Kürtce Kelimeler Türkce Anlamlari - Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler - Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve Türkçe anlamları - Kürtce Kelimeler

1 ez.. ben
2 roj ..gün, gündüz
3 jiyan.. yaşayış
4 heval.. eş, yandaşı, arkadaş, refakatçi
5 delal ..sevgili, aziz
6 te ..1seni 2sana
7 rojda ..gün verdi
8 ji.. den, dan
9 tu.. 1sen 2hiç
10 zilan.. sert rüzgar, fırtına
11 min... ben, benim
12 serok... önder, şef
13 baran.. yağış, yağmur
14 ser.. 1baş, kelle 2üst
15 welat.. ülke, memleket, vatan, yurt
16 be.. olsun
17 bijid.. süratli
18 azad.. özgür, hür
19 kir.. kısa kulaklı hayvan
20 ker.. 1eşek 2sağır
21 çiya.. dağ
22 hejar.. fakir, sefil, yoksul
23 zozan.. yayla
24 gel ..halk, cumhur
25 hez.. haz, sevgi
26 pir.. 1çok, fazla 2köprü
27 di..l gönül, kalp, yürek
28 dar.. 1sonektir veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî) 2meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir 3idam sehpası 4ağaç, odun
29 baş ..iyi, güzel, hoş
30 nan ..ekmek
31 jin.. kadın, zevce
32 bi.. nitelik eki 1ile 2fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur
33 zelal.. arı, duru, berrak, saydam
34 şev.. gece
35 zer.. sarı
36 so..r 1al, kırmızı 2kızarmış, kızışmış
37 gule.. mermi, kurşun
38 here.. git
39 nabe.. olmaz
40 şivan.. çoban
41 her.. her
42 berxwedan.. direnç, direniş, mukavemet, direnmek, dayanmak
43 na ..1hayır 2olumsuzluk öneki
44 Amed.. Diyarbakır
45 agire.. frengi
46 çav.. göz
47 ciwan.. genç
48 av.. su
49 bawer.. inanan, güvenen
50 agir.. ateş
51 şoreş.. devrim, ihtilâl
52 xwe.. kendi, kendisi
53 ne.. 1değil 2ne
54 ber.. 1en, ön, 2döl, verim, mahsul, 3meme, 4taş
55 em.. biz
56 me.. biz
57 jan.. ağrı, sancı, sızı
58 ev..bu
59 şiyar.. ayık, uyanık
60 li ..1-de, -da içinde 2isme a, e, ı, i halini verir
61 yek.. bir, tek
62 rojing.. damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik
63 xeza..l ceylan
64 gelek.. bir hayli, çok, epey(ce)
65 çi ..ne?
66 asmin.. ufuk
67 ada.. Mart ayı
68 ben.. 1ip 2çitlembik ağacı
69 rojbaş.. günaydın! iyi günler!
70 da.. 1önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir 2sıfat eki olarak, "de","da", "den", "dan" anlamını verir 3"dan" fiilinin dili geçmiş zamanı 4anne
71 dotmam.. amca kızı
72 reş ..kara, siyah
73 mal.. 1mal, meta 2mesken
74 nav.. 1ad, isim 2nam, san 3ara, vasat 4iç
75 gul.. gül
76 kirin.. koymak, "jê" önekiyle (jêkirin) 1fiil, eylem, yapmak, etmek 2kesmek, koparmak, "lê" önekiyle (lêkirin) üstüne dökmek, döktürmek
77 berf..kar
78 mircan.. mercan
79 çawa.. nasıl?
80 viyan.. istek, irade
81 doz.. 1dava, iddia 2ülkü, mefkure 3tez
82 zinar.. kaya
83 bir.. 1bölüm 2koyun ve keçi sürüsü
84 helbest.. şiir
85 merd.. mert
86 se.. it, köpek
87 kendal.. yamaç, yar
88 diyar.. 1açık, belli, bariz, belirli 2ülke, memleket 3görünür
89 we.. siz, sizin
90 ew.. o, şu
91 dayende.. veren, verici
92 dem.. 1an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit 2dem, kıvamına gelmek
93 ro ..gün, gündüz
94 can.. can
95 du.. iki
96 kevok.. güvercin
97 bo.. için
98 deng.. 1ses, seda 2oy, rey 3denk, eşit, eşdeğer, muadil
99 Gulan.. Mayıs ayı
100 des..t el

Alinti

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 22532
favori
like
share