okul öncesi eğitim - okul öncesi dersleri - okul öncesi günlük planlar
Standart Okul öncesi Günlük Plan örneği
AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN

Amaç 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.

K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

K4: Sözel yönergeleri uygun olarak yürür.

Amaç 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.

K7: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.

K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

Amaç 2: Duygularını fark edebilme.

K1: Duygularını söyler.

K2: Duygularının nedenlerini açıklar.

K3: Duygularının sonuçlarını açıklar.

Amaç 4: Kendi kendini güdüleyebilme.

K2: Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme.

K9: Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

Amaç 9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme.

K5: Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.

DİL ALANI

Amaç 4: Kendini sözel olarak ifade edebilme.

K4: Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.

K5: Söz almak için sırasını bekler.

Amaç 8: Görsel materyalleri okuyabilme.

K1: Görsel materyalleri inceler.

K3: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

K4: Görsel materyalleri açıklar.

BİLİŞSEL ALAN

Amaç 1: Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme.

K1: Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.

Amaç 3: Dikkatini toplayabilme.

K1: Dikkat edilmesi gereken nesneyi,durumu,olayı fark eder.

K3: Dikkat edilmesi gereken nesneyi,durumu,olayı söyler.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Amaç 1: Temizlik kurallarını uygulayabilme.

K7: İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.


.................................................. .................................................. ....

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ


Öğretmen çocuklara “Günaydın, merhaba, hoş geldiniz” diyerek onları sınıfta karşılar. Haftasonu tatilinin bittiği gün olduğu için onlara hafta sonunda neler yaptığını sorar. Hepsini tek tek dinledikten sonra, onları blok köşesi, evcilik köşesi, fen- matematik köşesi, drama köşesi, kukla köşesinde oynamak istedikleri yere gitmelerini söyler.

Çocuklar o gün nerede oynamak isterlerse oraya giderler. Öğretmen zaman zaman oyuna rehberlik eder, zaman zaman ise katılır. Oyunları esnasında neler hissettikleri konusunda kısa konuşmalar yapılır.
Etkinlik bitiminde öğretmen “çocuklar hepiniz sonbaharda dökülen birer yapraksınız. Bende rüzgarım. Rüzgâr esti. Sizi sağa, sola sürükledi ve etkinlik köşelerine savurdu. Her biriniz bulunduğunuz köşeyi toplayacaksınız. Rüzgâr dışarıya çıktı, çevreyi süpürüyor, temizliyor. Rüzgâr elektriksiz çalışan doğal bir süpürgedir.” diye yönergeler verir. Böylece çocuklar etkinlik köşelerini drama ile toplarlar. Yemekten önce sınıfın kapısında tek sıra haline girilir. en ön sıraya öğretmen girerek “çocuklar şimdi ellerimizi yıkamaya gidiyoruz hazır mısınız? “ der ve ellerini yıkamaya giderler. Ellerini yıkadıktan sonra sofra duası okunarak yemeğe geçilir. Öğretmen çocukları, tabaklarındaki yemekleri seçmeden yemeleri için yönlendirir, ancak yemek istemeyen çocukları zorlamaz. Yemek bitiminden sonra öğretmen “afiyet olsun” der ve sınıfa geçilir.
.................................................. .................................................. ..

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ


Öğretmen sınıfa daha önceden astığı, üzerinde değişik hayvanların resimleri olan ipi gösterir. Bir gün öncesinde çocukların evde bulunan oyuncak hayvanlarını getirmelerini istemiştir.
Evden getirdikleri oyuncak hayvanlarını da alarak sınıfa geçen çocukların dikkatleri asılı resimlere çekilir.
Resimler hakkında konuşmak için çocuklara “evet çocuklar bugün bizleri sınıfımızda bekleyen misafirlerimiz var.Onlarla birazdan sohbet edeceğiz ama şimdi benim masamın önüne sandalyelerinizi U şeklinde dizin. Böylece misafirlerimiz bizim hazır olduğumuzu görüp yanımıza gelsin” diyerek çocukları sözel yönergeler doğrultusunda yönlendirir. Çocuklar öğretmeni görebilecek şekilde karşısına otururlar.
Çocuklar yerlerine geçtikten sonra öğretmen onlara “hadi şimdi herkes evden getirdiği oyuncaklarını birbirine tanıtsın” der. Çocuklar sırayla oyuncaklarını tanıtırlar. Oyuncak hayvanının kimin aldığını, özellikleri, onlara ne isim koyduklarını, rengini vb. anlatırlar. Böylece oyuncakları; birbirlerine anlattıkları için dil alanında, hareket ettirdikleri için psikomotor alanda`; isimlerini söyledikleri, zihinsel performans gösterdikleri için bilişsel alanda; neden sevdiklerini anlattıkları için sosyal-duygusal alanda gelişim gösterdikleri gözlemlenebilir. Öğretmen çocukların anlattıkları bittikten sonra sınıfta asılı olan hayvan resimleri hakkında konuşur. Sohbet bittikten sonra resimleri bulunan hayvanlarla ilgili daha önceden hazırladığı şiiri çocuklara okur.

Zıp zıp zıplar karada
Yüzer tatlı sularda
Vırrak vırrak seslenir
Eğlenir şu kurbağa.

Paytak paytak yürürken
Kaz ve ördek karada
Vak vak vak diye yüzerler
Eğlenirler sularda.

Suda yaşar balıklar
Sessiz sessiz yüzerler
Bazen sürü halinde
Bazen yalnız gezerler

.................................................. .................................................. ....
SANAT ETKİNLİĞİ


Öğretmen şiiri okuduktan sonra “hadi bakalım çocuklar bizi ziyarete gelen misafirlerimizden hangisi karada, hangisi havada, hangisi suda yaşar? Bana söyler misiniz” diye sorarak onlardan cevaplar bekler. Sıra ile çocuklardan cevap bekleyen öğretmen, yeri geldiğinde ipuçları verir. Etkinlik sonunda öğretmen çocuklara “evet çocuklar şimdi sınıfımızda bulunan sarı, mavi, kırmızı ve yeşil masalardan istediğinize geçin ve sandalyelerinizi alarak oturun” der. Çocuklar sırayla istedikleri masaya geçerek otururlar. Her bir masada guruplar oluşur. Bir gün önceden sınıf başkanı seçilen öğrenci, tüm gün boyunca öğretmenin yanında oturur. Öğretmen dolaptan plastik tabakları ve hazır halde bulunan “ kaplumbağa” kalıplarını çıkartır. “Bugün sizlerle kaplumbağa yapacağız” der ve malzemeleri çocuklara dağıtır. Hemen ardından da “şimdi elinizde bulunan karton üzerindeki baş, ayaklar ve ellerini keseceğiz. Plastik tabağın ön tarafına başını, sağ ve sol yanlara ellerini, arka kısmına da ayaklarını yapıştırıp tabağın beyaz kısımlarını yeşil parmak boyası ile boyayacağız” der. Anlayıp anlamadıklarını sorarak gerekiyorsa yeniden tekrar eder; ancak öncelikle kendisi yapar ve görsel olarak hazırbulunuşluk sağlanmış olur. Çocuklar kaplumbağayı tamamladıktan sonra öğretmen her birine ayrı ayrı “çok güzel olmuş, aferin sana” diyerek onları dolabın üzerine dizer.
.................................................. .................................................. ....

OYUN HAREKET ETKİNLİĞİ


“Hadi bakalım çocuklar şimdi sınıfımızdaki masalarımızın üzerini temizleyip bahçeye çıkalım. Biraz bahçede oyun oynayalım mı” diyerek onların daha hızlı hareket etmelerini sağlamış olur. Makaslar dolaba yerleştirilip etkinlikler tamamlandıktan sonra tek sıra haline girilir ve bahçeye çıkılır. Öğretmen çocuklara dönerek “çocuklar leylekler ülkemize geldiler. Şimdi hepiniz birer leylek olun ve bahçede istediğiniz gibi dolaşın” der. Çocuklar bahçede kendileri için ayrılan yerde dolaşmaya başlarlar. ( çocuklara ayrılan yer öğretmenin görüş açısından uzakta olmamalıdır. Sözel yönergeler rahatlıkla duyulabilmelidir).
“ Çocuklar şimdi de leylekler uzun bacaklarını karınlarına çeke çeke yürüyorlar, yem arıyorlar. Hadi bakalım sizlerde leylek yürüyüşü yapın ” diyerek çocuklarla beraber leylek yürü¬yüşü taklidi yapılır. “ çocuklar galiba çok yoruldular bakın nasıl da tek ayak üstünde uyuyorlar” diyerek çocukların tek ayak üzerinde durmaları sağlanır. “ aaaa şimdi de ayakları yoruldu ama. Diğer ayağının üstünde uyumaya devam edebilirler mi acaba?” denir ve ayaklarını değiştirmeleri istenir. ( Çocukların yorulmasını engellemek adına, istenilen hareketler fazla uzun yaptırılmamalıdır.)
“Artık leylekler uyandılar. Kanatlarını yavaş yavaş açmaya başladılar. Hiç bu kadar rahat dinlenmemişlerdi. Kanatlarını çırpa çırpa uçmaya başladılar” diyerek LEYLEKLERİN YOLCULUĞU adlı oyun oynamış olur. Öğretmen “hadi şimdi biraz daha dinlenmek için sınıfımıza gidelim çocuklar” der ve daha önceden hazırlanmış minderlerin üzerine oturmaları istenir. Böylece müzik etkinliğine geçiş sağlanır.
.................................................. ..............................................

MÜZİK ETKİNLİĞİ
Sınıfa giren çocuklarla az önce oynanan oyun hakkında değerlendirme yapılır. Öğretmen çocuklarla sohbet eder. “çocuklar ben leyleklerin neden göç ettiklerini bilmiyorum bana anlatır mısınız” der ve onları dinler. Bu sohbetin ardından hep birlikte “Leylek leylek havada, yumurtası tavada…” tekerlemesi söylenir. Tekerlemeden sonra öğretmen cd’ den Ali Babanın Çiftliği şarkısını açar ve söylemeye başlar. Çocuklardan kendisine eşlik etmelerini ister.
ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde horozları var,
Ü-ürü-ü diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde kuzuları var,
Me- me diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde köpekleri var,
Hav-hav diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde kedileri var,
Miyav-miyav diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde inekleri var,
Mö-mö diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.
Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde çocukları var,
Ha ha ha ha diye bağırır çiftliğinde Ali Baba’nın.

“Ali Babanın Çiftliği” şarkısından sonra öğretmen ; “çocuklar şimdi minderlerinizden sırayla kalkarak dolabınızdan etkinlik kitabınızı alın ve istediğiniz bir masaya oturarak beni bekleyin” der. Böylece okuma-yazma çalışmalarına geçiş sağlanır.

.................................................. ................................................

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğretmen “çocuklar en son nerede kalmıştık” diyerek onlardan beklenen sayfayı açmaları sağlanır. Çocuklar çalışma yapılacak sayfayı açıktan sonra öğretmen “çocuklar şimdi farklı olanı bulup, çember içine alın” diye sözel yönergeler verir.

Diğer bir çalışma ise “sınıflandırma” dır.” Çocuklar bu sayfada hayvan resimlerini kırmızı, bitki resimlerini ise sarıya boyayın” diye sözel yönergeler verir.

Bu yönergelerden sonra öğretmen, çocukların çalışmalarını teker teker kontrol eder. Yanlışlıkları düzeltir ve böylece dönüt sağlanmış olur.

Ardından öğretmen “ çocuklar bugün hayvanlarla ilgili bilgiler öğrendik. Sizler de bundan sonra onlara karşı daha dikkatli davranın. Hayvanları sevin..” der eve gidiş hazırlığı yapılır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 67980
favori
like
share
MAIN-BOARD Tarih: 24.07.2016 14:06
Tebrikler!
Paylaşımınız haftanın en popüler içerikleri arasında.
Ödüllü Paylaşımlar
mlkbr Tarih: 09.12.2012 14:05
tşkürler çok saolun:
çılgın akarsu Tarih: 16.10.2012 17:15
çooookkkkkkkkkkkkk saollllun paylaşım için
elifcancan Tarih: 18.09.2012 17:39
Arkadaslar ben bi stajer öğrenciyim ve günlük plana çok ama çok ihtiyacım var acaba elinizde varsa burada paylaşabilirmisinz cok sevinirim
nevin akbulut Tarih: 28.05.2012 14:31
başka varsa yine istiyorum lutfn
nevin akbulut Tarih: 24.05.2012 22:37
süpersiniz
dilekates Tarih: 11.04.2012 18:02
benim acilen turizim haftasılyla ilgili günlük yapmam gerek yardımcı olursanız sevınırım arkadaşlar
ars _kaml_gülsm Tarih: 27.02.2012 19:34
bende çok beğendim süpermişş başka planlarda istiyorummm
seher_akarsu Tarih: 20.02.2012 22:13
lütfen baska bır gunluk plan daha istiyorum