hicri yılbaşı 2009 - Müslümanların Yılbaşısı - Muharrem Ayının Faziletleri - Zilhicce ayının son günü ile Muharrem ayı içerisindeki çok faziletli ibadetler
SENE SONU DUASI:Her kim Zilhicce'nin sonunda(Mutlaka okunmalı);


"Ey ALLAH'ım C.C. !Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden

Her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın.

Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı g

elme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.Ey ALLAH'ım C.C.!

Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum.

Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi!Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem,

Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin!Ey Kerem Sahibi, kabul eyle!

Efendimiz Muhammed'e (SAV) ve âl-i Ashabına

Salât-ü Selâm eyle! ",Şeytan: ise "Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek içinZahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi" diyerek

Yüzüne toprak saçar.

SENE BAŞI DUASI:Her kim Muharrem'in evvelinde(Mutlaka okunmalı);


"Ey ALLAH'ım C.C. ! Sen Ebedi ve Kadimsin.İşte bu yeni senedir, ben Senden bu sene,Şeytan ve dostlarından korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı

Yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim.Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! " derse,Şeytan: "Biz bu kişiden ümidi kesdik" der,Ve ALLAH C.C. ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir.(Hadis'i Şerif,Kaynak: Alemle Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156)

Ayrıca şunlarıda göz ardı eylememek lazımdırMuharrem ayının ilk Cuma gününü (tek tutulmaz

Perşembe yada Cumartesi günü ile tutmak gerekir)

oruç tutanın geçmiş günahları afvedileceği bildirilmiştir.("Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur."

Hadis'i Şerif, Enes'den)(Perşembe,Cuma,Cumartesi tutmak ise

günahlara kefaret olur ve 900 sene ibadet sevabı kazandırır.)

Bu ay içinde herhangi bir Cuma günü, önceki ve sonraki günüyle beraber

(Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi) oruç tutana

900 sene ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir.

("Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa,

ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar."

Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali),

Gunye(A.Kadir Geylani) )

Ayrıca Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutlan oruçtur. "

Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa,

ona, hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır."

Hadis'i Şerif, Taberani

Muharrem ayının ilk günü, her birinde besmele ile

1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları,

Cenab-ı Hakk lütfu Keremiyle huzuruna bu âlemden

kul borcu ile götürmeyecektir.

Gecesini de ibadetle ihya etmek lazımdır.


Zilhicce ayının son günü ile Muharrem ayı içerisindeki çok faziletli ibadetler

Zilhicce ayının son günü muhakkak oruçlu olmak lazımdır zira geçen senenin günahlarına kefaret olur. Gecesinde ise (hicri yılın son gecesi oluyor) tesbih namazı kılınmalıdır.

Yine bu son gece akşam ve yatsı namazı arası 10 rekat namaz kılınır;
Niyet: "Ya Rabbi geçen seneyi benden razı olarak ayır. Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle. Beni hidaye-i İlahine ve Rıza-i İlahine mahzar eyle" diyerek yapılır.
Her rekatta: Sübhaneke'den sonra 7 Fatiha 7 Ayet-el Kûrsi 7 İhlâs okunur. İki rekatta bir selâm verilir. Namazdan sonra 11 Kelime-i Tevhid 11 İstiğfar 11 Salavat-ı Şerife okunur.

Muharrem ayının birinci gününde(hicri yılın ilk günü) muhakkak oruçlu olmak lazımdır bu sene işlenecek günahlardan korunmak ve işlenecek günahlarında afvedilmesi için.

Muharrem ayının ilk gecesi akşam ve yatsı arası 2 Rekat namaz kılınır;
Niyet: "Ya Rabbi bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman; Afv-ı İlahine mahzar kılman dünyevi ve Uhrevi saadetlere nail eylemen için ALLH'u Ekber…"

Her rekatta: Sübhaneke'den sonra 7 Fatiha 7 Ayet-el Kûrsi 7 İhlâs okunur. Namazdan sonra

11 defa; "Lâ İlahe illALLAHü vahdehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve Hayyul lâ yemüt biyedihil hayr ve hüve âla külli şey-in kadir." 11 defa; İstiğfar 11 defa; Salavat-i Şerife okunup Geçmiş senenin günahlarının afvı gelecek seneye günahsız girmek için dua edilir.

Muharrem ayının ilk günü her birinde besmele ile 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları Cenab-ı Hakk lütfu Keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir. Gecesini de ibadetle ihya etmek lazımdır.

Muharrem ayının ilk gecesi şu niyetle tesbih namazı kılmak gerekir.
Niyet: "Ya Rabbi bu sene beni Mağfiret-i İlahine Rıza-i İlahine mahzar eyle. Yeni açılan amel defterimi Rıza-i İlahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasib eyle.Beni Gadab-ı İlahine düçar olacak amellerden muhafaza buyur.ALLAH'u Ekber."
1. Rekatta: 1 Fatiha 1 Ayet-el Kûrsi
2. Rekatta: 1 Fatiha 1 Amene'r Rasûlü (Mümkünse Sûre-i Al-i İmrân'ın ilk iki Ayeti Kerimesi ilave edilerek)
3. Rekatta: 1 Fatiha 1 HüvELLAHüllezi (Yani Haşr Sûresinin son 3 ayeti)
4. Rekatta: 1 Fatiha 1 İhlas'ı Şerif (Namazdan sonra istiğfar edilir ve Salavat-ı Şerife getirilerek dua edilir.)

Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. günü aşure pişirmek lazımdır. "Muharrem'in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren Firdevs-i Âlâ'ya(En Kıymetli Cennet) varis kılınır."Hadis-i Şerif

"ALLAH'u Teâlâ C.C. ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir. Bu kişi Hz. İsmail'in (A.S.) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur. Kendisi adına Cennet'te 70.000 köşk kaydedilir.Ve ALLAH C.C. ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR.


Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10.000 Melek sevabı verilir. O gün İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH'u Teâlâ C.C. Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır"

Muharrem ayının ilk Cuma gününü (tek tutulmaz Perşembe yada Cumartesi günü ile tutmak gerekir) oruç tutanın geçmiş günahları afvedileceği bildirilmiştir. ("Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur." Hadis'i Şerif Enes'den) (PerşembeCumaCumartesi tutmak ise günahlara kefaret olur ve 900 sene ibadet sevabı kazandırır.)

Bu ay içinde herhangi bir Cuma günü önceki ve sonraki günüyle beraber (Yani Perşembe Cuma Cumartesi) oruç tutana 900 sene ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir. ("Her kim haram aydan üçgün Perşembe Cuma ve Cumartesini tutarsa ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar." Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin İbn-i Asâkir İhya(İmam-ı Gazali) Gunye(A.Kadir Geylani) )

Ayrıca Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutlan oruçtur. "Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa ona hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır." Hadis'i Şerif Taberani

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere 2 rekatta bir selam vererek 6 rekat namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arası kılınabileceği bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Niyet: "Niyet eyledim Ya Rabbi Senin Rıza-i Şerifin için namaza Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için ALLAH'u Ekber…"

1. Rekatta: 1 Fatiha 1 Ayet-el Kûrsi 11 İhlâs'ı Şerif 2. Rekatta: 1 Fatiha 10 İhlas'ı Şerif
3. Rekatta: 1 Fatiha 1 Tekâsür Sûresi 11 İhlâs'ı Şerif 4. Rekatta: 1 Fatiha 10 İhlas'ı Şerif
5. Rekatta: 1 Fatiha 3 Kâfirun Sûresi 11 İhlâs'ı Şerif 6. Rekatta: 1 Fatiha 10 İhlas'ı Şerif (Namaz kılındıktan sonra dua edilir.)

Bu ayda ve her zaman ALLAH'u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir. ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir. Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla " "ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR." ANKEBUT/45 "

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8208
favori
like
share
ziki Tarih: 17.12.2009 01:14
emeğiNize sağLık....teşeKKürLer biLgiLendirdiğiNiz için...Allah hepiMize nasip eDer inşAllah bu güZeLLikLeri iFa etmeyi....
ykalaman Tarih: 17.12.2009 01:08
eline sağlık çok teşekkür ederim...
HiTpLAyer Tarih: 16.12.2009 23:02
Eline SağlıK.
fcbjk Tarih: 16.12.2009 15:49
hepinize teşekkür ederim sağalun varolun