman içinde ayak kemiklerinizde "deformasyon" ba_lar.
>>Ruhunuzu daraltan bir a_k içinde yaln1zca fiziksel beeniye kap1l1p"zamanla düzelir"diyenlere kanarsan1z,
>>yine zamanla içinizdeki olumlu duygular1n "çarp1ld11n1"görebilirsiniz.
>>A_1k olabileceiniz insan türü,t1pk1 ayakkab1lar kadar dei_ik stillerde,farkl1 kalitelerde ve say1s1z "renktedir"....
>>A_k1 bir çe_it serüven olarak"spor"gibi ya_ayanlar,aynen "spor ayakkab1"gibi dikkat çekici ve rahat ki_ileri bulurlar.
>>Tersine a_kta tutucu ve istikrarl1 olmay1 benimseyenler "klasik ayakkab1"gibi muhafazakar çizgiler ta_1yanlara tutulurlar.
>>Dekolte ayakkab1lar gibi sadece cinsellik ve elence zevkleriyle ate_lenen a_klar vard1r.
>>"Bez"ayakkab1lar gibi k1sa ömürlü "tatil a_klar1"ise hemen herkesin ki_isel tarihinde mevcuttur.
>>"Marka"ayakkab1 al1r gibi,sevgilinin kariyerine ve maddi durumuna "tutulan"a_1klar görürsünüz.
>>Kat1 plastikten "yamur çizmesi"edinir gibi mant1k süzgecinden geçirip "i_e yarar" biçimde ya_amak isteyenleri de bilirsiniz.
>>Ayr1ca ne tuhaf ki,psikolojik testlerde "zaaf1"olup evine say1s1z çe_itte ayakkab1lar y1an insanlar1n ayn1
>>zamanda "dei_ik" türde a_klara da zaaf1 olduu söylenir.
>>Evet,a_k "ayakkab1d1r"
>>Aynen ayakkab1n1za bak1m yapmay1p "hor"kulland1n1z zaman kolayca eskittiiniz gibi,
>>a_k1n1za da dikkatli davranmay1p özen göstermediiniz zaman k1sa sürede "eskitirsiniz".
>>Ve nas1l ki"delik"bir ayakkab1y1 tamir ettirdiinizde yaln1zca"bir miktar"ömrünü uzatm1_ olursan1z;
>>"delik"bir a_k1 onarmaya kalk1_t11n1zda da "asla eskisi gibi olmayacakt1r"!
>>
>>CAN YÜCEL

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 578
favori
like
share
Garip07 Tarih: 31.07.2006 23:28
:10:güzel olmus eliine saglik :85:
DREJALI Tarih: 11.03.2004 22:40
:helal: :kalp: