Nihat Hatipoğluna Sorulan Sorular - Nihat Hatipoğluna Sorular - Nihat Hatipoğlu Cevablıyor
Soru:
Şeytanın babası ve annesi var mı? Biri bana bunu sordu, cevap veremedim. Bilgi verir misiniz?

Cevap:
Şeytan-iblis, ALLAH tarafından ateşten yaratıldı. Anası ve babası yoktur. Cinlerin de ilk atasıdır. İblisin adı "Azazil"dir. ALLAH tarafından kovulmadan önce göklerde ve yerde ALLAH'a secde etmediği bir yer kalmamıştır denir. Kehf 50. ayette soyunun olduğu ifade edilir.

Soru:
Herhangi bir araziye, sahibinin izni olmadan ölü gömülse durum ne olur? Köyümüzde böyle bir problem var.

Cevap:
Rızası olmadıkça başkasına ait bir araziye cenaze gömülemez. Hatta arazi sahibi dilerse cenazeyi oradan çıkarma hakkına sahiptir. Tabii arazi sahibinin böyle bir hakkı olmakla beraber böyle bir şeye tevessül etmesi uygun olmaz. Anlaşması doğru olandır.

Soru:
Dualarım neden kabul olmuyor?

Cevap
Aslında bütün dualar karşılık görür. Ama bire bir her istediğimiz olmayabilir. Olursa, evrenin dengesi bozulmaz mı? Düşünün, herkesin herkes hakkında duası veya bedduası kabul olsa dengeler nasıl değişir. Her şey altüst olur, çünkü kaderde her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ama siz duanıza devam edin. Bilin ki, bu dualarınız belki bir şerre engel oluyor veya belki başka taleplerimizin kolaylaşmasına zemin hazırlıyordur. Yeter ki siz ümidinizi yitirmeden meşru şeyleri istemeye devam ediniz.

Soru:
Epilasyon yaptırmak sakıncalı mı?

Cevap
Bir kadının, vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan kılları almak için kendisinin epilasyon uygulamasında bir sakınca yoktur.

Soru:
Kabir başında Kuran-ı Kerim okunabilir mi?

Cevap
Hz. Peygamber kabirlere ziyarette bulunmuş ve orada gömülü olanlara selam verip dua etmiştir. İmam Şafii, mezarın başında Kuran’dan ayetler okumanın müstehap olduğunu, Kuran’ın tamamının okunmasının ise daha güzel olduğunu ifade etmiştir.

Soru:
İçinde etil alkol olan ilaç kullanılabilir mi?

Cevap
İlaç elde etmek amacıyla bitkilerin etil alkol veya benzeri maddelerle fermantasyon (mayalama) yapılmasında, bu yolla kazanılmış ilacın kullanılmasında sakınca yok.


Soru:
Cinler niçin yaratıldılar. Gaybı bilirler mi?

Cevap
Kuran-ı Kerim, insanların ve cinlerin yüce Allah’a kulluk için yaratıldıklarını açıklar. Onlar, insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar bile gaybı ve geleceği bilemezler (En’am, 6.100.116; Hicr, 15/27; Sebe, 34/14; Rahman, 55/15)

Soru
Peruk takmak sakıncalı mıdır?

Cevap
İslam alimleri, insan saçı dışındaki maddelerden yapılmış peruğu takmanın sakıncalı olmadığını söylerler.

Soru:
Haram yoldan kazanılan (uyuşturucudan) para ne yapılmalıdır?

Cevap
Böyle bir para haramdır. Böyle şeylerle uğraşmak da günahtır. Bununla beraber ortada böyle bir para varsa bu para hayır kurumlarına veya fakirlere, herhangi bir sevap beklemeden verilmelidir.

Soru:
Azrail'in ismi Kuran-ı Kerim'de geçiyor mu?

Cevap:
Kuran-ı Kerim ve muteber hadis kaynaklarında Azrail'in (AS) adı "ölüm meleği" olarak geçer (Secde, 32/11). Ölüm meleğinin adının Azrail olduğuna dair tefsir kitaplarında bilgi vardır. (Kurtubi, El-camii 14/93; Álûsi, Ruhul Maani, 21/126; Taberi, Tefsir, 21/541; Sabuni, İbni Kesir -Muh- 3/73).

Soru:
Kürtaja hangi aya kadar müsaade ediliyor?

Cevap:
Henüz dört aylık olmayan gebeliğe son verileceği görüşünde olan bazı fıkıhçılar olsa da, gebelik oluştuktan sonra dört aylık süre içinde olmuş olsa da -anne için hayati bir tehlike olmadıkça- ceninin veya nutfenin ilaç ve diğer yöntemlerle düşürülmesi álimlerin çoğunca caiz görülmemiştir. Dört aydan sonraki müdahale ise cinayet sayılmıştır.

Soru:
Cinlerden peygamber gelmiş midir?


Cevap:
Álimlerimizin çoğunluğuna göre cinlerden peygamber gelmemiştir. İnsanlardan gelen peygamberlere uymak cinler için de farzdı. Álimlerden sadece Kelbi ve Vahidi’nin ilettikleri bir rivayette şöyle denir: Hz. Ádem’den önce cinlere onlardan Yusuf isimli bir peygamber geldi ve cinler bu peygamberi öldürdüler. (Bedrüddin Şibli, Ahkamül Cán,54). Bu konuyla ilgili Enam Suresi’nin 130. Ayeti’ne bakılabilir.


Soru:
Cennette uyku var mıdır?

Cevap:
Kesin bir bilgi olmamakla beraber "Cennette ölüm ve uyku yoktur" (Keşfül hafa, 2/2868) şeklindeki rivayetten esinlenerek cennette uyku olmadığı söylenmiştir. Çünkü uyku, yorgunluk ve bir ihtiyaçtan dolayıdır. Cennette ise böyle bir ihtiyaç olmayacaktır.


Soru:
Kocam, annem ve babama uğramamı yasaklıyor. Buna hakkı var mı?

Cevap:
Eşinizin, baba ve annenize uğramanıza engel olma hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kuran, baba ve anneyi iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.


Soru:
Ölüler mezar başındaki sözlerimizi duyarlar mı?


Cevap:
Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda ölen müşriklerin başında durup, "Siz Rabb’inizin dediğinin doğruluğunu işte şimdi gördünüz" buyurdu.

Sahabe, sizi duyuyorlar mı diye sorunca da şöyle cevap verdi:

"Onlar, sizden daha az duyuyor değiller."

Bundan dolayı álimler, ölülerin mezar başında konuşulanları duyduklarını söylerler. Sadece Hz. Ayşe bu rivayeti tartışır ve "Peygamberimiz kabirdekiler duyuyorlar demedi; biliyorlar dedi. Hadisi rivayet eden İbn Ömer yanlış duydu" der ve delil olarak Neml Suresi’nin 80. Ayeti’ni okur.

Soru:

Bir kadın ölen eşini yıkayabilir mi?

Cevap
Bilindiği gibi kocası ölen kadın dört ay on gün boyunca iddet gün sayar. Bu süre içinde başka bir erkekle evlenemez. İşte bu olay ölen erkekle hanımı arasında bir bağın henüz devam ettiğini gösterir. Bu nedenle de kadın ölen kocasını yıkayabilir.


Soru:
Annem kendisine kefen satın aldı. Bu doğru mu?

Cevap:
Annenizin kefen satın almasında bir sakınca yoktur. Çünkü neticede bu kefene ihtiyaç olacaktır.


Soru:
Mezar yeri satın almak dinen sakıncalımıdır.

Cevap:
Mezar yeriyle ilgili bir problem varsa mezar için toprak satın alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak sırası gelen yeri satın almak yerine başkasının elinden güzel yeri satın almak suretiyle bir ayrımcılık yapmak haram olur. Bir de Hz. Ebubekir’in bir sözünü iletelim. Elinde kazma kendisine mezar hazırlamaya giden birine Hz. Ebubekir şöyle demişti: "Kendine mezar hazırlayacağına, kendini mezara hazırla."

Soru:
Regl günlerinde hanımıma yaklaşamaz mıyım? Böyle bir şey olsa ne yapmam lazım.

Cevap
Muayyen günlerde cinsel ilişki günah sayılmıştır (Bakara, 222). Böyle bir hata yapan kişi tövbe ve istiğfar etmelidir. Ayrıca en az 5 gram değerinde sadaka dağıtılmalıdır.

Soru:

Teyze ve hala çocukları evlenebilir mi?

Cevap
Kuran-ı Kerim’de kimlerle evlenilmeyeceği açıklanır (Nisa 4/24). Ayetin devamında bunların dışında kalanlar helaldir denir. Kuzenler (hala, teyze, amca, dayı çocukları) de helal olanlarıdır. Ama evlenmeden önce gerekli tıbbi testlerin yapılması uygun olur. Bilindiği gibi Peygamberimiz, kızını amca çocuğu olan Hz. Ali’yle evlendirmiştir.

Soru:

Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ali’nin resimleri yapılmış mıdır?

Cevap
Peygamberimizin veya herhangi bir sahabesinin resmi yapılmamıştır. Elimizde böyle bir resim yoktur. Hz. Ali’nin gerçek resmi yoktur. Hz. Ali’nin elde bulunan resmi, gönülden geçen çizgilerin káğıda yansıtılmış halidir.


NOT:

Burasi Nihat Hatipoglu'un sitesi degil. Dolayisiyla, sorunuza kendisi cevap veremiyecektir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 52232
favori
like
share
MAIN-BOARD Tarih: 24.07.2016 15:06
Tebrikler!
Paylaşımınız haftanın en popüler içerikleri arasında.
Ödüllü Paylaşımlar
hanife1 Tarih: 07.05.2014 18:28
adet döneminde ihlas süresi okunabilir mi?
Nehir Tarih: 29.10.2013 23:54
[QUOTE=sue ece;5004403]merhabalar olulerımıze okunan dualarımız olen kımse azap ıcındeyse okunan dualar azabını azaltabılırmı
bırde okunan dualar olulerımıze sevap olarak yazılır mı

İnsan, bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek, felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere, duâ ile, istiğfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdâdlarına yetişmek lâzımdır. Ne yapılacaksa biran önce yapılmalıdır. Dinimizde 40.gün 52.gün diye bir şey yoktur. Bunlar Hıristiyanlıktan geçme batıl inançlardır. Resûlullah buyurdu ki: “Ölünün mezardaki hâli, imdâd diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de, babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duâyı gözler. Kendisine bir duâ gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü teâlâ, yaşıyanların duâları sebebi ile, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi, onlar için duâ ve istiğfâr etmektir.”

Îman ile ölenlere hatim okuyup sevabını bağışlamak, hatm-i tehlîl yapmak, yâni yetmişbin Kelime-i tevhîd okuyup sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hadis-i şerifte: “Bir kimse, kendisi için veya başkası için yetmişbin aded Kelime-i tevhîd okursa, günahları affolur” buyuruldu.

Yetmişbin Kelime-i tevhîdi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir. Hatim de cüzler halinde dağıtılıp kısa zamanda bitirilebilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Kabristandan geçen kimse 11 ihlas okuyup, sevabını kabirdekilere hediye ederse, ölü adedince sevab verilir.”

Bir kimse, farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibâdeti yaparken veya yaptıktan sonra, sevabını, ölü, diri herkese hediye edebilir.

Namaz, oruç, hac, umre, sadaka, Kur'an-ı kerim okumak, evliyanın kabrini ziyaret, kurban, zikr gibi ibâdetlerin sevabları başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalmadan, bütün müminlere de sevabı erşir. Yani sevab, hediye edilenlere, taksim edilmeden, her birine bütünü kadar erişir.

Her ibâdetin sevabı, Resûlullah efendimizin mübarek ruhuna da gönderilebilir. İbni Ömer hazretleri, Peygamber efendimiz için umre yapmıştır.

İbn-is Serrac hazretleri de Resûlullah efendimiz için onbinden fazla hatim okumuş, mübarek ruhu için kurban kesmişti.

Şu hâlde, her mümin yaptığı ibâdetlerin sevablarını, başta Peygamber efendimiz olmak üzere, ana-babasına ve bütün müminlere hediye etmelidir! Sevabı hepsine de gider. Kendi sevabından da bir şey eksilmez.
ahmet ve muho Tarih: 09.02.2013 09:24
a
ahmet ve muho Tarih: 08.02.2013 09:12
1)Bir kişinin bazen idrarı çıkıyor ve bunu fark etmiyor bu kişi her namaz için tahretlenip abdest alıp namaz kılıyor bu kişi bir cemaata imamlık yapabilirmi?2)Bir kişi içinden yemin etti bu yemini ağzıyla söylemedi bu yemin geçerli olur mu?
muhammedbitli Tarih: 30.11.2012 07:41
bu linkte hepsinede cevap var memnun olursunuz Nihat Hatipogluna ayit
çötoğlu Tarih: 29.11.2012 23:09
KIYAMET VE AHİRET İSİMLİ KİTABI OKU,KORKULACAK BİRŞEYİN KALMAYACAK,BEN MEZARLIKTAN GÜNDÜZ BİLE GEÇEMEZKEN OKUDUKTAN SONRA MEZARLIKTA GECE YAT DESELER YATARIM
papatya_28 Tarih: 19.10.2012 20:57
[QUOTE=ineg;4927298]selamın aleyküm hocam benim br sorum olucktı
ben yalnız evde kalamıyorum içimde daima bi korku var
bu korkularımı atamıyrm bu durummumdan çok rahatsızım
bir hocaya gittim bana korku için bir nuska yazdı
ama birşey fayda etmedi sürekli tedirgin içindeyim heran
bana bişey olcakmış gibi nolur bana bir çare bulabilirmisin
ne yapmam lazım


[URL]http://www.main-board.com/dualar/650438-korunma-duasi.html

çok etkili bir dua okuyabilirsiniz inş.
ineg Tarih: 19.10.2012 20:22
selamın aleyküm hocam benim br sorum olucktı
ben yalnız evde kalamıyorum içimde daima bi korku var
bu korkularımı atamıyrm bu durummumdan çok rahatsızım
bir hocaya gittim bana korku için bir nuska yazdı
ama birşey fayda etmedi sürekli tedirgin içindeyim heran
bana bişey olcakmış gibi nolur bana bir çare bulabilirmisin
ne yapmam lazım