Kuranı Kerimle Ilgili Ayetler Hakkinda - Kuranı Kerimle Ilgili Ayetler Nelerdir

1)Kuran tahrif ve edilmemiştir. yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Şüphe yok ki Zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan elbette biziz (Hicr 9)


2)Kuran-ı Kerim'de çelişki yoktur. yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Hala onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi elbette içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulurlardı. (Nisa 82)

3)Kuran'ın ezberlenmesi kolaylaştırılmıştır yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Andolsun biz Kuran'ı öğüt almak (ve hatırlanmak) için kolaylaştırdık. (Kamer 40)

4)Kur’ân-ı Kerim mucizedir Kimse onun gibi bir sure dahi getiremez. Yüce Allah araplara meydan okumuş ve onlar aciz düşmüşlerdir Yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Yoksa onlar onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Deki: Öyleyse eğer doğru söyleyenler iseniz siz de onun benzeri bir sûre getirin.(Yunus 38)

5)Kuran diriler içindir, ölüler için değil Yüce Allah, Kur’anı Kerim hakkında şöyle buyurmaktadır.
Ta ki o diri olan kimseleri korkutup uyarsın(yasin 70)

6)Kuran şirk, münafıklık ve benzeri daha başka hastalıklardan kalpleri şifaya kavuşturur. Onda bazı ayeti kerimeler ve sureler bedenler için bir şifadır. Fatiha sûresi, Felak ve Nas sûreleri ve bunların dışında sahih sünnette sabit olan daha başka buyruklar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olanlara bir şifa, mü'minler için de bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yunus 57)

7)Kuran kendisinden önceki kitaplara karşı hakim konumundadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor
Biz sana da kitabı hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere gönderdik.(Maide48)

8)Kuranı Kerim'in verdiği haberler doğru, hükümleri de adaletlidir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir." (Enam 115)

9)Kur’anı Kerim'deki kıssalar hakikattir, hayal değildir Yüce Allah şöyle buyurmaktadır
Biz sana Musa ve Firavun'un haberinden bazısını hak ile okuyacağız." (Kasas 3)

10)Kuranı Kerim'de insanların gerek duyacakları akide, ibadet, ahkâm, , ahlak, siyaset, iktisat ve daha başka toplum için gerekli hayatı ilgilendiren herbir husus bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor:
"Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.(Enam 38)

11)Kuranı Kerim'i öğrenen ve insanlara öğreten Nebi Salallahu aleyhi vesellem’in şu buyruğu dolayısıyla onların hayırlısıdır
Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir(buhari)

12)Kuranı Kerim sûrelerinin birçoğunda tevhide çağırır. Özellikle ibadet, dua ve yardım dilemekte yüce ilâhı tevhide davet eder
De ki O Allah'tır. Bir tektir. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.De ki: İnsanların Rabbine sığınırım(ihlas felak nas)

13)Kuranı Kerim'i okuyanlar üzerine huzur ile rahmet nazil olur. Çünkü Peygamber Salallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur
Eğer bir topluluk Allah'ın evlerinden birisinde bir araya gelip de Allah'ın kitabını okusalar ve kendi aralarında onu tedris etseler, mutlaka üzerlerine huzur nazil olur. Rahmet onları bürür, melekler etraflarını kuşatır, Allah onları kendi nezdinde bulunanlar arasında anar(müslim)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4723
favori
like
share